Магістр: 184 «Гірництво» (освітньо-професійна програма «Маркшейдерська справа»)

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва 

Спеціальність: 184 «Гірництво» (Освітньо-професійна програма: «Маркшейдерська справа»)

Освітньо-професійна програма: «Маркшейдерська справа» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Маркшейдерська справа (маркшейдерія) – це галузь гірничої науки і техніки, предметом якої є вивчення на основі натурних вимірювань і наступних геометричних побудов структури родовища, форми і розмірів тіл корисних копалин в надрах, розміщення в них корисних і шкідливих компонентів, властивостей вміщуючих порід, просторового розташування виробок, процесів деформації порід і земної поверхні через гірничі роботи, а також відображення динаміки виробничого процесу гірничого підприємства.

Маркшейдерська справа – це галузь гірничої науки і техніки, яка включає в себе сукупність методів, способів і засобів просторово-геометричних вимірювань, обчислень і графічних відображень, які виконуються при розвідці родовищ корисних копалин, проектуванні, будівництві, експлуатації , ліквідації (реконструкції, консервації) гірничих підприємств та інших об’єктів. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 35 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Маркшейдерська справа” подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Цивільний захист, Охорона праці в галузі, Вища освіта України і Болонський процес, Іноземна мова професійного спрямування, Методологія наукових досліджень і математичне моделювання, Інтелектуальна власність, Геоінформаційні системи в маркшейдерії, Керування стійкістю відвалів та бортів кар’єру, Геометрія надр, Вища геодезія, Фотограмметрія, Проектування та аналіз точності маркшейдерських мереж, Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт в небезпечних зонах, Менеджмент (маркшейдерських і гірничих робіт), Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт на родовищах нерудної будівельної сировини, Гірничий аудит, Фізика гірських порід та фізичні процеси гірничого виробництва, Облік рухомості та вилучення запасів. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-виробнича практика
  • Переддипломна практика

За час проходження науково-виробничої практики студент повинен навчитися планувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих соціальних, наукових чи безпекових проблем.

За час проходження переддипломної практики студент бере активну участь у практичній діяльності підприємства, спостерігає й аналізує різні боки діяльності як маркшейдерської служби, так і гірничого підприємства в цілому, визначає проблематику в його діяльності. Його основне завдання при цьому – подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань та виробничих навичок, ознайомлення із застосуванням методів наукових досліджень в гірничій галузі, збір та інтерпретація інформації (даних), необхідних для написання кваліфікаційної роботи магістра, під час здійснення професійної діяльності у відповідності із основними нормативними документами, що стосуються маркшейдерської служби гірничого підприємства. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускник спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація «Маркшейдерська справа» може займати посади маркшейдера; маркшейдера кар’єру, рудника, шахти; маркшейдера на підземних роботах; інженера з гірничих робіт; інженера з буріння (бурових робіт); гірничого майстра, начальника ділянки, головного інженера, директора кар’єру (шахти); геодезиста; картографа; топографа; топографа кадастрового; фотограмметриста.

Він може працювати на підприємствах, які здійснюють видобуток корисних копалин підземним та відкритим способами (на шахтах, рудниках, кар’єрах та розрізах), при будівництві гірничих підприємств; при будівництві та експлуатації метрополітенів, у цивільному будівництві, у дослідницьких і топографічних організаціях; при будівництві газо- та нафтогонів, геологорозвідці, проектно-конструкторських та науково-дослідницьких інститутах, у галузі метрології, землеустрію та кадастру, геодезії. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація «Маркшейдерська справа» мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Німеччини (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»), Польщі (Університет науки і технології «Гірничо-металургійна Академія», м. Краків), Чехії (Чеський технічний університет, м. Прага), Туреччини (Думлупінарському університеті, м. Кютахья) та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Житомирської політехніки студенти мають можливість здійснювати семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи, вивчати безкоштовно чеську мову.

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі за програмою ЄС Еразму Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів». Детальніше про міжнародну мобільність.