Магістр: 035 «Філологія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Освітньо-професійна програма: «Прикладна лінгвістика» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Освітня програма “Прикладна лінгвістика” магістерського ступеня є можливістю поглибити знання в специфічній галузі перекладу й комп’ютерної лінгвістики, перейняти професійні навички у досвідчених фахівців філологічної галузі, дослідити можливості розв’язання вузькоспеціальних проблем. Можливо, ти вже маєш власні ідеї чи напрацювання щодо автоматизованої обробки текстів і твоя комп’ютерна програма вже чекає виходу на ринок ІТ, лише потрібно вдосконалити її з досвідченим науковцем-практиком? Або ти захопився своєю спеціальністю настільки, що готовий ділитися своїми знаннями й навичками з молодими колегами, з тими, хто прийде до університету після твого випуску, тоді ми радо передамо тобі наші знахідки й секрети педагогічної майстерності, і ти сам втілюватимеш власні ідеї в інноваційному педагогічному дизайні.

Прикладна лінгвістика − це досконале володіння інструментами автоматизованого перекладу, створення та оптимізації інформаційно-пошукових систем, цифрових інструментів і баз даних, володіння засобами ефективного зберігання, пошуку, видачі та обробки текстової інформації. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Вступ на спеціальність 035 «Філологія»:

 • Бюджет: ЄВІ + фаховий іспит у ЗВО
 • Контракт: ЄВІ + фаховий іспит у ЗВО

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами ЄВІ та фахового іспиту в ЗВО. Детальніше про вступні випробування.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Прикладна лінгвістика» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Підготовка філолога (магістра) за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика» передбачає:

 • вивчення двох іноземних мов (англійська та французька; для тих, хто не вивчав французьку, – німецька);
 • класичних і сучасних лінгвістичних дисциплін;
 • художнього та галузевого перекладу;
 • автоматизованого перекладу;
 • спеціальних технічних дисциплін;
 • інноваційного педагогічного дизайну;
 • засадничих принципів академічної доброчесності та копірайтінгу;
 • програмних продуктів лінгвістичного спрямування;
 • написання дослідницької роботи під керівництвом учених з міжнародним досвідом.

Здобувачі освітнього ступеня «магістр» ОПП «Прикладна лінгвістика» вивчають наступні дисципліни: Практичний курс сучасної англійської мови, Практика перекладу основної (англійська) іноземної мови, Практичний курс другої іноземної мови (французька; німецька – для тих, хто не вивчав французьку) та перекладу, Теорія і практика перекладу, Педагогічний дизайн, Сучасні філологічні студії, Засади академічної доброчесності, авторського права та патентування, Методологія наукових досліджень, Програмні продукти лінгвістичного спрямування, Програмування, Комп’ютерний аналіз текстових даних, Постредагування та копірайтинґ, Вебдизайн. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-виробнича практика
 • Переддипломна практика

Під час проходження науково-виробничої практики студенти отримують навички науково-дослідної роботи та опановують методи реалізації теоретичних знань у практичній діяльності в умовах виробництва. Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань у сфері філології шляхом формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, набуття досвіду та опрацювання методики самостійного наукового дослідження, підбір, опрацювання та аналіз фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у засобах масової інформації, інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

Випускник спеціальності 035 «Філологія» може займати посади: лінгвіст-програміст; перекладач, філолог-дослідник; редактор електронних, друковних та інших видів ЗМІ; коректор / proof reader; копірайтер / copywriter; технічний письменник / technical writer; розробник веб-сайтів / web developer; контент-менеджер / content manager; спеціаліст із контролю якості програмних продуктів / QA engineer; керівник проекту / project manager. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність реалізується на основі двосторонніх договорів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та зарубіжними закладами вищої освіти, проектів TEMPUS та Еразмус, що імплементуються за участю університету.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики співпрацює з провідними університетами Європи, зокрема Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Туреччини, США, Франції, Чехії, Швеції. У межах угод про співпрацю здобувачі спеціальності “Філологія” мають змогу долучатись до спільних освітніх та наукових проектів, досліджень, наукового та академічного обміну. Детальніше про міжнародну мобільність.