076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Управління бізнесом» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Бізнес в індустрії спорту» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Шановний абітурієнт!

Напевно, тебе цікавить, що означає бути підприємцем. Це слово визначає людину, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства або з розробкою нової ідеї, нової продукції або нового виду послуг, які пропонуються суспільству. Це людина, яка витрачає на це весь необхідний час та сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний та соціальний ризик, отримуючи у нагороду прибуток та задоволення досягнутим.

Сутність підприємництва розкривається через основні функції підприємця:

 1. Підприємець бере на себе ініціативу поєднання ресурсів землі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва товару або послуги;
 2. Підприємець бере на себе трудне завдання прийняття основних рішень в процесі ведення бізнеса;
 3. Підприємець – це новатор, особа, яка намагається вводити в оборот на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології або навіть нові форми організації бізнеса;
 4. Підприємець – це людина, яка ризикує.

Таким чином, підприємництво – це організаційно-господарська творчість, яка докорінним чином відрізняється від звичайної ділової активності, що ґрунтується на використанні готових перевірених схем господарювання. Творчий, новаторський характер підприємництва надає особливий статус її носію – особистості, яка не «підлаштовується», як це відбувається у менеджера або керівника вже створеної компанії, під форми налагодженого виробництва.

Навчаючись у нас, ти відкриєш для себе безліч можливостей для роботи та самореалізації. Адже ми навчаємо не лише певного фаху, ми вчимо бути успішними в тому, чим ти хочеш займатися.

Підприємництво та молодість – дуже близькі та невід’ємні поняття. Бути молодим і бути підприємливим – практично одне й те саме, адже підприємлива (заповзятлива, заповзята) людина – це людина, яка має практичну кмітливість, здатність активно діяти; ініціативна, дуже діяльна, енергійна, яка наполегливо переборює труднощі, невідступно домагається здійснення поставленої мети. Останніми роками молодіжне підприємництво в Україні стало окремим пріоритетним сегментом державної політики та цілою програмою різноманітних регуляторних та організаційних заходів. Плюси професії: свобода, перспектива, особистий розвиток , самореалізація, створення власної команди для досягнення встановлених цілей.

Ми хочемо, аби ти навчився бути відкритим. Ми допоможемо розкрити свої таланти та реалізувати свою креативність. Ми вчимо бути гнучкими, швидко адаптуватися до середовища, в якому ти хочеш працювати. Чому? Тому що саме такими якостями має володіти економіст та підприємець.

Коли ми говоримо про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, широкі можливості, які відкриваються перед тобою. Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Профіль діяльності фахівця: Підприємці-засновники власної справи за будь-яким видом економічної діяльності. Крім того, бакалаври зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть займати наступні посади: керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.); керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.); керуючий магазином; керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т.ін.); дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій; оцінювачі та аукціоністи; брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів та ін.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – підготовка фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, генерування стартапів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі (зокрема, інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн рітейл) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Отже, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на сьогодні не тільки затребувана, але і дуже цікава.

Секрет нашого успіху криється в реалізації стратегії «3 П».

Плани. Практика. Працевлаштування.

До того ж ми постійно змінюємося і вдосконалюємося.

Плани. Наші навчальні плани базуються на досвіді провідних університетів світу. Ми вивчаємо те, що сьогодні пропонують у ВНЗ інших країн і намагаємося адаптувати це до наших реалій. В цьому нам допомагають наші друзі. Це підприємства та установи, з якими ми співпрацюємо. Разом ми адаптували дисципліни, які вивчають наші студенти до вимог і запитів роботодавців.

Особливий акцент у процесі вивчення дисциплін поставлено на формування знань у сфері організації підприємницької діяльності та керівництва підприємствами з питань:

 • розробки та обгрунтування бізнес-ідей;
 • юридичного забезпечення створення власного бізнесу;
 • розроблення та використання нових підходів до управління розвитком власного бізнесу;
 • забезпечення ефективності бізнесу на основі використання інновацій;
 • аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників;
 • роботи з постачальниками;
 • формування товарного асортименту;
 • здійснення логістичних операцій та організації товаропросування;
 • управління товарними запасами;
 • інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності.

Головна мета освітньо-професійної програми «Бізнес в індустрії спорту» – підготовка та консолідація професіоналів у сфері спорту та бізнесу, активна участь яких в економічних процесах може прискорити бізнес-процеси, поліпшити функціонування програм для підтримки розвитку економіки спортивної індустрії країни.

Освітньо-професійна програма «Бізнес в індустрії спорту» – це освітня база для тих, хто бачить в спорті можливості для прояву своїх підприємницьких амбіцій, бажає створити і розвивати власний бізнес в різних сферах спортивної індустрії з урахуванням тенденцій на ринку спортивної продукції:

 • розширення ринку спортивних товарів за рахунок проникнення в регіони;
 • посилення моди на спортивний стиль одягу;
 • посилення інтересу до спортивного способу життя, масового розвитку спорту, спровокувало зростання кількості фітнес-клубів. В результаті, активізувався сегмент спортивних тренажерів і спортивного харчування;
 • найбільш швидко розвивається сегмент товарів для екстремальних видів спорту та інше.

Освітньо-професійна програма «Бізнес в індустрії спорту» – це підготовка фахівців, які здатні застосовувати сучасні інструменти і технології спортивного підприємництва та маркетингу, стратегічного і практичного менеджменту в індустрії спорту, формувати конкурентні переваги з урахуванням особливостей бізнесу, залежно від видів спорту та інфраструктури.

Вміння ставити цілі і планувати їх досягнення – фундамент успішного майбутнього для розвитку бізнесу в індустрії спорту.

Навчальний процес проводиться в аудиторіях з сучасним обладнанням за унікальними програмами, які відповідають світовим стандартам; новітніми методиками, з застосуванням активних методів навчання.

Ми пишаємося нашими переможцями, яких лише в цьому році вже 10 осіб. Це Марія Волосатова, Віктор Бужимський, Віра Вітюк, Оксана Гончарук, Мар’яна Качор, Надія Максимчук, Іван Новосьолов, Роман Оверчук, Катерина Сингаївська та Олександр Турський.

Для нас це дуже важливо, адже, це перші перемоги, які ти зможеш записати до свого резюме. Так! Ми хочемо аби ти за час навчання почав працювати над своїм резюме. Тому ми готуємо для кожного студента рекомендаційний лист, до якого включаємо результати не лише Вашого навчання, але й Вашої участі у подібних заходах. Твої конкурси, семінари, зустрічі…вони разом створюють твій перший досвід професійної реалізації. Ми певні, що він буде успішним і приємним для тебе!!!

P3250277

Ми впевнені, що на вершині слави знайдеться місце і для тебе. Приходь, разом ми зможемо більше!

Кафедра економіки та підприємництва

На кафедрі економіки та підприємництва на даний час працює 21 викладач, з них: 2 доктори економічних наук, 15 кандидатів наук, 4 старших викладачі. Водночас, на кафедрі працюють молоді, енергійні, комунікабельні викладачі. Середній вік кафедри – 42 роки.

 

 

Фахові предмети

 

 • Основи підприємництва
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Товарознавство
 • Управління бізнесом
 • Маркетинг
 • Економіка та управління в сфері торгівлі
 • Організація виробництва
 • Інноваційно-інвестиційна політика підприємства
 • Контролінг в підприємництві
 • Статистико-економічний аналіз
 • Оцінка вартості підприємства
 • Антикризове управління підприємством
 • Стратегія розвитку підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Адаптивна економіка
 • Біржова діяльність
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Підприємнцтво в сфері послуг

Для освітньо-професійної програми «Бізнес в індустрії спорту»:

 • Міжнародний досвід в індустрії спорту
 • Ринкові інституції в галузі спорту
 • Основи індустрії спорту
 • Спортивні збори та їх організація
 • Організація та безпека проведення спортивних заходів
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Економіка спортивно-оздоровчих комплексів
 • Дієтологія та харчування в спорті
 • Тренерська та клубна підготовка
 • Спорт вищих досягнень

На вибір студентів пропонуються дисципліни за переліком з навчального плану (25% годин). Студенти можуть додатково отримати поглиблену підготовку за іншими економічними або технічними напрямами.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Для тебе сьогодні оновили аудиторії, комп’ютерні класи, зробили безкоштовний Wi-Fi. Університет сьогодні закінчує будівництво ще одного корпусу, де будуть розміщені нові сучасні лабораторії та навчальні аудиторії. Навіть актова зала і та повністю модернізована.

В університеті є автономне опалення, що зробить твоє навчання комфортним і приємним. Також в університеті наявна їдальня, з широким вибором свіжих та смачних страв, які доступні за своєю ціною. На території Державного університету «Житомирська політехніка» є лаунж-зона і маленька кав’ярня.

Крім того, в університеті є великий вибір спортивних секцій та можливість участі в змаганнях та чемпіонатах різного рівня від обласного до міжнародного. Це баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс, бадмінтон, великий теніс, більярд, бойові мистецтва, важка атлетика. Список можна продовжувати.

Також існує багато інших гуртків, де кожен зможе знайти себе. Ви можете продовжити займатися танцями, співом, навіть, писати вірші.

Отже, запрошуємо тебе до нас навчатися за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Співпраця із роботодавцями дозволяє відправляти наших студентів на практику на реально діючі підприємства, фірми, державні установи. Це реальна практика, яку проходять студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тому, навчаючись у нас, ти отримуєш ще одну ключову перевагу, яка зробить тебе успішним.

Наступною перевагою навчання у нас за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є працевлаштування, з яким не мають проблем наші випускники.

