131 «Прикладна механіка» (ОПП «Комп’ютеризовані технології машинобудування»)

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані технології машинобудування»

 

Інформація про спеціальність

 

Фахівець з комп’ютеризованих технології машинобудування (за спеціальністю 131 «Прикладна механіка») – це інженер, який для вирішення задач прикладної механіки (розрахунок та розробка конструкцій машин, механічних систем, розробка технологій виготовлення машин) застосовує сучасні комп’ютерні засоби.

Такий інженер має навички практичного використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE).

Практичне використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD) полягає у створенні і обґрунтовуванні конструкцій машин, механізмів та їх елементів шляхом геометричного моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформленні результатів у виді технічних і робочих креслень.

За допомогою комп’ютеризованих систем інженерних досліджень (CAE) інженер з прикладної механіки може здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин.

В розрізі підготовки виробництва (САМ) слід сказати, що спеціаліст з прикладної механіки вибирає обладнання, на якому слід здійснювати технологічний процес, оптимальні режими роботи, основні методи контролю якості, веде технологічну документацію. Він стоїть на чолі винахідницької та раціоналізаторської роботи, бере участь в проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво, в організаційно-технічних заходах щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей.

Спеціальність «Прикладна механіка» – одна із провідних у машинобудівній галузі.
Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Отримання випускником спеціальності передбачає освоєння методик розрахунку деталей та вузлів машин, технологій механічної обробки, зварювання, машин і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Solidworks, Autodesk тощо. Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання та технологій виготовлення.

На сьогодні випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть займати посади: головний інженер машинобудівного виробництва, інженер-технолог, менеджер виробництва, дослідник, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств, викладач вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, коледжів тощо). Отримані кваліфікації дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

Об’єктами діяльності спеціаліста з прикладної механіки є конструкції, машини, устаткування, механічні і біомеханічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації.

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка», на перших курсах вивчають фундаментальні дисципліни (вища математика, фізика), які є основою для подальшого вивчення механіки матеріалів і конструкцій, теорії механізмів і машин, гідравліки, гідро- та пневмоприводів та ін. Набувши необхідної загальноінженерної бази, студенти приступають до вивчення спеціальних дисциплін, котрі дають знання і навички із розробки технологій виготовлення деталей машин і конструювання технічних систем (підбір матеріалів для деталей обладнання, розробка конструкції деталей та вузлів, виконання проектних та конструкторських розрахунків, розробка технологічних процесів, робота в сучасних інженерних системах, таких як SolidWorks, Autodesk та ін.

Дисципліни навчального процесу спеціальності «Прикладна механіка» можна поділити на наступні категорії:

 • Дисципліни фундаментальної підготовки: вища математика, фізика, хімія тощо;
 • Дисципліни, котрі формують особливість освітньої програми «Комп’ютеризовані технології машинобудування» в межах спеціальності «Прикладна механіка»: САЕ в задачах механіки, програмування верстатів з ЧПУ, комп’ютерний аналіз та синтез механізмів, основи комп’ютерного інжинірингу в механіці та ін.;
 • Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: іноземна мова, українські історико-культурні та політико-соціальні студії, українська мова та академічне письмо та ін.;
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: теоретична механіка, нарисна геометрія та інженерна графіка в CAD системах, теорія машин і механізмів, механіка матеріалів і конструкцій, основи конструювання деталей машин, технологія виготовлення типових деталей та ін.;

Тут завжди є ментори, які допомагають студентам вирішити проблеми, консультують та радять як краще зробити.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці за спеціальністю «Прикладна механіка» студенти проходять лекційне навчання в сучасних мультимедійних аудиторіях.


 

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 • SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення.
 • Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ компанії Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення.
 • Розробки SolidWorks Corp. характеризуються високими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 

Лабораторія програмних продуктів Autodesk

 • Компанія Autodesk є світовим лідером в області постачання програм автоматизованого проектування для будівництва, промислового виробництва, машинобудування та ін.
 • Autodesk AutoCAD – сучасна система для створення креслень та тривимірних моделей.
 • Autodesk Inventor – дозволяє проектувати, аналізувати та візуалізувати деталі, вузли, виробниче обладнання в цифровому середовищі та генерувати робочу документацію на основі 3D моделей.
 • Autodesk PowerMill одна із самих сучасних систем, що дозволяє розробляти розробляти керуючі програми для сучасних багато осьових верстатів з числовим програмним керуванням.

Навчальний центр Delcam

Стратегії безперервної п’ятиосьової обробки PowerMILL дозволяють здійснювати повний контроль над орієнтацією осі інструмента відносно деталі.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

«Євроголд Індестріз»

Евроголд Индестрціз

ТОВ «ЮККА ЛТД»

ТОВ «ЮККА ЛТД»

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські ласощі»

ТДВ «ЖЛ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Коростенський завод «МДФ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

ТОВ «Екта-пром»

Екта-Пром

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Житомир АБІ

Житомир АБІ

Завод «Обербетон»

Завод «Обербетон»

Житомирський картонний комбінат

Житомирський картонний комбінат

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Ticab

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Академічна мобільність

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти здійснюється на підставі двосторонніх договорів та міжінституційних угод між Державним університетом «Житомирська політехніка» та зарубіжними закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність, зокрема:

 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);
 • Технічний університет м. Ліберець (Чехія);
 • Сілезький університет технологій (Польща);
 • Університет м. Айдин (Туреччина);
 • Університеті м. Ковентрі (Великобританія);
 • Дрезденський технічний університет (Німеччина).

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр для осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра Денна та заочна 2 рік 10 місяців
Бакалавр для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2024 рік)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (К1) 0,3
Математика(К2) 0,5
Історія України(К3) 0,2
Додатковий блок
Іноземна мова (К4) 0,25
Українська література (К4) 0,2
Біологія (К4) 0,2
Фізика (К4) 0,5
Хімія (К4) 0,2
Географія (К4) 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр», ОС «фаховий молодший бакалавр»)
НМТ 2024, НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів, мотиваційний лист
Магістр
Бюджет(Контракт)Контракт

– на основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавр) – бюджет та контракт;

– на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – бюджет, якщо раніше здобутий НРК7 за іншою спеціальністю здобувався за кошти фізичних та/або юридичних осі

ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови)
Фаховий іспит (форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей)
Мотиваційний лист
– на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – контракт, якщо раніше здобутий НРК7 за іншою спеціальністю здобувався за рахунок державного замовлення

Фаховий іспит (форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей)
ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови) або співбесіда замість ЄВІ
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 22000 грн.
Магістр 24000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 11000 грн.
Магістр 15000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18

aikt_tag@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua