Магістр: 051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Економіка» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Економіст – це фахівець з фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який має навики аналізу та прогнозування впливу різноманітних факторів на стан бізнес-середовища, здатність до комплексного розуміння економічних явищ та процесів, належний потенціал для широкого вибору напрямів практичного застосування отриманих знань для організації власного бізнесу. Навчання на магістерській програмі за спеціальністю «Економіка» надає можливість опанувати широкий спектр знань, навичок та умінь, що допоможе визначати результативність бізнесу, формувати і реалізовувати бізнес-ідеї з урахуванням сучасних ринкових умов. Отримані знання підвищать рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на спеціальність «Економіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документи, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Освітня програма «Економіка» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із заснуванням власного бізнесу та ефективним управлінням діяльністю виробничих та торговельних компаній.

Під час навчання за спеціальністю формуються професійні компетенції з: організації бізнесу, реалізації інвестиційних проектів та стартапів, організації виробничої діяльності підприємства та підприємств сфери послуг, побудови взаємовідносин підприємства з постачальниками та покупцями, формування фінансово-економічної політики підприємства, забезпечення ефективного його функціонування. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Наукова практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

 • економіст виробництва;
 • економіст-бухгалтер;
 • економіст-аналітик;
 • економіст бізнес-процесів;
 • економіст з управління капіталом та інвестиціями;
 • економіст з праці та фахівцем з HR;
 • економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • менеджер проектів і стартапів;
 • економіст з ризик-менеджменту;
 • керівник планово-економічного відділу;
 • працівник податкової служби;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань та розвитку бізнесу.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин сприяє участі студентів у програмах міжнародної академічної мобільності та короткострокових програмах. Детальніше про міжнародну мобільність.