035 «Філологія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 035 «Філологія»

Освітня програма: «Прикладна лінгвістика» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя Державного університету «Житомирська політехніка» пропонує здобути на вигідних умовах спеціальність 035 «Філологія» (ОП «Прикладна лінгвістика»).

Це − здійснення Твоїх мрій, запорука успішного майбутнього, гарантія цікавої високотехнологічної роботи, можливість працювати на передньому краї науки й техніки в найкращих компаніях України й світу.

Прикладна лінгвістика − це досконале володіння інструментами автоматизованого перекладу, створення та оптимізації інформаційно-пошукових систем, володіння засобами ефективного зберігання, пошуку, видачі та обробки текстової інформації.

На ринку праці наявний стабільно високий попит на кваліфікованих філологів – прикладних лінгвістів, здатних до автоматизованої обробки текстової інформації:

 • перекладу;
 • анотування, реферування та індексування документів;
 • автоматизованого аналізу (розпізнавання) й синтезу тексту;
 • проведення експертизи письмового тексту та усного мовлення;
 • лінгвістичного забезпечення роботи інформаційних систем і систем управління.

Підготовка філолога за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика» передбачає:

 • вивчення трьох іноземних мов (англійська, німецька та французька);
 • класичних і сучасних лінгвістичних дисциплін;
 • спеціальних технічних дисциплін.

Випускники спеціальності 035 «Філологія» (ОП «Прикладна лінгвістика») можуть працювати на наступних посадах:

 • лінгвіст-програміст;
 • перекладач:
  • перекладач технічної літератури,
  • перекладач–референт,
  • редактор-перекладач,
  • гід-перекладач;
 • лінгвіст:
  • філолог-дослідник;
 • оператор автоматичної обробки текстових даних:
  • редактор електронних, друковних та інших видів ЗМІ;
  • коректор / proof reader;
  • копірайтер / copywriter;
  • технічний письменник / technical writer;
 • експерт-аналітик;
 • програміст / software developer;
  • розробник веб-сайтів / web developer;
  • контент-менеджер / content manager;
  • спеціаліст із контролю якості програмних продуктів / QA engineer;
  • керівник проекту / project manager.

Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу. Наразі наші студенти вже працюють на кафедрах, у Центрі міжнародної освіти та науки, відділі міжнародних відносин Житомирської політехніки, Комп’ютерній Академії ШАГ, освітніх центрах Ginger та Win Win, ІТ компанії Viseven, беруть участь у науково-технічному проєкті “Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)” на замовлення Міністерства освіти і науки України.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Прикладна лінгвістика» охоплює всі аспекти аналізу і практики функціонування мови, автоматизованої обробки лінгвістичних даних, розробки і використання лінгвістично орієнтованих комп’ютерних програм.

Практичне оволодіння іноземними мовами передбачає поглиблене вивчення англійської, німецької та французької мов мов разом з розширенням лінгвістичного потенціалу за рахунок вивчення польської, чеської, турецької мов за бажанням студента. Здобувачі освіти беруть участь у колаборативних проектах з іноземними студентами, відвідують онлайн лекції провідних дослідників у галузі філології із закордонних університетів-партнерів, навчаються особливостей професійної діяльності у фахівців-практиків з комп’ютерної лінгвістики, перекладу, ІТ-індустрії, долучених до навчального процесу.

У процесі навчання студенти вивчають:

 • комп’ютерну, корпусну та квантитативну лінгвістику;
 • медіалінгвістику;
 • теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики;
 • теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого і традиційного перекладу;
 • інформаційні лінгвотехнології у ЗМІ;
 • актуальні аспекти аналізу даних (Data mining);
 • інформаційний пошук та отримання інформації з тексту (Text-mining);
 • програмну інженерію.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними міжнародними компаніями у сфері ІТ Cisco та Microsoft. Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco в університетській локальній мережній академії.

Microsoft Dreamspark

Завдяки програмі Microsoft DreamSpark усі студенти, які навчаються в Житомирській політехніці на спеціальності «Прикладна лінгвістика», мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Visual Studio 2015, SQL Server 2016, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, та ін. Також у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

Завдяки Програмі академічного партнерства та участі у проєкті “СAT for Grad” наші студенти забезпечені програмами автоматизованого перекладу SDL Trados Studio 2021 і мають можливість легально й безкоштовно пройти тренінг для опанування навичками роботи у високоефективній програмі автоматизованого перекладу, скласти незалежний іспит та отримати сертифікат міжнародного зразка, що засвідчує вміння користуватися професійним цифровим інструментом сучасного перекладача.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює співробітництво на засадах партнерства з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, поширення передових педагогічних ідей та новітніх технологій.

Нашими партнерами у сфері ІТ є компанії Ізігенератор Україна, Vіseven та Infopulse.

У галузі вивчення іноземних мов ми співпрацюємо з Академією інноваційного розвитку освіти, Першим регіональним центром тестування іноземних мов, онлайн-енциклопедією Вікіпедія, Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education в Україні, освітніми центрами Ginger, Win Win, Центрами перекладів Global Lingo Group, Crowdin, LangLab, компаніями Grammarly та Translatel.

Партнерство передбачає:

 • надання методичної та консультативної допомоги викладачам та студентам щодо запровадження і практичного застосування навчально-методичних комплексів;
 • забезпечення підготовки та проведення міжнародних іспитів на базі університету за участі фахівців міжнародних методичних центрів-партнерів;
 • консультаційний супровід та організаційна підтримка тренінгів для охочих підготуватися до міжнародної професійної сертифікації;
 • організація демонстраційних занять з носіями мови;
 • тренінги для фахівців з англійської мови з підготовки до міжнародних професійних мовних тестів TKT (Teaching Knowledge Test) та PTE. Гарантом якості та об`єктивності іспитів є Лондонська торговельно-промислова палата (London Chamber of Commerce and Industry);
 • організацію та проведення лекцій спеціально запрошених фахівців;
 • забезпечення навчально-методичними матеріалами сучасного зразка.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики співпрацює з провідними закладами вищої освіти України та університетами Європи, зокрема Великобританії, Італії, Німеччини, Польщі, Туреччини, США, Франції, Чехії, Швеції.

 

 

Фахові предмети

 

 • Практичний курс сучасної англійської мови
 • Практика перекладу основної (англійська) іноземної мови
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька) та перекладу
 • Практичний курс третьої іноземної мови (французька) та перекладу
 • Чеська, польська, турецька – за бажанням
 • Основи теорії перекладу
 • Математичні основи лінгвістики
 • Прикладне мовознавство
 • Історія світової літератури
 • Сучасні технології лінгвістичних досліджень
 • Основи інформаційних технологій
 • Основи програмування
 • Комп’ютерний аналіз текстових даних

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських леційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах, лінгафонному кабінеті та лабораторії кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Значну увагу на кафедрі теоретичної та прикладної лінгвістики приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 035.10 «Прикладна лінгвістика» передбачені наступні практики:

 • навчальна;
 • комп’ютерно-мовленнєва;
 • комп’ютерно-лінгвістична;
 • перекладацька.

Студенти проходять практики під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі:

 • лабораторії прикладної лінгвістики;
 • Центру перекладів Житомирської політехніки LangLab;
 • обчислювального центру Житомирської політехніки;
 • підприємств-партнерів:
  • державних установ;
  • агентств перекладу;
  • туристичних агентств;
  • провідних ІТ-компаній.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Прикладна лінгвістика» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна
Заочна
1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Додатковий блок (один предмет
на вибір)
Історія України 0,3
Іноземна мова 0,4
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,3
Географія
Історія України
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 26000 грн. (за 1 рік)
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 19170 грн. (за 1 рік)

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

4-й поверх, каб.322а, 407а, 412

Тел. кафедри ТПЛ: +380412 41-85-70

Тел. деканату ФПТОВЖ 067-590-55-82

fptovzh@ztu.edu.ua
ztu.edu.ua