Магістр: 051 «Економіка» (спеціалізація «Бізнес-економіка»)

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 051 «Економіка» (спеціалізація «Бізнес-економіка»)

Освітньо-професійна програма: 051 «Економіка» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Бізнес-економіст – це фахівець з фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який має навики аналізу та прогнозування впливу різноманітних факторів на стан бізнес-середовища, здатність до комплексного розуміння економічних явищ та процесів, належний потенціал для широкого вибору напрямів практичного застосування отриманих знань для організації власного бізнесу. Навчання за спеціальністю «Економіка» (освітня програма «Бізнес–економіка» ) надає можливість опанувати широкий спектр знань, навичок та умінь, що допоможе визначати результативність бізнесу, формувати і реалізовувати бізнес-ідеї з урахуванням сучасних ринкових умов. Отримані знання підвищать рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Бізнес–економіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документи, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 15000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Освітня програма «Бізнес-економіка» охоплює комплекс знань, навичок та умінь, пов’язаних із заснуванням власного бізнесу та ефективним управлінням діяльністю господарюючих суб’єктів.

Під час навчання за спеціальністю формуються професійні компетенції з: організації бізнесу, реалізації інвестиційних проектів та стартапів, організації виробничої діяльності підприємства та підприємств сфери послуг, побудови взаємовідносин підприємства з постачальниками та покупцями, формування фінансово-економічної політики підприємства, забезпечення ефективного його функціонування. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Посади, які можуть обіймати випускники:

  • економісти;
  • керівники планово-економічного відділу;
  • працівники податкової служби;
  • аналітики з питань фінансово-економічної безпеки;
  • економічні радники;
  • консультанти з економічних питань та розвитку бізнесу;
  • викладачі економічних дисциплін у вищих навчальних закладах та інші посади економічного профілю.

Наступною перевагою навчання у нас за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-економіка» є працевлаштування, з яким не мають проблем наші випускники.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Детальніше про міжнародну мобільність.