131 «Прикладна механіка» (спеціалізація: «Високотехнологічний комп’ютерний інжиніринг»)

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Високотехнологічний комп’ютерний інжиніринг»

 

Інформація про спеціальність

 

Інженер-технолог – інженер, який займається розробкою, організацією того чи іншого виробничого процесу.

Інженер-технолог вибирає обладнання, на якому слід здійснювати технологічний процес, оптимальні режими роботи, основні методи контролю якості, веде технологічну документацію. Технолог стоїть на чолі винахідницької та раціоналізаторської роботи. Він бере участь в проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів і впровадження їх у виробництво, в організаційно-технічних заходах щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей.

Спеціальність «Прикладна механіка» – одні з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Отримання випускником спеціальності передбачає освоєння технологій механічної обробки, зварювання, машин і застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Solidworks, Autodesk, PTC тощо. Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання.

На сьогодні випускники спеціальності «Прикладна механіка» можуть займати посади: інженер-технолог, менеджер виробництва, дослідник, спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств, викладач вищих навчальних закладів (університетів, інститутів, коледжів тощо). Отримані кваліфікації дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Прикладна механіка» охоплює всі аспекти розробки технічних систем від початкових інженерних ідей до кінцевої технічної системи та її підтримки після здачі в експлуатацію.

Студенти, котрі навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка», на перших курсах вивчають фундаментальні дисципліни (фізика, математика), маючи фізико-математичну базу студенти починають вивчати статику, динаміку, теплообмін, гідродинаміку, матеріалознавство та ін. Набувши необхідну загально інженерну базу студенти приступають до вивчення спеціальних дисципліни, котрі вчать конструювати технічні системи і технології виготовлення деталей машин, а саме: підбирати матеріали для деталей обладнання, розробляти конструкції деталей та вузлів, проводити всі необхідні проектні та конструкторські розрахунки, розробляти дизайн та забезпечувати ергономічні показники систем, використовувати для конструювання сучасні розрахункові програмні модулі таких систем як SolidWorks, PTC Creo, Autodesk та інші.

Більш детально дисципліни навчального процесу спеціальності «Прикладна механіка» можна поділити на наступні категорії:

 • Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки математика, фізика, хімія, теоретична механіка, інженерна графіка;
 • Дисципліни, котрі формують спеціалізацію «Високотехнологічний комп’ютерний інжиніринг» в межах спеціальності «Прикладна механіка»
  Курс Дисципліна Наповнення
  1 Інформатика 1-й семестр – основи роботи в CAD системах (Autodesk Inventor, SolidWorks);
  2-й семестр – MathCAD в задачах механіки
  1-2 Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка 2-й семестр – геометричне і проекційне креслення, технічне малювання в CAD системах (Autodesk Inventor, SolidWorks);
  3-й семестр – технічне та машинобудівне креслення креслення в CAD системах (Autodesk Inventor, SolidWorks)
  2 Програмування в механіці технічних систем 3-й семестр – Мови програмування. Програмний інтерфейс Solidworks API
  4-й семестр – Мови програмування (С++, С#).
  Електроніка, електротехніка і мікропроцесорна техніка 2,3-й семестр програмування мікроконтролерів типу Arduino робототехнічних систем
  Теоретичні основи теплотехіники 3-й або 4-й семестр – додаткові практичні роботи з використанням CFD (Computational Fluid Dynamics) технологій (реалізація в модулях Simulation та Flow Simulation SolidWorks ) для візуалізації теоретичної частини курсу та набуття практичних навичок вирішення інженерних задач з використанням CFD технологій.
  Комп’ютерне конструювання і моделювання (КП) 3-й семестр – 3-D моделювання (твердотіле, поверхневе, каркасне) деталей, виконання та оформлення 2-D документації, використання методу скінченних елементів для аналізу напружено-деформованого стану деталей;
  4-й семестр – робота зі збірками деталей, елементи CAE (SolidWorks Simulation, Motion) виконання курсового проекту
  3 Системи управління інженерними даними 5-й семестр – PDM системи (Product Data Management) реалізовані в Autodesk Inventor, SolidWorks);
  Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва 6-й семестр – САМ системи (DelCAM ): генерування просторових моделей та формування за ними виробів на верстатах з ЧПК (ArtCAM); підготовки керуючих програм для фрезерних верстатів з ЧПК (PowerMILL); розмірний аналіз виробів (PowerINSPECT) – поєднання з курсовим проектом по ТМ
  Гідравліка та гідропневмопривід 6-й семестр – додаткові лабораторно-практичні роботи з використанням CFD технологій для візуалізації характеристик руху текучих середовищ (напр., реалізація та візуалізація задачі Блазіуса), розрахунок гідравлічних систем (напр., визначення гідравлічних втрат у системах, визначення розмірно-напірних характеристик насосів, тощо).
  4 Сучасні системи комп’ютерної математики в механіці технічних систем 6-й семестр – інженерний аналіз з використанням систем комп’ютерної математики MathLab, Maple
  Комп’ютерне моделювання механічних систем 7-й семестр – інженерний аналіз з використанням CAE систем: аналіз кінематики та динаміки вузлів та обладнання, реалізація контактних умов у CAE системах, оцінка напружено-деформованого стану вузлів та обладнання, дослідження проектування, термічний, частотний та вібраційний аналізи
 • Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки: іноземна мова, філософія, політологія, історія і культура України, українська мова за професійним спрямуванням;
 • Дисципліни професійної та практичної підготовки: опір матеріалів, теорія машин і механізмів, технологія машинобудування, теплофізичні процеси, експлуатація обладнання, технологія автоматизованого виробництва, технологічні процеси верстатів в числовим програмним управлінням, технологія ремонту та відновлення, робочі процеси високих технологій.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці за спеціальністю «Прикладна механіка» студенти проходять лекційне навчання в сучасних мультимедійних аудиторіях.

