274 «Автомобільний транспорт»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»

 

Інформація про спеціальність

 

Професія інженера-автомобіліста, сферою діяльності якого є автомобільне господарство і його основний об’єкт – автомобіль, у наш час важко переоцінити. Адже сучасне життя не можна собі уявити без цих машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить – з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування.

Випускники спеціальності «Автомобільний транспорт» працюють на престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

 • головний інженер;
 • начальник сервісної служби;
 • директор станції технічного обслуговування;
 • начальник автопарку;
 • логіст.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «автомобільний транспорт» охоплює у сі питання пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Наші студенти вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей, технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно-спрямованих дисциплін. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі міста.

Читання лекцій забезпечується провідними науковцями-автомобілістами. Багато практичних та лабораторних занять проходять на філіях кафедри у провідних автотранспортних підприємствах міста, де до навчального процесу залучаються фахівці-виробничники.

Студенти на практичному занятті з дисципліни «Онови технології виробництва та ремонту автомобілів» на підприємстві «СТО ЯЛИНКА»

На кафедрі активно ведеться наукова робота за наступними напрямами:

 • технології автотранспортних процесів;
 • інтелектуальні транспортні системи;
 • нетрадиційні джерела енергії та енергозберігаючі технології;
 • паливна економічність автомобіля;
 • прохідність автомобіля;
 • проблеми надійності транспортних засобів;
 • комп’ютерні системи на автомобільному транспорті;
 • плавність ходу автомобіля.

Під час виконання наукової роботи

Студенти активно залучаються до наукової роботи. Про результати своєї роботи вони мають можливість доповісти на конференції присвяченої Дню науки, що традиційно проходить у Державному університеті “Житомирська політехніка” в травні місяці, а також на міжнародній науково-практичні конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», що проходить на кафедрі автомобілів і транспортних технологій з 2007 року.

Під час роботи конференції Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту

 

 

Фахові предмети

 

 • Будова автомобіля
 • Автомобілі (теорія конструювання та розрахунку)
 • Автомобільні двигуни
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Основи технічної діагностики автомобілів
 • Електричне та електронне обладнання автомобілів
 • Комп’ютери та системи автоматики в сучасному автомобілі
 • Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 • Ліцензування та сертифікація на автотранспорті
 • Логістика транспортних систем міст
 • Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту
 • Комп’ютерне конструювання та моделювання
 • Перспективні напрямки розвитку конструкції автомобілів
 • Транспортна логістика
 • Інтелектуальні транспортні технології
 • Організація фірмового сервісу та використання сучасного обладнання при технічному обслуговуванні та ремонті
 • Сучасні засоби безпеки на автомобільному транспорті
 • Експериментальні дослідження надійності та експлуатаційних властивостей автомобілів

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються спеціалізовані аудиторії кафедри автомобілів і транспортних технологій та загально університетські аудиторії.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Комп'ютерний клас №137-а
Спеціалізовані аудиторії
Лабораторії

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Тойота Центр Житомир «Стар-Кар»

Тойота Центр Житомир «Стар-Кар»

С.П. ПроМотор Житомир

С.П. ПроМотор Житомир

СТО «Ялинка»

СТО «Ялинка»

Авторизована сервісна станція компанії SCANIA в Україні

Авторизована сервісна станція компанії SCANIA в Україні

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Так у рамках міжнародного проекту «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR кафедра співпрацює з трьома українськими університетами та чотирма європейськими університетами.

Міжнародна мобільність

Партнери:

 • Національний аерокосмічний університет “Харківський Авіаційний Інститут”;
 • Одеський національний морський університет;
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;
 • Університет м. Лінчопінг (Швеція);
 • Університет м. Саутгемптон (Великобританія);
 • Інститут транспорту і зв’язку (Латвія);
 • Сілезький університет технологій (Польща).

В 2012 році викладачі кафедри двічі їздили у відрядження до університету м. Лінчопінг (Швеція). Перше відрядження відбулося в складі Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Шумляківський В.П., друге – Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Ільченко А.В., Шумляківський В.П. Ще одне відрядження (Рудзінський В.В.) відбулося до м. Мурманськ (Росія). Мета відряджень – реалізація заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення навчання студентів в українських та російських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу.

Студенти кафедри також мають можливість навчання закордоном. Так у 2014 році студенти-магістранти пройшли навчання в університеті м. Лінчопінг (Швеція).

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Бегерський Дмитро
к.т.н., доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Державного університету “Житомирська політехніка”
Надзвичайно важливо не помилитися з вибором спеціальності. При вступі до університету я ні хвилини не сумнівався щодо вибору. Я чітко знав, що автомобілі – це моє! І сьогодні я абсолютно впевненій у тому, що зробив вірний вибір.Бегерський Дмитро

 

Ломакін Володимир
Старший викладач кафедри автомобілів автомобілів і транспортних технологій Державного університету “Житомирська політехніка”
На даний час я не лише викладач, а і інженер-конструктор у міжнародній компанії. Я досяг успіху і поштовх для цього дало мені навчання в університеті.Ломакін Володимир

 

Вітюк Іван
Старший викладач кафедри автомобілів автомобілів і транспортних технологій Державного університету “Житомирська політехніка”
Я мріяв займатися наукою і університет дав мені можливість здійснити свою мрію. Тепер я не лише науковець, а й викладач і маю можливість ділитися своїми знаннями з іншими.Вітюк Іван

 

Сидорчук Володимир
Начальник сервісної служби ТОВ Тойота центр «Стар-кар»
Навчання за автомобільною спеціальністю дало мені можливість досягти успіху. Я абсолютно точно можу сказати, що навчання в університеті дає можливості, які просто необхідно вчасно реалізувати.Сидорчук Володимир

 

Голубовський Андрій
Інженер-конструктор, Дансько-Українське підприємство DANICO
Час проведений в університеті – найкращий час у житті. Чудові викладачі, нові друзі, можливість підготуватися до самостійного життя.Голубовський Андрій

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,5
Біологія 0,2
Фізика 0,5
Хімія 0,2
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Біологія
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 24000 грн.
Магістр 25000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за рік
Бакалавр 14100 грн.
Магістр 16000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-18

agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua