Магістр: 262 «Правоохоронна діяльність»

Факультет публічного управління та права (ФПУП)

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Правоохоронна діяльність» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками боротьби з кіберзлочинами та економічною злочинністю.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Правоохоронна діяльність» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 19100 грн. (денна форма навчання) та 18000 грн. (заочна форма навчання). Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Магістри спеціальності «Правоохоронна діяльність» мають можливість обрати один з комплексів варіативних дисциплін: «Боротьба з кіберзлочинністю» або «Боротьба з економічною злочинністю». Під час навчання студенти навчаться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах Національної поліції України. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Виробнича практика
  • Переддипломна практика
  • Стажування

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Правоохоронна діяльність» можуть працювати на посадах:

  • керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства;
  • спеціаліста структурного підрозділу Управління Служби безпеки України;
  • інспектора, інженера, юрисконсульта, психолога та ін. у Національній поліції України;
  • головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць прокуратури;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення кафедра приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей для міжнародного стажування та працевлаштування. Налагоджена співпраця з EUAM, PTAP та ін. Детальніше про міжнародну мобільність.