076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Інформація про спеціальність
 Підприємець – людина, що здійснює підприємницьку діяльність. Особа, яка має власну справу з метою отримання прибутку або іншої вигоди. Завдання підприємця – забезпечити прибуток в різних сферах людської діяльності шляхом зосередження на розв’язанні актуальних задач. Отже, оволодіння підприємницькими якостями стане в нагоді в будь-якій професії.Підприємництво можна називати професією, адже професію визначають як вид трудової діяльності людини, предмет його постійних занять та наявність знань, умінь, досвіду, що дозволяють кваліфіковано виконувати певний вид робіт.Підприємництво та молодість – дуже близькі та невід’ємні поняття. Бути молодим і бути підприємцем – практично одне й те саме. Останніми роками молодіжне підприємництво в Україні стало окремим пріоритетним сегментом державної політики та цілою програмою різноманітних регуляторних та організаційних заходів.Плюси професії: свобода, перспектива, зростання, реалізація мрій, побудова власного колективу і росту.Профіль діяльності фахівця:У сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі.У сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини.У сфері державного, регіонального контролю – забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.  
Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає
 Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – підготовка фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.Отже, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на сьогодні не тільки затребувана, але і дуже цікава.Особливий акцент у процесі вивчення дисциплін поставлено на формування знань у сфері організації підприємницької діяльності та керівництва підприємствами з питань:

 • аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників
 • роботи з постачальниками
 • формування товарного асортименту
 • здійснення логістичних операцій та організації товаропросування
 • управління товарними запасами
 • інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності

Навчальний план передбачає посилену комп’ютерну підготовку, вивчення програмного продукту компанії «1С», що призначений для автоматизації діяльності на підприємстві.Навчальний процес проводиться в аудиторіях з сучасним обладнанням за унікальними програмами, які відповідають світовим стандартам; новітніми методиками, з застосуванням активних методів навчання.

Кафедра економіки підприємстваКафедра акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. На ній працює 3 доктори економічних наук, професори, 10 кандидатів економічних наук, доцентів. Водночас, на кафедрі працюють молоді, енергійні, комунікабельні викладачі середній вік яких становить 28 років. Середній вік кафедри – 40 років.Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.Випускова кафедра має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний фундамент для збереження та збагачення класичної спадщини минулого й підняття її на вищий, адекватний новим інноваційним вимогам, щабель розвитку.Ми в соціальних мережах:vk.com/club103420694www.facebook.com/profile.php?id=100010357035052  
Фахові предмети
 • Основи підприємництва
 • Економіка торгівельного підприємства
 • Стратегія і розвиток бізнесу
 • Товарознавство
 • Інноваційне підприємництво
 • Прогнозування та аналіз економічних процесів
 • Бізнес-об’єднання підприємництва
 • Управління вартістю підприємства
 • Економічна діагностика
 • Тренінг-курс “Start-up: Створення та функціонування”
 • Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
 • Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності
 • Стратегічне управління в підприємництві
 • Електронна комерція
 • Підприємницькі ризики
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

На вибір студентів пропонуються дисципліни за переліком з навчального плану (25% годин). Студенти можуть додатково отримати поглиблену підготовку за іншими економічними або технічними напрямами.

  
Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії
 При підготовці студентів використовуються загальноуніверситетські аудиторії та комп’ютерні класи:  
Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики
 З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • організаційно-економічної, виробничої, передвипускної для підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр”;
 • науково-дослідної та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр”.

Передвипускна, переддипломна, виробнича та організаційно-економічна практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:Базами проходження практик є провідні підприємства Житомирщини, а саме:ПАТ «Житомирський маслозавод»ПАТ «Житомирський маслозавод»ПАТ «Бердичівська фабрика одежі»ТОВ «Бердичівський пивоварний завод», м. БердичівТОВ «Бердичівський пивоварний завод»ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів»ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів»ПАТ «Житомирський м’ясокомбінат»ПАТ «Житомирський м'ясокомбінат»ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»ТДВ «ЖЛ», м. ЖитомирТДВ «ЖЛ»ТОВ «Органік мілк», пмт. БаранівкаТОВ «Органік мілк»Базою проведення науково-дослідної практики є Інститут сільського господарства Полісся НААНПід час навчального процесу студенти відвідують з екскурсіями провідні підприємства м. Житомира та Житомирської області.

  
Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності
 Студенти кафедри економіки підприємства беруть активну участь у програмах міжнародної мобільності.В 2015 році студентка спеціальності «Економіка підприємства» Ольга Таранець протягом п’яти місяців проходила стажування на Факультеті економіки та менеджменту в містечку Зліні (Чехія), розташованому поблизу Західних Карпат. Навчання організоване у співпраці з Чеським центром освіти і культури ім. Вацлава Длоугі. Лекції та семінари з предметів, які були обрані студенткою, проводились англійською мовою, що дало змогу також удосконалити навички володіння іноземною мовою.Другий рік поспіль студенти беруть участь у міжнародному проекті «Туреччина для Вас!» – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туреччині!».  
Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри
 Студенти мають можливість проходження військової підготовки на факультеті військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.З 2016 року набір громадян України здійснюється за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за контрактом які мають, або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.Військово-облікові спеціальності за якими здійснюється підготовка:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень або у строк від двох тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає  6000 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з допризовної підготовки та перевірку рівня фізичної підготовленості.

  
Наші випускники
Відгуки наших випускників
 Актуальність і важливість спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підтверджується позитивними відгуками випускників ЖДТУ.
Новіков Віктор
Засновик та директор бізнес-центру «ZSG», мажоритарний акціонер ПАТ «Баранівська райагропромтехніка»
Отримати економічну освіту змусила криза 2008 року. Бізнес був на межі. Сьогодні, коли цей період вже позаду, я можу дійсно сказати, що знання, які отримав на кафедрі економіки підприємства за спеціальністю «Економіка підприємства», то була справді сила. Системний підхід в розрахунках і аналіз економічних показників моїх підприємств, визначення основних напрямків вдосконалення техніко-економічної системи, визначення економічної ефективності нових ідей та організаційна підготовка дозволили адаптувати підприємства до нових умов та успішно конкурувати на ринку Європейського союзу й України. Результатом я завдячую викладачам кафедри за передані знання та досвід, за цікаві програми та методики викладання. Ви створили справжню економічну школу.Новіков Віктор
 
Рахматова Наталія
Співзасновник, директор ТОВ “Житомирський обласний центр нерухомості”
Працюючи підприємцем у сфері нерухомості тривалий час, зрозуміла, що у цій сфері більш ефективніше працюють агентства нерухомості. Але створення і керівництво бізнесом потребує багато знань, які можна отримати у ЖДТУ.Для себе я виділила основні позитивні ознаки навчання за спеціальністю «Економіка підприємства»: можливість заробляти більше, отримання вищого статусу в суспільстві, розширений кругозір мислення, можливість зайняти керівну посаду, почати свій бізнес.Тому я прийняла рішення вступити до ЖДТУ на спеціальність «Економіка підприємства» і дуже вдячна викладачам, що за час навчання отримала від них багато важливих для мене знань. Це дало мені можливість створити свій бізнес, а отримання диплома магістра додатково ще й працювати оцінювачем.Університет навчив мене бути мудрою, спритною, виплутуватися з екстремальних ситуацій в найкоротші терміни, бути фахівцем з економіки, а також виконувати величезний обсяг розумової роботи у стислі терміни.Дякую, рідна кафедра!Рахматова Наталія
 
Антонович Михайло
ФОП Антонович Михайло Антонович (розробка програмного забезпечення)
Коли я вступав до ЖДТУ – головною ідеєю в моїй голові була перспектива відкрити свій власний бізнес, саме тому я обрав спеціальність «Економіка підприємства». Адже для того, щоб успішно займатися своєю власною справою, потрібно вміти планувати, мотивувати, організовувати і контролювати. Гарні фахівці своєї справи – викладачі намагалися вкласти в нашу голову найнеобхідніші знання, хоча інколи нам здавалося, що та чи інша дисципліна нам в житті ніколи не знадобиться. Пройшло декілька років після закінчення і я зрозумів, як ми тоді помилялися.Я вдячний своїм викладачам за науку!Антонович Михайло
  
Ступені та рівні підготовки, терміни навчання
 
Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1,5 роки
  
Предмети ЗНО
 
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,2
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,4
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1
  
Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення
 
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 50 10 1320 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 40 1200 грн.
Магістр 1,5 роки 50 1500 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 890 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 40 800 грн.
Магістр 1,5 роки 50 1100 грн.
  
Контакти
Контактна інформація
 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 1033 поверх, кабінети: 325-а, 330, 330-а(0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18zdtu_fem@ukr.netztu.edu.uafem-news.ztu.edu.uavk.com/dekanat_fem