Магістр: 131 «Прикладна механіка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Професія інженера-механіка, сферою діяльності якого є механічна інженерія та її основний об’єкт – високотехнологічний комп’ютерний інжиніринг у промисловому виробництві, сьогодні важко переоцінити. Сучасне життя не можна собі уявити без машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їхня кількість збільшується, тому і збільшується потреба у фахівцях-механіках, які здійснюють розробку технологічних процесів, планують та організовують роботи з виконання теоретичних і практичних питань прикладної механіки. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії необхідно подати документи згідно «Правил прийому до Житомирського державного технологічного університету в 2017 році». Подавати документи для здобуття ступеня магістри також можуть і особи, які отримали ступінь бакалавра та (або) рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Зарахування відбувається за результатами фахових вступних випробувань, що проводяться у письмовій формі та оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, норма часу для написання фахового випробування 60 хвилин, та вступного екзамену з іноземної мови – англійської, німецької, французької мов, що оцінюється за шкалою від 100 до 150 балів, норма часу для написання фахового випробування – 60 хвилин. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) та вступають для здобуття ступеня магістра, проводиться  додаткове вступне випробовування. Детальніше про вступні випробовування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Прикладна механіка» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Документи для вступу:

 1. Заява.
 2. Документ державного зразка (оригінал, або завірена копія) про раніше здобутий освітній рівень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Середній бал диплома бакалавра (спеціаліста) додається до конкурсного балу з коефіцієнтом 0,1.
 3. Документ, що посвідчує особу.
 4. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
 5. Ідентифікаційний код.
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Для осіб, що за результатами конкурсного відбору не пройшли на держбюджетні місця, середня вартість місячного навчання одного студента на магістерській програмі «Прикладна механіка» становить 800 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Прикладна механіка» охоплює усі питання пов’язані з процесами конструювання, виготовлення, дослідження, експлуатації та ремонту конструкцій машин, агрегатів, конструкцій, обладнання, тощо, проектування технологій машинобудівних виробництв.

Під час навчання майбутні фахівці оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням та ознайомитися з прогресивними технологіями виробництва на провідних підприємствах Житомира та регіону.

Навчальні дисципліни базуються на застосуванні інформаційних технологій, сучасних систем комп’ютерного моделювання (SolidWorks, PTC Creo, Autodesk Inventor), технологій кінцево-елементного аналізу, програмних системах комп’ютерного проектування, системах автоматизованої виробництва (Delcam), програмних системах інженерного аналізу та високотехнологічного комп’ютерного інжинірингу. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-виробнича практика
 • Переддипломна практика

Науково-виробнича практика передбачає формування та розвиток стратегічного мислення, панорамного бачення ситуації, вміння керувати групами людей. Поєднання теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих у процесі  освоєння магістерської програми з виробничою (дослідницькою) діяльністю, опанування сучасного інструментарію пошуку інженерних рішень в умовах реального виробництва, вивчення досвіду використання підприємствами сучасних CAD/CAE/CAM систем. Бази практики:

 • Житомирський завод огороджувальних конструкцій;
 • Житомирський завод металевих конструкцій;
 • Фірма «Danico Ltd»;
 • Житомирський бронетанковий завод;
 • ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія»;
 • ТОВ «Екта-пром»;
 • Коростенський завод «MDF»;
 • ДП «Евроголд Индестриз».

Переддипломна практика (4 тижні) відбувається після закінчення теоретичної частини навчання та передбачає:

 • збір необхідного матеріалу для виконання атестаційної магістерської роботи;
 • набуття практичного досвіду та навичок самостійної роботи за спеціальністю;
 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, доповнення їх відомостями про нові досягнення в області механічної інженерії.

База практики визначається згідно з напрямком теми атестаційної магістерської роботи. Студенти мають змогу проходити її на факультеті інженерної механіки ЖДТУ, на базі провідних науково-дослідних інститутів НАН України (Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля – м. Київ, Фізико-технологічного інституту металів і сплавів – м. Київ) та підприємств Житомира і області. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть працювати на таких престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

 • начальник (інші працівники) і майстри виробничих дільниць у промисловості;
 • інженери у машинобудуванні та інших секторах економіки країни;
 • інженери-технологи;
 • фахівці з механічної інженерії на підприємствах і проектно-конструкторських організаціях машинобудівної галузі;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам із рядом навчальних закладів та виробничих підприємств Європи. Так, магістранти спеціальності «Прикладна механіка» мають можливість проходження практик в країнах ЄС, мають можливість стажування в ряді Європейських вузів у рамках програм Європейської Комісії ERASMUS MUNDUS, австрійської служби академічних обмінів OeAD (Austria), німецької служби академічних обмінів DAAD (Deutschland), стипендіальної програми уряду Франції, міжнародної програми наукових обмінів ім. Фулбрайта, програми Мевлана (Туреччина), програми “Вісбі” та ін. Детальніше про міжнародну мобільність.