Магістр: 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

Спеціальність: 051 «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Економіст – це спеціаліст з фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який має аналітичне мислення, здатність до комплексного розуміння економічних явищ та процесів, належний потенціал для широкого вибору напрямів практичного застосування отриманих знань. Навчання за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємства») надає можливість опанувати широкий спектр знань, навичок та умінь, що допоможе як у веденні власної справи, так і підвищить рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Економіка підприємства» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 15000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціалізація «Економіка підприємства» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із ефективним управлінням діяльністю господарюючих суб’єктів.

Під час навчання за спеціальністю  формуються професійні компетенції з: організації бізнесу, реалізації інвестиційних проектів та стартапів, організації виробничої та послугової діяльності підприємства, побудови взаємовідносин підприємства з постачальниками та покупцями, формування фінансово-економічної політики підприємства, забезпечення ефективного його функціонування. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

  • економісти;
  • керівники планово-економічного відділу;
  • працівники податкової служби;
  • аналітики з питань фінансово-економічної безпеки;
  • економічні радники;
  • консультанти з економічних питань;
  • викладачі економічних дисциплін у вищих навчальних закладах та інші посади економічного профілю.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.