Магістр: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Актуальність спеціальності «Публічне управління та адміністрування» обумовлюються сучасними трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві і покликані знищити таке явище як корупція у всіх сферах суспільного життя. Фахівці спеціальності «Публічне управління та адміністрування» набувають вмінь виявляти корупційні схеми, розробляти та вживати заходи щодо попередження корупції, організовувати антикорупційну діяльність. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на спеціальність до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 250 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на спеціальність «Публічне управління та адміністрування» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента за спеціальністю становить 19100 грн. (денна форма навчання) та 18000 грн. (заочна форма навчання). Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання за спеціальністю

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» охоплює у сі питання пов’язані з виявленням корупційних дій та запобіганню корупції.

У процесі навчання майбутні фахівці-управлінці оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Під час навчання формуються мультидисциплінарні вміння та навички для роботи в бізнес-середовищі та державних органах. Магістранти мають можливість спілкуватись з провідними спеціалістами-практиками, слухати лекції фахівців з інших країн, вивчати практичний досвід. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Виробнича практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» мають можливість працювати:

  • керівником, заступником керівника департаментів Національного антикорупційного бюро та Антимонопольного комітету;
  • детективом Національного антикорупційного бюро України;
  • керівником служб внутрішньої безпеки міністерств та органів місцевої влади.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у міжнародній сертифікації Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants (IFA)) за різними модулями. Детальніше про міжнародну мобільність.