Магістр: 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Антикорупційна діяльність»)

Факультет обліку і фінансів (ФОФ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Антикорупційна діяльність»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Актуальність спеціалізації «Антикорупційна діяльність» обумовлюються сучасними трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві і покликані знищити таке явище як корупція у всіх сферах суспільного життя. Фахівці спеціалізації «Антикорупційна діяльність» набувають вмінь виявляти корупційні схеми, розробляти та вживати заходи щодо попередження корупції, організовувати антикорупційну діяльність. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 120 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Антикорупційна діяльність»подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 13000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Програма «Антикорупційна діяльність» охоплює у сі питання пов’язані з виявленням корупційних дій та запобіганню корупції.

У процесі навчання майбутні фахівці-управлінці оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Під час навчання формуються мультидисциплінарні вміння та навички для роботи в бізнес-середовищі та державних органах. Магістранти мають можливість спілкуватись з провідними спеціалістами-практиками, слухати лекції фахівців з інших країн, вивчати практичний досвід. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Виробнича практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Антикорупційна діяльність» мають можливість працювати:

  • керівником, заступником керівника департаментів Національного антикорупційного бюро та Антимонопольного комітету;
  • детективом Національного антикорупційного бюро України;
  • керівником служб внутрішньої безпеки міністерств та органів місцевої влади.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у міжнародній сертифікації Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants (IFA)) за різними модулями. Детальніше про міжнародну мобільність.