Магістр: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Електронна комерція»)

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Електронна комерція»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Електронна комерція – це одна з найбільш успішних та динамічних галузей в Україні. Враховуючи те, що сучасний бізнес невід’ємно пов’язаний із застосуванням інтернет-технологій, спеціалізація «Електронна комерція» надає випускникам можливість гармонійно поєднувати економічні та технічні знання. Ринок продажів через мережу Інтернет стрімко зростає, що робить перспективною спеціальність у визначеній сфері. Навчання за спеціалізацією «Електронна комерція» надає можливість опанувати широкий спектр знань, навичок та умінь, що допоможе як у веденні власної справи, так і підвищить рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Електронна комерція» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 15000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціалізація «Електронна комерція» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із ефективним здійсненням діяльності у сфері електронних продажів.

Навчання за спеціалізацією «Електронна комерція» надає можливість випускнику:  опанувати спеціальні методи торгівлі у електронному середовищі; оволодіти навиками Інтернет-маркетингу; організувати власну справу у сфері електронних продажів; підвищувати ефективність існуючого бізнесу за рахунок впровадження сучасних технологій управління; працювати на умовах freelance у провідних компаніях. До навчального процесу залучаються спеціалісти-практики, що здійснюють діяльність у сфері електронного бізнесу. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

  • фахівець (підприємець) у галузі електронної комерції;
  • Інтернет-маркетолог;
  • бізнес-аналітик у галузі електронної комерції;
  • фахівець у сфері електронних продажів;
  • проектний менеджер у галузі електронної комерції;
  • працювати на умовах freelance у провідних компаніях.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.