В цілому лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2.

 

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 • SolidWorks – система автоматизованого проектування, інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів будь-якої складності і призначення.
 • Розробником САПР SolidWorks є SolidWorks Corp. (США), незалежний підрозділ компанії Dassault Systemes (Франція) – світового лідера в області високотехнологічного програмного забезпечення.
 • Розробки SolidWorks Corp. характеризуються високими показниками якості, надійності і продуктивності, що в поєднанні з кваліфікованою підтримкою робить SolidWorks кращим рішенням для промисловості.

Лабораторія програмних продуктів SolidWorks

 

Лабораторія програмних продуктів PTC Creo Parametric

 • PTC Creo від Parametric Technology Corporation (USA) – це масштабований, функціонально сумісний пакет програмного забезпечення для конструювання виробів.
 • PTC Creo дозволяє групам конструкторів створювати, аналізувати, переглядати, використовуючи 2- і 3-мірне моделювання CAD, параметричне і пряме моделювання.
 • PTC Creo® Parametric забезпечує проектувальникам можливість працювати в середовищі моделювання з ефектом занурення. В результаті стратегічного партнерства з PTC, технології NVIDIA допомагають створити реалістичні матеріали які повністю відповідають фінальним зображенням.

Лабораторія програмних продуктів PTC Creo Parametric

 

Навчальний центр Delcam

 • Компанія Delcam світовим лідером в області інноваційної високошвидкісний і багатоосьової обробки
 • PowerMILL дозволяє розробляти ЧПУ-програми швидше і краще, ніж будь-яка інша CAM-система.
 • Стратегії п’ятиосьової обробки PowerMILL забезпечують чудову якість чистової поверхні, виключають непередбачувані рухи робочих органів верстата і значно скорочують час розробки управляючих програм.

Навчальний центр Delcam

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Житомирський бронетанковий завод

Житомирський бронетанковий завод

«Евроголд Индестриз»

Евроголд Индестриз

Житомирський завод металевих конструкцій

Житомирський завод металевих конструкцій

Житомирська кондитерська фабрика «Житомирські ласощі»

ТДВ «ЖЛ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Житомирський маслозавод «РУДЬ»

Коростенський завод «МДФ»

Коростенський завод «МДФ»

ТОВ «Екта-пром»

Екта-Пром

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Черняхівське підприємство Danico Ltd

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Малинська паперова фабрика «Папір-Мал»

Новоград-Волинське підприємство «Церсаніт»

Новоград-Волинське підприємство «Церсаніт»

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

 • Czech Technical University in Prague (Чехія)
 • Gdańsk University of Technology (Польща)
 • Lund University (Швеція)
 • Silesian University of Technology (Польща)
 • Technische Universität Dresden (Німеччина)
 • Institut national polytechnique de Toulouse (Франція)
 • University of Rzeszów (Польша)
 • Technical University of Liberec (Чехія)
 • Kütahya Dumlupınar University (Туреччина)

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Манохін Андрій
К.т.н., старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Для майбутнього дослідника, конструктора або технолога факультет інженерної механіки дає дуже хорошу базу для старту, формує широкий технічний кругозір, хороше розуміння фундаментальних предметів і навички застосування CAD/CAE систем. Це запорука успішного професійного розвитку та кар’єри в інжиніринговій сфері діяльності в не залежності від конкретного напрямку.Манохін Андрій

 

Загоруйко Олена
Начальник відділу контролю якості ТОВ «Мода з доставкою»
Я вважаю, що зробила влучний вибір щодо своєї спеціальності! Навчання на факультеті інженерної механіки було не тільки цікавим і захоплюючим, але й відіграло важливу роль в подальшому житті. Адже саме технічна освіта навчила мене виходити за рамки власного мислення, шукати і бачити різноманітні шляхи вирішення питань!Загоруйко Олена

 

Білявський Максим
К.т.н., начальник відділу зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – оператор газотранспортної системи України
Житомирський політех – найкращий плацдарм не тільки для здобуття класичної освіти в галузі інженерної механіки, а й для майбутнього професійного самовдосконалення.Білявський Максим

 

Кулик Богдан
Інженер-конструктор Eurogold Industries LTD
Навчання в університеті дало мені знання та змогу піднятися на вищий щабель.Кулик Богдан

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
Перелік предметів
Українська мова та література
Математика
Фаховий вступний іспит
Перелік предметів
Українська мова та література
Математика, або історія України, або географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія
Фаховий вступний іспит
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Перелік предметів
ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Фаховий вступний іспит
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
Перелік предметів
ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Фаховий вступний іспит
Перелік предметів
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий вступний іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 25 1590 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 25 1590 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 60 1710 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 10 840 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 15 840 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1120 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-17

agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua