Магістр: 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Сучасне підприємство будь-якої галузі – це складний комплекс, вся діяльність якого складається з різноманітних процесів: виробництва, збуту, маркетингу та багатьох інших. Всі процеси на підприємстві вимагають управління. Відповідно, менеджер – це керівник або управляючий, що відповідає за кожен бізнес-процес та діяльність підприємства в цілому. Саме тому професія менеджера стає найбільш затребуваною на сучасному ринку праці. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 20 осіб денної форми навчання, 70 осіб заочної форми навчання.

 

Документи для вступу

Вступники на програму Менеджмент подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Менеджмент» розповсюджується на всю сферу управління та адміністрування на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні кожного суб’єкта господарювання.

У процесі навчання студенти здобувають необхідні компетенції для здійснення дослідницької діяльності та проведення наукових досліджень у сфері управління та адміністрування. Майбутні фахівці-менеджери оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Магістранти мають можливість отримати досвід викладацької та практичної діяльності, зокрема з розробки стратегічних планів розвитку підприємств, організації управління, інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних ІТ-технологій. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Менеджмент» здобувають необхідні навички та компетенції з управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами, зокрема мають можливість працювати на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності на таких посадах:

 • Директори (генеральний, виконавчий, фінансовий)
 • Керівники структурних підрозділів підприємства
 • Менеджер зі збуту
 • Менеджер з логістики
 • Менеджер з реклами
 • Менеджер ЗЕД
 • HR-менеджер
 • Менеджер з маркетингу
 • Менеджер матеріально-технічного постачання
 • Організатор власного бізнесу

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Кафедра співпрацює з університетами та підприємствами таких зарубіжних країн: Польщі, Болгарії, Туреччини, Німеччини, Греції, Франції та інших. Відповідно до укладених договорів, у студентів є можливість брати участь в академічному обміні, проходити стажування та працювати під час навчання. Існує унікальна можливість участі у програмі «Подвійний диплом» для отримання диплому Державного університету «Житомирська політехніка» та європейського ВНЗ (Люблінська Політехніка, м. Люблін, Польща). Декілька років поспіль студенти беруть участь у міжнародному проекті «Туреччина для Вас!» – «Відпочивай, працюй та навчайся в Туреччині!» та програмі болгарської компанії Smart Tour, яка передбачає трьохмісячне міжнародне стажування в сфері готельного бізнесу на чорноморському узбережжі Болгарії під час літніх канікул. Детальніше про міжнародну мобільність.