Магістр: 133 «Галузеве машинобудування»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Сферою діяльності інженера-конструктора є процеси та конструкції різних машин і устаткування, сучасні методи проектування на основі моделювання об’єктів та процесів, а також організація галузевого машинобудівного виробництва. Основним об’єктом діяльності інженера-конструктора є конструювання і моделювання механізмів, машин, верстатів та технологічного обладнання широкого спектру. Тому роль інженера-конструктора сьогодні важко переоцінити.

Конкурентоспроможність сучасного виробничого підприємства прямо пов’язана з рівнем основного та допоміжного верстатного обладнання. Сучасне підприємство не можна собі уявити без високотехнологічних механізмів, верстатів та машин, які дозволяють підвищити якість продукції, рівень автоматизації виробництва та досягти економічних успіхів господарської діяльності в умовах високої конкуренції на ринках. Тому і збільшується потреба у фахівцях-інженерах, які здійснюють удосконалення та модернізацію існуючого обладнання, розробку нових сучасних верстатів та машин, планують та організовують сучасне галузеве машинобудівне виробництво. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 85 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Прикладна механіка” подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Галузеве машинобудування» охоплює усі питання, пов’язані з методами, засобами і технологіями розрахування, проектування, конструювання, виробництва, випробовування, ремонтування та контролювання сучасних верстатів та технологічного обладнання, а також організації галузевого машинобудівного виробництва.

Під час навчання майбутні фахівці оволодівають знаннями та навичками, необхідними для подальшої професійної діяльності. Студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасними інструментами пошуку інженерних рішень (CAD/CAE/CAM системами), сучасним обладнанням та ознайомитися з прогресивними технологіями виробництва на провідних виробничих підприємствах Житомира та регіону.

Фахові навчальні дисципліни підготовки магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування» фокусуються на технологіях 3D моделювання будь-якої складності з урахуванням технологій виготовлення, інженерного аналізу, модернізації обладнання, промислового дизайну обладнання, створення конструкторської документації, системах управління, експлуатації та обслуговування обладнання.

Під час навчання широко використовуються сучасні системи комп’ютерного моделювання, інженерного аналізу та дизайну (SolidWorks, PTC Creo), технології кінцево-елементного аналізу, системи автоматизованої технологічної підготовки виробництва (Delcam). Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • науково-виробнича практика
 • переддипломна практика

Науково-виробнича практика передбачає поєднання теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих у процесі освоєння магістерської програми з виробничою (дослідницькою) діяльністю, опанування сучасного інструментарію пошуку інженерних рішень в умовах реального виробництва, вивчення досвіду використання підприємствами сучасних CAD/CAE/CAM систем. Бази практики:

 • Фірма «Danico Ltd»;
 • ТОВ «Екта-пром»;
 • ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія»;
 • Коростенський завод «MDF»;
 • Житомирський завод огороджувальних конструкцій;
 • Житомирський завод металевих конструкцій;
 • Житомирський бронетанковий завод;
 • ДП «Eurogold Industries»;
 • Новоград-Волинське підприємство «Церсаніт».

Переддипломна практика (4 тижні) відбувається після закінчення теоретичної частини навчання та передбачає:

 • збір необхідного матеріалу для виконання атестаційної магістерської роботи;
 • набуття практичного досвіду та навичок самостійної роботи за спеціальністю;
 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, доповнення їх відомостями про нові досягнення в області механічної інженерії.

База практики визначається згідно з напрямком теми атестаційної магістерської роботи.

Студенти мають змогу проходити практики на базі промислових підприємств, на факультеті комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Житомирської політехніки, на базі провідних науково-дослідних інститутів НАН України. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Галузеве машинобудування» можуть працювати на престижних посадах приватних та державних підприємств:

 • технічний директор підприємства, головний інженер, начальник ділянки, цеху підприємства;
 • інженер-конструктор у виробничих, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях машинобудівної галузі;
 • інженер в машинобудуванні та інших сферах народного господарства.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам із рядом навчальних закладів та виробничих підприємств Європи. Так, магістранти спеціальності «Галузеве машинобудування» мають можливість проходження практик в країнах ЄС, мають можливість стажування в ряді Європейських вузів у рамках програм Європейської Комісії ERASMUS MUNDUS, австрійської служби академічних обмінів OeAD (Austria), німецької служби академічних обмінів DAAD (Deutschland), стипендіальної програми уряду Франції, міжнародної програми наукових обмінів ім. Фулбрайта, програми Мевлана (Туреччина), програми “Вісбі” та ін. Детальніше про міжнародну співпрацю. Детальніше про міжнародну мобільність.