Магістр: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма: Публічне управління та адміністрування (магістр)

 

Інформація про ОПП

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» – це  підготовка управлінської еліти за міжнародними стандартами, формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах, практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах; отримання досвіду від провідних фахівців країн світу; удосконалення фахових іноземних мов.

Мета освітньо-професійної програми професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів у галузі публічного управління та адміністрування, спроможних аналізувати, формувати і реалізовувати публічну політику, ефективно та результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів з урахуванням принципу стійкості та здатності швидкого реагування на загрози та виклики задля протидії та мінімізації їх наслідків.

Особливості освітньо-професійної програми – програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навиків з формування та реалізації публічної політики, застосування наукових підходів та концепцій у сфері публічного управління, на основі поглибленого вивчення інноваційних практик управління органами публічної влади задля  прийняття ефективних рішень щодо вирішення стратегічних, тактичних та ситуативних завдань в публічній сфері.

Унікальність програми полягає в формуванні комплексу знань, умінь та навичок щодо управління бюджетною безпекою та здійснення громадського контролю над органами державної та місцевої влади в умовах необхідності підвищення ефективності та результативності публічного управління та адміністрування в цілому та управління публічними фінансами зокрема. Застосування на практиці отриманих знань, умінь та навичок дозволить забезпечити бюджетну безпеку, шляхом застосування механізмів контролю у процесах надходження, розподілу та використання бюджетних ресурсів, у тому числі тих, що надходять від закордонних партнерів до фінансової системи.

Програма формує фахівців з новим прогресивним мисленням, які мають глибокі знання з різних аспектів публічного управління та адміністрування, готових до викликів та використання інноваційних підходів для розбудови України.

Умови вступу

Для вступу на ОПП до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами: Магістерського тесту навчальної компетентності, Фахового іспиту. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 250 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на ОПП «Публічне управління та адміністрування» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Можливості працевлаштування

Випускники ОПП «Публічне управління та адміністрування» мають можливість працювати:

 •  на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
 • на посадах в органах місцевого самоврядування;
 •  на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
 • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у програмах академічної мобільності Erasmus+:

 • Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
 • Лундський університет (Лунд, Швеція);
 • Вища школа м. Ліль (Франція);
 • Університет М.Коперника (Торунь, Польща);
 • Будапештський університет технології і економіки (Угорщина);
 • Сілезький технологічний університет «Сілезька політехніка» (Польща);
 • Університет Північ (Хорватія);
 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина).
 • Кіпрський університет маркетингу (Кіпр);
 • Університет Османгазі (Ескішехір, Туреччина) та ін.

В університеті в продовж останніх років триває реалізація проектів за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність». У 2020 році Державним університетом «Житомирська політехніка» розширено горизонти міжнародної співпраці, підготувавши проєктну заявку в рамках програми Еразмус+, яка була затверджена представництвом Європейської Комісії.