Магістр: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

 

Випускники магістратури спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародний бізнес») кваліфіковані для роботи у приватних та державних компаніях, міжнародних банках та корпораціях. Фахівці з міжнародних економічних відносин спеціалізуються на аналізі міжнародної діяльності компанії та бізнес-процесів з підтримки та супроводу зовнішньоекономічної діяльності; забезпечують оперативне та стратегічне управління імпортних та експортних операцій; розробляють та реалізують стратегії з виходу на міжнародні фінансові та товарні ринки.

Навчання на спеціальності «Міжнародні економічні відносини» дозволяє опанувати навички з аналізу та прогнозування міжнародної економічної кон’юнктури, управління міжнародною конкурентоспроможністю компаній; оволодіти тонкощами торговельної політики та комерційної дипломатії; особливостями здійснення міжнародної торгівлі товарами, послугами та об’єктами інтелектуальної власності. Особлива увага приділяється формуванню фахових компетенцій, які забезпечують формування професійної експертизи в сфері міжнародних економічних відносин, що дозволяє нашим випускникам стати професіоналами своєї справи. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 25 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на спеціальність “Міжнародні економічні відносини” подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Наукові дослідження у сфері міжнародних економічних відносин
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Інтернаціоналізація малих і середніх підприємств
 • Зовнішньоекономічні контракти та розрахунки
 • Міжнародне товарознавство

Студенти серед дисциплін варіативної частини можуть обирати наступні дисципліни:

 • Міжнародна логістика
 • Страхування в міжнародному бізнесі
 • Глобальна економіка
 • Кон’юнктура світових ринків товарів та послуг
 • Торговельна політика та комерційна дипломатія
 • Міжнародна торгівля об’єктами інтелектуальної власності
 • Аналіз і прогнозування в міжнародних економічних відносинах
 • Міжнародний маркетинг та дослідження зарубіжних ринків

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Наукова практика
 • Переддипломна практика

Під час проходження практики студенти отримають навики науково-дослідної роботи з визначення тенденцій та закономірностей міжнародних економічних відносини на всіх їх рівнях (в межах наукової практики), а також навики організації та ведення зовнішньоекономічної діяльності та/або її регулювання (в межах переддипломної практики). Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Фахівець з міжнародних економічних відносин зможе здійснювати такі види професійної діяльності:

 • валютно-кредитна діяльність як на національному, так і світовому рівні, зокрема, дослідження кон’юнктури цін на світових ринках товарів та послуг, діяльність, пов’язану з іноземними інвестиціями;
 • професійне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності (захист економічних інтересів компаній в міжнародних угодах, вибір методів та інструментів проведення зовнішньоекономічних операцій, здійснення взаємодії бізнесу з органами державної влади в сфері зовнішньоекономічної діяльності, оцінка логістичних можливостей);
 • експертно-аналітична діяльність, що полягає у систематизації та узагальненні інформації в області організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю для розробки і прийняття ефективних рішень, діяльність з вивчення розвитку економіки країн світу, аналізу їх ринків;
 • експортно-імпортна діяльність, заснована на дотриманні правил та практик міжнародної торгівлі, в тому числі щодо усунення бар’єрів для доступу українських товарів і послуг на світові ринки, захист відповідних ринків нашої країни тощо.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою їх успішного працевлаштування в майбутньому.

Ми впевнені, що міжнародна мобільність – це невід’ємний компонент життя кожного студента-міжнародника.

Ми заохочуємо студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» до участі в міжнародних проектах, програмах, літніх мовних школах, освітньо-культурних поїздках!

За підтримки викладачів кафедри міжнародних економічних відносин студенти-міжнародники є постійними учасниками проектів та програм від провідних вітчизняних та зарубіжних лекторів, політиків та економістів. Детальніше про міжнародну мобільність.