Магістр: 262 «Правоохоронна діяльність»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Правоохоронна діяльність» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками боротьби з кіберзлочинами та економічною злочинністю.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування на навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб відбувається за результатами: Фахового іспиту. Детальніше про вступні випробування.

Ліцензійний обсяг – 50 осіб. Термін навчання (денна/заочна форми навчання) – 2 роки.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Правоохоронна діяльність» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівців з правоохоронного сектору та за зразком відповідних освітніх програм визнаних вітчизняних і зарубіжних університетів.

Магістри спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників правоохоронних органів, юридичних і наукових заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів; навчаються застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах Національної поліції України.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Правоохоронна діяльність»:

 • Аналіз та прогнозування злочинності
 • Боротьба з економічною злочинністю
 • Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
 • Вирішення корпоративних спорів
 • Державне управління в сфері правоохоронної діяльності
 • Комп’ютерно-технічна, судова експертизи
 • Оперативно-розшукова діяльність
 • Правове забезпечення кібербезпеки
 • Процесуальне законодавство
 • Теорія кваліфікації злочинів
 • Управління Національною поліцією та інші

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-дослідна практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Правоохоронна діяльність» можуть працювати на посадах:

 • керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства;
 • спеціаліста структурного підрозділу Управління Служби безпеки України;
 • інспектора, інженера, юрисконсульта, психолога та ін. у Національній поліції України;
 • головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць прокуратури.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення кафедра приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей для міжнародного стажування та працевлаштування. Налагоджена співпраця з EUAM, PTAP та ін. Детальніше про міжнародну мобільність.