275 «Транспортні технології» (спеціалізація «Автомобільний транспорт»)

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 275 «Транспортні технології» (спеціалізація «Автомобільний транспорт»)

 

Інформація про спеціальність

 

На даний час бізнесу стало вигідно мати високотехнологічну систему транспортної логістики, що піддається реальному управлінню і контролю. Систему, яка дозволить забезпечувати доставку товару з витратами, непідвладними оптимізації за ціною і якістю і здатну утримувати частку транспортних витрат у певному прогнозованому діапазоні. Саме логіст – це спеціаліст по економії, який знає як зберегти кошти на транспортуванні, як подешевше пройти митницю, як максимально швидко доставити товар покупцеві. Він не дозволить продукції припадати пилом на складі, фурі затриматися в дорозі. Тільки логісти можуть організувати такий шлях товару від виробника до споживача, який би дав мінімум витрат.

Випускники спеціальності «Транспортні технології» працюють на престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

 • логіста
 • диспетчера з міжнародних перевезень
 • інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
 • ревізора з безпеки руху
 • техніка-інспектора з контролю за використанням палива
 • ревізора автомобільного транспорту

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Транспортні технології» охоплює широкий круг питань пов’язаних організацією роботи автомобільного транспорту.

Майбутні фахівці оволодівають знаннями та практичними навичками з організації пасажирських та вантажних перевезень, управління роботою транспорту, транспортної логістики, взаємодії видів транспорту, транспортної безпеки, інтелектуальних транспортних систем та інших. Під час навчання наші студенти відвідують провідні підприємства транспортної галузі міста та регіону, де мають можливість ознайомитись з сучасними методами управління роботою транспорту.

Читання лекцій забезпечується провідними науковцями-автомобілістами. Багато практичних та лабораторних занять проходять на філіях кафедри у провідних автотранспортних підприємствах міста, де до навчального процесу залучаються фахівці-виробничники.

На кафедрі активно ведеться наукова робота за наступними напрямами:

 • технології автотранспортних процесів;
 • інтелектуальні транспортні системи;
 • нетрадиційні джерела енергії та енергозберігаючі технології;
 • паливна економічність автомобіля;
 • прохідність автомобіля;
 • проблеми надійності транспортних засобів;
 • комп’ютерні системи на автомобільному транспорті;
 • плавність ходу автомобіля.

Під час виконання наукової роботи

Студенти активно залучаються до наукової роботи. Про результати своєї роботи вони мають можливість доповісти на конференції присвяченої Дню науки, що традиційно проходить у Державному університеті “Житомирська політехніка” в травні місяці, а також на міжнародній науково-практичні конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», що проходить на кафедрі автомобілів і транспортних технологій  з 2007 року.

Під час роботи конференції Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту

 

 

Фахові предмети

 

 • Загальний курс транспорту
 • Транспортні засоби
 • Основи економіки транспорту
 • Транспортне право
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Логістика
 • Взаємодія видів транспорту
 • Управління роботою транспорту
 • Транспортно-експедиційна робота
 • Основи організації міжнародних автомобільних перевезень

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються спеціалізовані аудиторії кафедри автомобілів і транспортних технологій та загально університетські аудиторії.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Комп'ютерний клас №137-а

Комп’ютерні класи використовуються для проведення практичних занять з дисциплін «Інтелектуальні транспортні системи», «Транспортна логістика» «Комп’ютери і системи автоматизації в сучасних автомобілях», «Комп’ютерне конструювання та моделювання», «Моделювання технологічних процесів в АТ». Вони, а також методичний кабінет, кабінет для проектування та бібліотека використовуються для підготовки та налагодження програм для проведення лабораторних робіт, розробки програмного забезпечення, підготовки методичних матеріалів, проведення розрахунків, необхідних для виконання практичних робіт з різних дисциплін, виконання курсових проектів та робіт і дипломних проектів та бакалаврських дипломних робіт.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Тойота Центр Житомир «Стар-Кар»

Тойота Центр Житомир «Стар-Кар»

С.П. ПроМотор Житомир

С.П. ПроМотор Житомир

СТО «Ялинка»

СТО «Ялинка»

Авторизована сервісна станція компанії SCANIA в Україні

Авторизована сервісна станція компанії SCANIA в Україні

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Так у рамках міжнародного проекту «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR кафедра співпрацює з трьома українськими університетами та чотирма європейськими університетами.

Міжнародна мобільність

Партнери:

 • Національний аерокосмічний університет “Харківський Авіаційний Інститут”;
 • Одеський національний морський університет;
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;
 • Університет м. Лінчопінг (Швеція);
 • Університет м. Саутгемптон (Великобританія);
 • Інститут транспорту і зв’язку (Латвія);
 • Сілезький університет технологій (Польща).

В 2012 році викладачі кафедри двічі їздили у відрядження до університету м. Лінчопінг (Швеція). Перше відрядження відбулося в складі Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Шумляківський В.П., друге – Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Ільченко А.В., Шумляківський В.П. Ще одне відрядження (Рудзінський В.В.) відбулося до м. Мурманськ (Росія). Мета відряджень – реалізація заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення навчання студентів в українських та російських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,25
Математика 0,45
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
Перелік предметів
Українська мова
Математика
Фаховий вступний іспит
Перелік предметів
Українська мова
Математика, або історія України, або географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія
Фаховий вступний іспит
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Перелік предметів
ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Фаховий вступний іспит
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
Перелік предметів
ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Фаховий вступний іспит
Перелік предметів
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий вступний іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 15 1750 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 15 1750 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-18

agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua