Магістр: 051 «Економіка»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітньо-професійна програма: «Економіка» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка» спрямоване на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки, які отримали знання і навички прийняття управлінських рішень за цифрової трансформації економіки. Ми вивчаємо засади макроекономічної політики та механізми функціонування цифрової економіки, формуємо розуміння можливостей застосування сучасних цифрових технологій в бізнесі та державному урядуванні, розвиваємо навички аналітики великих даних (Big Data), надаємо знання принципів функціонування цифрових платформ, розвитку цифрових бізнес-моделей та глобальних цифрових комунікацій, економічного моделювання із використанням штучного інтелекту (AI), сприяємо опануванню мистецтва командної роботи, лідерству та особистісному розвитку.

Цифрова економіка відкриває нові потужні можливості для держави, бізнесу, суспільства та окремих громадян. І сьогодні, коли Україна знаходиться на унікальному етапі розвитку, коли є шанс зробити «цифровий стрибок» у ключових сферах економіки та державному урядуванні, на ринку праці зростає попит на фахівців-економістів, які мають розвинуті аналітичні навички для аналізу і діагностики проблеми, вирішення комплексних проблем та прийняття обґрунтованих рішень, узагальнення статистичних даних та виявлення тенденцій, впорядкування бізнес-процесів, ефективного виконання бізнес-проєктів та започаткування Start-up.

Hard skills (або професійні навички): аналіз, у т.ч. уміння працювати зі статистичними та аналітичними пакетами програмного забезпечення; дослідження, зокрема вивчення ситуації, проведення маркетингових досліджень, збір інформації; здатність ефективно керувати проєктами (планування обсягу роботи та ресурсів, бюджет, дотримання термінів); управління змінами; започаткування електронного бізнесу; навички роботи з сервісами для командної роботи, аналізу та візуалізації даних, програмним забезпеченням взаємовідносин з клієнтами та партнерами.

Soft skills (або універсальні компетенції): комунікація зі стейкхолдерами, у т.ч. іноземною мовою; критичне мислення для оцінювання безлічі варіантів та можливих ризиків, пов’язаних з ними; вміння вирішувати проблеми, зокрема аналіз джерел та шляхів реалізації рішень; увага до деталей в економіці та бізнесі; командна робота, вміння бути і командним гравцем, і виконувати роль лідера; уміння вчиться.

В освітньому процесі застосовуються інтерактивні методи навчання, проблемні лекції, кейс-методи та семінари-дискусії, відкриті (гостьові) лекції з представниками бізнесу. Перевагами наших випускників на ринку праці є набуття професійних компетенцій щодо застосування цифрових технологій в економіці та управлінні підприємствами різних форм власності та господарювання незалежно від виду економічної діяльності. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на спеціальність «Економіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документи, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Освітня програма «Економіка» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із заснуванням власного бізнесу та ефективним управлінням діяльністю виробничих та торговельних компаній.

Під час навчання за спеціальністю формуються професійні компетенції з: організації бізнесу, реалізації інвестиційних проектів та стартапів, організації виробничої діяльності підприємства та підприємств сфери послуг, побудови взаємовідносин підприємства з постачальниками та покупцями, формування фінансово-економічної політики підприємства, забезпечення ефективного його функціонування. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Наукова практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

 • економіст виробництва;
 • економіст-бухгалтер;
 • економіст-аналітик;
 • економіст бізнес-процесів;
 • економіст з управління капіталом та інвестиціями;
 • економіст з праці та фахівцем з HR;
 • економіст з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі;
 • менеджер проектів і стартапів;
 • економіст з ризик-менеджменту;
 • керівник планово-економічного відділу;
 • працівник податкової служби;
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань та розвитку бізнесу.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин сприяє участі студентів у програмах міжнародної академічної мобільності та короткострокових програмах. Детальніше про міжнародну мобільність.