Магістр: 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Освітньо-професійна програма: «Розумний транспорт та міська логістика» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

На даний час бізнесу стало вигідно мати високотехнологічну систему транспортної логістики, що піддається реальному управлінню і контролю. Систему, яка дозволить забезпечувати доставку товару з витратами, непідвладними оптимізації за ціною і якістю і здатну утримувати частку транспортних витрат у певному прогнозованому діапазоні. Саме логіст – це спеціаліст по економії, який знає як зберегти кошти на транспортуванні, як подешевше пройти митницю, як максимально швидко доставити товар покупцеві. Він не дозволить продукції припадати пилом на складі, фурі затриматися в дорозі. Тільки логісти можуть організувати такий шлях товару від виробника до споживача, який би дав мінімум витрат. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 20 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму автомобільний транспорт подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Предмети НМТ (ЗНО)
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

Вартість навчання

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Магістр 24000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Магістр 15000 грн.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Транспортні технології» охоплює широкий круг питань пов’язаних організацією роботи автомобільного транспорту.

Починаючи з 2020 н.р. за спеціальністю 275 «Транспортні технології», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» здійснюється підготовка за освітньо-професійною програмою «Розумний транспорт і логістика для міст», що розроблялася в рамках реалізації в університеті проекту Європейської Комісії Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти – 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Магістерська програма з смарт транспорту і міської логістики”.

Участь в проекті дала змогу запровадити нову освітньо-професійну програму підготовки студентів відповідно до європейських стандартів. На базі кафедри під потреби проекту/програми створено нову, високотехнологічну навчальну лабораторію. Окрім того на другому році навчання за даною програмою студенти матимуть змогу пройти частину підготовки на базі університетів ЄС учасників консорціуму проекту:

  • Університет Тор Вергата м. Рим (Італія);
  • Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
  • Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща);
  • Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар (Німеччина).

План освітнього процесу

Назва Кількість кредитів ECTS Курс/Семестр
1 Курс 2 Курс
1 2 3
1. Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативна частина
Іноземна мова професійного спрямування 5 X
Методологія та організація наукових досліджень 4 X
Інтелектуальна власність 3 X
Філософські проблеми наукового пізнання (Болонський процес) 3 X
Економічна та соціальна ефективність транспортних систем міст 4 X
Всього: 19
2. Цикл професійної підготовки
2.1. Нормативна частина
Міський пасажирський транспорт 6 X
Інтелектуальний транспорт і міська логістика 5 X
Інтелектуальні транспортні системи 5 X
Вплив людини і середовища на безпеку та стабільність міської логістики 4 X
Практична підготовка
Педагогічна практика 6
Наукова практика 6
Кваліфікаційна робота 15
Всього: 47
2.2. Варіативна частина (студент має вибрати 24 кредити з врахування тижневого навантаження)
Блок 1.
Моделювання вантажних перевезень 4 X
Системи вантажних перевезень 4 X
Швидкісні автобусні перевезення 4 X
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом 4 X
Розумний транспорт 4 X
Управління ланцюгом постачань 4 X
Блок 2.
Транспортне планування великих міст 4 X
Управління транспортними потоками в центрі міст 4 X
Геоінформаційні системи 4 X
Моделювання транспортних потоків 4 X
Спеціальні методи організації дорожнього руху 4 X
Управління дорожнім рухом 4 X
Всього: 24
Всього: 90

Майбутні фахівці оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем та інших. Під час навчання наші студенти відвідують провідні підприємства транспортної галузі міста та регіону, де мають можливість ознайомитись з сучасними методами управління роботою транспорту.

Читання лекцій забезпечується провідними науковцями-автомобілістами. Багато практичних та лабораторних занять проходять на філіях кафедри у провідних автотранспортних підприємствах міста, де до навчального процесу залучаються фахівці-виробничники. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Наукова практика
  • Педагогічна практика

Детальніше про види практик.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Так у рамках міжнародного проекту 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Магістерська програма з смарт транспорту і міської логістики” (2017-2020) кафедра співпрацює з провідними закладами вищої освіти у галузі транспортних технологій з Польщі, Німеччини та Італії. Детальніше про міжнародну мобільність.