Магістр: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це одна з найбільш успішних та динамічних спеціальностей. Підприємець – людина, що здійснює підприємницьку діяльність. Особа, яка має власну справу з метою отримання прибутку або іншої вигоди. Завдання підприємця – забезпечити прибуток в різних сферах людської діяльності шляхом зосередження на розв’язанні актуальних задач. Отже, володіння підприємницькими якостями стане в нагоді в будь-якій професії. Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надає можливість опанувати широкий спектр знань, навичок та умінь, що допоможе як у веденні власної справи, так і підвищить рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 15000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із ефективним здійсненням підприємницької діяльності, торгівлі та біржових операцій.

Навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надає можливість випускнику: опанувати методи організації ефективних торговельних та біржових операцій; започаткувати власну справу; підвищувати ефективність підприємства за рахунок впровадження сучасних технологій управління. До навчального процесу залучаються спеціалісти-практики, що здійснюють діяльність у сфері підприємницької діяльності. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • бізнес-аналітики у сфері комерції;
 • керівники відділів гуртової та оптової торгівлі;
 • керівники та спеціалісти економічних відділів підприємств;
 • менеджери з питань біржової торгівлі;
 • бренд-менеджери;
 • економічні консультанти;
 • спеціалісти економічних відділів державних управлінь та органів місцевого самоврядування;
 • викладачі економічних дисциплін у вищому навчальному закладі та інші посади економічного профілю.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.