Наші партнери:

ПАТ «Житомирський маслозавод»

ПАТ «Житомирський маслозавод»

ПАТ «Бердичівська фабрика одежі»

ПАТ «Бердичівська фабрика одежі»

ТОВ «Бердичівський пивоварний завод», м. Бердичів

ТОВ «Бердичівський пивоварний завод»

ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів»

ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів»

ПАТ «Житомирський м’ясокомбінат»

ПАТ «Житомирський м'ясокомбінат»

ТОВ «Андрушівський маслосирзавод»

ТДВ «ЖЛ», м. Житомир

ТДВ «ЖЛ»

ТОВ «Органік мілк», смт. Баранівка

ТОВ «Органік мілк»

Головне управління статистики в Житомирській області

Головне управління статистики в Житомирській області

Інститут сільського господарства Полісся НААН

Інститут сільського господарства Полісся НААН

ТОВ «ФЕРПЛАСТ-УКРАЇНА»

ТОВ «ФЕРПЛАСТ-УКРАЇНА»

Навчатися у нас – це не лише вчитися розраховувати собівартість продукції, складати кошторис витрат, здійснювати бюджетне планування на підприємстві, прогнозувати стан економічної та фінансової діяльності підприємств і організацій, визначати шляхи підвищення ефективності діяльності. Ти можеш спробувати себе у різних конкурсах та олімпіадах і стати кращим з кращих.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Вже кілька років поспіль за сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Державного університету «Житомирська політехніка» студенти економіки та підприємництва беруть участь у програмі академічної мобільності «Freemover», навчаючись у Південночеському університеті міста Чеське Будейовіце.

Ще однією чудовою можливістю на шляху до твого успіху стане участь у міжнародному проекті «Туреччина для Вас!» – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туреччині!». Тобі залишилося лише обрати спеціальність «Економіка», про інше подбаємо ми!!!

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчаючись за спеціальностями «Економіка», ти зможеш пройти військову підготовку на факультеті військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень або у строк від двох тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з допризовної підготовки та перевірку рівня фізичної підготовленості.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Актуальність і важливість спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підтверджується позитивними відгуками випускників Державного університету «Житомирська політехніка».

Новіков Віктор
Засновик та директор бізнес-центру «ZSG», мажоритарний акціонер ПАТ «Баранівська райагропромтехніка»
Отримати економічну освіту змусила криза 2008 року. Бізнес був на межі. Сьогодні, коли цей період вже позаду, я можу дійсно сказати, що знання, які отримав на кафедрі економіки підприємства за спеціальністю «Економіка підприємства», то була справді сила. Системний підхід в розрахунках і аналіз економічних показників моїх підприємств, визначення основних напрямків вдосконалення техніко-економічної системи, визначення економічної ефективності нових ідей та організаційна підготовка дозволили адаптувати підприємства до нових умов та успішно конкурувати на ринку Європейського союзу й України. Результатом я завдячую викладачам кафедри за передані знання та досвід, за цікаві програми та методики викладання. Ви створили справжню економічну школу.Новіков Віктор

 

Рахматова Наталія
Співзасновник, директор ТОВ “Житомирський обласний центр нерухомості”
Працюючи підприємцем у сфері нерухомості тривалий час, зрозуміла, що у цій сфері більш ефективніше працюють агентства нерухомості. Але створення і керівництво бізнесом потребує багато знань, які можна отримати у Державному університеті «Житомирська політехніка». Для себе я виділила основні позитивні ознаки навчання за спеціальністю «Економіка підприємства»: можливість заробляти більше, отримання вищого статусу в суспільстві, розширений кругозір мислення, можливість зайняти керівну посаду, почати свій бізнес.Тому я прийняла рішення вступити до Державного університету «Житомирська політехніка» на спеціальність «Економіка підприємства» і дуже вдячна викладачам, що за час навчання отримала від них багато важливих для мене знань. Це дало мені можливість створити свій бізнес, а отримання диплома магістра додатково ще й працювати оцінювачем.Університет навчив мене бути мудрою, спритною, виплутуватися з екстремальних ситуацій в найкоротші терміни, бути фахівцем з економіки, а також виконувати Рахматова Наталія

 

Антонович Михайло
ФОП Антонович Михайло Антонович (розробка програмного забезпечення)
Коли я вступав до Державного університету «Житомирська політехніка» – головною ідеєю в моїй голові була перспектива відкрити свій власний бізнес, саме тому я обрав спеціальність «Економіка підприємства». Адже для того, щоб успішно займатися своєю власною справою, потрібно вміти планувати, мотивувати, організовувати і контролювати. Гарні фахівці своєї справи – викладачі намагалися вкласти в нашу голову найнеобхідніші знання, хоча інколи нам здавалося, що та чи інша дисципліна нам в житті ніколи не знадобиться. Пройшло декілька років після закінчення і я зрозумів, як ми тоді помилялися.Я вдячний своїм викладачам за науку!Антонович Михайло

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,2
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,4
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 30 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 30 1550 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 25 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 10 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 25 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 325-а, 330, 330-а

(0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18

ke_zstu@ukr.net
zdtu_fem@ukr.net

fbso-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua