131 «Прикладна механіка» (ОПП «Комп’ютеризовані технології машинобудування»)

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані технології машинобудування»

 

Інформація про спеціальність

 

Фахівець з комп’ютеризованих технології машинобудування< (за спеціальністю 131 «Прикладна механіка») – це інженер, який для вирішення задач прикладної механіки (розрахунок та розробка конструкцій машин, механічних систем, розробка технологій виготовлення машин) застосовує сучасні комп’ютерні засоби.

Такий інженер має навички практичного використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE).

Практичне використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD) полягає у створенні і обґрунтовуванні конструкцій машин, механізмів та їх елементів шляхом геометричного моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформленні результатів у виді технічних і робочих креслень.

За допомогою комп’ютеризованих систем інженерних досліджень (CAE) інженер з прикладної механіки може здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин.

В розрізі підготовки виробництва (САМ) слід сказати, що спеціаліст з прикладної механіки вибирає обладнання, на якому слід здійснювати технологічний процес, оптимальні режими роботи, основні методи контролю якості, веде технологічну документацію. Він стоїть на чолі винахідницької та раціоналізаторської роботи, бере участь в проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво, в організаційно-технічних заходах щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей.

Спеціальність «Прикладна механіка» – одні з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Отримання випускником спеціальності передбачає освоєння методик розрахунку деталей та вузлів машин, технологій механічної обробки, зварювання, машин і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Solidworks, Autodesk тощо. Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання та технологій виготовлення.

На сьогодні випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть займати посади: головний інженер машинобудівного виробництва, інженер-технолог, менеджер виробництва, дослідник, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств, викладач вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, коледжів тощо). Отримані кваліфікації дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Прикладна механіка» охоплює всі аспекти розробки технічних систем від початкових інженерних ідей до кінцевої технічної системи та її підтримки після здачі в експлуатацію.

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка», на перших курсах вивчають фундаментальні дисципліни (фізика, математика), маючи фізико-математичну базу студенти починають вивчати статику, динаміку, теплообмін, гідродинаміку, матеріалознавство та ін. Набувши необхідну загальноінженерну базу, студенти приступають до вивчення спеціальних дисципліни, котрі вчать конструювати технічні системи і розробляти технології виготовлення деталей машин, а саме: підбирати матеріали для деталей обладнання, розробляти конструкції деталей та вузлів, проводити всі необхідні проектні та конструкторські розрахунки, розробляти технологічні процеси та компонувати технологічні лінії, розробляти дизайн та забезпечувати ергономічні показники технічних систем, використовувати для конструювання сучасні розрахункові програмні модулі таких систем як SolidWorks, Autodesk Inventor та інші.

Більш детально дисципліни навчального процесу спеціальності «Прикладна механіка» можна поділити на наступні категорії:

 • Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки: математика, фізика, хімія, теоретична механіка, інженерна графіка, інформатика;
 • Дисципліни, котрі формують освітню програму «Комп’ютеризовані технології машинобудування» в межах спеціальності «Прикладна механіка»: САЕ в задачах механіки, САМ-системи для механічної обробки матеріалів, програмування верстатів з ЧПУ, системи автоматизованого проектування та ін.;
 • Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: іноземна мова, філософія, політологія, історія і культура України, українська мова за професійним спрямуванням, історія інженерної діяльності;
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: опір матеріалів, теорія машин і механізмів, основи конструювання деталей машин, технологія машинобудування, технологія ремонту та відновлення, робочі процеси високих технологій, математичні методи в задачах механіки та ін.;

Додатково до навчального процесу студенти можуть безкоштовно займатися технічною творчістю в студентській лабораторії Mech.Lab, що створена на базі навчальних лабораторій кафедри механічної інженерії.

Mech.Lab надає обладнання для різних студентських проектів.

Тут завжди є ментори, які допомагають студентам вирішити проблеми, консультують та радять як краще зробити.

Mech.Lab постійно розвивається, постійно працює над новим студентськими проектами та виготовляє обладнання для нових і нових студентських розробок.

На даний момент актуальними проектами лабораторії є: 3D принтери, настільні фрезерні верстати з числовим програмним керуванням, промислові роботи та інше.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці за спеціальністю «Прикладна механіка» студенти проходять лекційне навчання в сучасних мультимедійних аудиторіях.

В цілому лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2.

 

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 • SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення.
 • Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ компанії Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення.
 • Розробки SolidWorks Corp. характеризуються високими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 

Лабораторія програмних продуктів Autodesk

 • Компанія Autodesk є світовим лідером в області постачання програм автоматизованого проектування для будівництва, промислового виробництва, машинобудування та ін.
 • Autodesk AutoCAD – сучасна система для створення креслень та тривимірних моделей.
 • Autodesk Inventor – дозволяє проектувати, аналізувати та візуалізувати деталі, вузли, виробниче обладнання в цифровому середовищі та генерувати робочу документацію на основі 3D моделей.
 • Autodesk PowerMill одна із самих сучасних систем, що дозволяє розробляти розробляти керуючі програми для сучасних багато осьових верстатів з числовим програмним керуванням.

Навчальний центр Delcam

Стратегії безперервної п’ятиосьової обробки PowerMILL дозволяють здійснювати повний контроль над орієнтацією осі інструмента відносно деталі.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Житомирський бронетанковий завод

Житомирський бронетанковий завод

«Евроголд Индестрціз»

Евроголд Индестрціз

Житомирський завод металевих конструкцій

Житомирський завод металевих конструкцій

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські ласощі»

ТДВ «ЖЛ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

ТОВ «Екта-пром»

Екта-Пром

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Черняхівське підприємство Danico Ltd

ТОВ «ЮККА ЛТД»

ТОВ «ЮККА ЛТД»

Житомир АБІ

Житомир АБІ

Завод «Обербетон»

Завод «Обербетон»

Житомирський картонний комбінат

Житомирський картонний комбінат

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Новоград-Волинське підприємство «Церсаніт»

Новоград-Волинське підприємство «Церсаніт»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

 • Gdańsk University of Technology (Польща)
 • Lund University (Швеція)
 • Silesian University of Technology (Польща)
 • Technische Universität Dresden (Німеччина)
 • Institut national polytechnique de Toulouse (Франція)
 • University of Rzeszów (Польша)
 • Technical University of Liberec (Чехія)
 • Kütahya Dumlupınar University (Туреччина)

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Манохін Андрій
К.т.н., старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Для майбутнього дослідника, конструктора або технолога факультет інженерної механіки дає дуже хорошу базу для старту, формує широкий технічний кругозір, хороше розуміння фундаментальних предметів і навички застосування CAD/CAE систем. Це запорука успішного професійного розвитку та кар’єри в інжиніринговій сфері діяльності в не залежності від конкретного напрямку.Манохін Андрій

 

Загоруйко Олена
Начальник відділу контролю якості ТОВ «Мода з доставкою»
Я вважаю, що зробила влучний вибір щодо своєї спеціальності! Навчання на факультеті інженерної механіки було не тільки цікавим і захоплюючим, але й відіграло важливу роль в подальшому житті. Адже саме технічна освіта навчила мене виходити за рамки власного мислення, шукати і бачити різноманітні шляхи вирішення питань!Загоруйко Олена

 

Білявський Максим
К.т.н., начальник відділу зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – оператор газотранспортної системи України
Житомирський політех – найкращий плацдарм не тільки для здобуття класичної освіти в галузі інженерної механіки, а й для майбутнього професійного самовдосконалення.Білявський Максим

 

Кулик Богдан
Інженер-конструктор Eurogold Industries LTD
Навчання в університеті дало мені знання та змогу піднятися на вищий щабель.Кулик Богдан

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр для осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 22000 грн.
Магістр 24000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 11000 грн.
Магістр 15000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-17

agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua