Перехресний вступ

Перехресний вступ

Хочете опанувати іншу спеціальність?

Якщо Ви отримали освіту будь-якого рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр) за будь-якою спеціальністю і хочете здобути іншу (друга вища), то Ви можете вступити до Державного університету “Житомирська політехніка” і навчатись за скороченим терміном! Якщо у Вас є диплом спеціаліста або магістра є можливість здобуття освітнього ступеня “магістр” за іншою спеціальністю без складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО. Співвідношення якості освітніх послуг та вартості навчання одне з найкращих в Україні!

Можливість оплати помісячно ( протягом всього періоду навчання вартість не змінюється ). Повний перелік спеціальностей для здобуття ступеня магістра:

 Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України“);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень бакалавра, спеціаліста або магістра, і додаток до нього;

До заяви вступник додає:

  • 2 копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень бакалавра, спеціаліста або магістра, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі базової та повної вищої освіти
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 17 липня до 25 липня 2020 року

(замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» фахових вступних випробувань 23-26 серпня 2020 року

(10-11 жовтня 2020 року)*

(21-22 листопада 2020 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 01 вересня 2020 р.

(13 жовтня 2020 року)*

(24 листопада 2020 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
10 вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*(25 листопада 2020 року)*
Терміни зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня 2020 року

(17 жовтня 2020 року)*

(26 листопада 2020 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Детальну інформацію можна отримати в каб. 100 (Приймальна комісія) або каб. 112 (Центр післядипломної освіти Державного університету “Житомирська політехніка”), вул. Чуднівська, 103.  Телефони для довідок: (067) 411-32-95, (067) 411-07-40, (0412) 24-14-27, 24-19-49