Перехресний вступ

Перехресний вступ

Хочете опанувати іншу спеціальність?

Якщо Ви отримали освіту будь-якого рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр) за будь-якою спеціальністю і хочете здобути іншу (друга вища), то Ви можете вступити до Державного університету “Житомирська політехніка” і навчатись за скороченим терміном! Якщо у Вас є диплом спеціаліста або магістра є можливість здобуття освітнього ступеня “магістр” за іншою спеціальністю без складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО. Співвідношення якості освітніх послуг та вартості навчання одне з найкращих в Україні!

Можливість оплати помісячно ( протягом всього періоду навчання вартість не змінюється ). Повний перелік спеціальностей для здобуття ступеня магістра:

 Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України“);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень бакалавра, спеціаліста або магістра, і додаток до нього;

До заяви вступник додає:

 • 2 копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень бакалавра, спеціаліста або магістра, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • 2 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі НРК6 та НРК7
Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетенції (за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») з 08 травня до 31 травня 2023 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня 2023 року

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ з 17 по 28 липня 2023 року
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 31 липня до 18:00 21 серпня

(20-25 вересня 2023 року)*

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня до 18:00 14 серпня
2023 р.(23 вересня 2023 року)*
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням не пізніше 26 серпня 2023 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 29 серпня 2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 30 серпня 2023 року

(27 вересня 2023 року)*

Зарахування вступників на навчання
 • за державним або регіональним замовленням проводиться
  31 серпня 2023 року;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 29 вересня 2023 року
  (29 вересня 2023 року)*
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 08 вересня 2023 року

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Детальну інформацію можна отримати в каб. 100 (Приймальна комісія) або каб. 112 (Центр післядипломної освіти Державного університету “Житомирська політехніка”), вул. Чуднівська, 103.  Телефони для довідок: (067) 411-32-95, (067) 411-07-40, (0412) 24-14-27, 24-19-49