262 «Правоохоронна діяльність»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма: «Правоохоронна діяльність» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань в забезпеченні правопорядку, цивільної безпеки, формуванні правової свідомості, які володіють навиками боротьби з кіберзлочинами та економічною злочинністю.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів. Під час навчання магістранти навчаться застосовувати технічні та спеціальні засоби, які стоять на озброєнні в органах і підрозділах Національної поліції України.

Бакалаври та магістри за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» можуть реалізувати набуті знання у правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, прокуратурі, у системі:

 • Національної поліції України;
 • Служби безпеки України;
 • Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
 • охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю;
 • Національному антикорупційному бюро України;
 • Державній фіскальній службі;
 • юридичних та консалтингових компаніях;
 • некомерційних організаціях;
 • наукових та освітніх установах;
 • державних та громадських фондах;
 • приватних детективних агентствах;
 • інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Випускники можуть працювати на посадах:

 • керівника правоохоронного відомства, заступника керівника правоохоронного відомства;
 • у Національній поліції України інспекторами, інженерами, юрисконсультами, психологами тощо;
 • головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць прокуратури;
 • спеціаліста структурного підрозділу Управління Служби безпеки України;
 • інспектора митної служби;
 • інспектора податкової служби;
 • фахівців кримінально-виконавчої служби;
 • помічника приватного детектива,
 • помічника приватного чи державного виконавця,
 • інспектора з контролю за виконанням доручень,
 • помічника адвоката, помічника юриста, помічника нотаріуса,
 • провідних і головних спеціалістів у відділах управлінь державної реєстрації тощо.

Спеціальність «Правоохоронна діяльність» в Державному університеті «Житомирська політехніка»– це:

 • підготовка правової еліти за міжнародними стандартами та викликами сучасності;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для забезпечення правопорядку в сфері кібербезпеки та економічних відносин;
 • практична підготовка на базі правоохоронних органів (Національна поліція, Служба безпеки України, Науково-дослідний інститут судових експертиз), органах виконавчої влади, державної фіскальної служби, юридичних та консалтингових компаніях;
 • отримання досвіду від провідних фахівців країн світу;
 • вивчення фахових іноземних мов.

Магістри спеціальності «Правоохоронна діяльність» мають можливість обрати один з комплексів варіативних дисциплін: «Боротьба з кіберзлочинністю» або «Боротьба з економічною злочинністю».

 

Будуй свою кар’єру разом з нами

 

Лоти твого успіху

 

Лот 1
Академічна мобільність студентів
ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ ПОДОРОЖУЮЧИ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • пройти стажування та ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • брати участь в міжнародних студентських конференціях;
 • брати участь літніх школах країн Європи.
Лот 2
Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері правоохоронної діяльності України та світу в студентські роки
НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • прослухати лекції керівників правоохоронних органів, а також урядових та неурядових організацій;
 • побачити як працює система правоохоронних органів в Україні;
 • брати участь у з’їздах та форумах роботодавців.
Лот 3
Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе
БУДУЙ КАР’ЄРУ РАЗОМ З НАВЧАННЯМ
Протягом навчання ви маєте можливість:

 • Отримати роботу та навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті та отримати практичний досвід на роботі.
Лот 4
Профком студентів та аспіратів Державного університету «Житомирська політехніка» дає тобі прекрасну можливість відпочивати в мальовничих куточках України та побачити історичні пам’ятки світу
ВІДПОЧИНОК Є ГАРАНТОМ ТВОГО ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес за освітніми програми здійснюють викладачі кафедри права та правоохоронної діяльності, складі якої 2 доктори юридичних наук та 4 кандидати юридичних наук.

До навчального процесу залучаються провідні фахівці з практики. Протягом року було залучено фахівців з органів державної влади та корпоративного сектору.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в провідних європейських університетах та мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх проектах.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Навчальним планом передбачено навчальні та виробничі практики з використанням сучасних навчальних методик. Студенти спеціальності активно залучаються до відкритих лекцій провідних представників бізнесу, наукових та практичних заходів з розвитку практичних навиків студентів, тренінгів, семінарів, круглих столів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Правоохоронна діяльність»:

 • Судові та правоохоронні органи
 • Антикорупційне законодавство
 • Вогнева підготовка
 • Цивільна безпека та охорона праці
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності
 • Судові експертизи
 • Професійно-психологічна підготовка працівників поліції
 • Інформаційна безпека професійної діяльності

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

На зразок кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка» для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Правоохоронна діяльність». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою фахової практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» заключенні договори про співробітництво з Управлінням патрульної поліції в Житомирській області, Головним управлінням державної фіскальної служби у Житомирській області, Житомирським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, де вони можуть проходити практику і стажування.

Екскурсії

Для студентів періодично організовуються екскурсії до регіональних відділень, що входять до системи правоохоронних органів. Тут вони мають можливість відвідати та ознайомитися з діяльністю різних структурних підрозділів, дізнатися про можливості стажування та працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Вагоме значення кафедра приділяє міжнародній сертифікації та створенню можливостей для міжнародного стажування та працевлаштування. Налагоджена співпраця з EUAM (The European Union Advisory Mission – європейська місія, що допомагає державним органам України (Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Служба безпеки та ін.) у послідовному реформуванні сектора цивільної безпеки шляхом надання стратегічних консультацій і практичної підтримки), PTAP (Police Training Assistance Project – міжнародний проект, створений за підтримки уряду Канади з метою налагодження діалогу Національної поліції з місцевими громадами) та ін. Перспективою розвитку спеціальності є можливість отримання подвійного диплому в навчальних закладах Чеської республіки, Польщі, Болгарії. В університеті створений Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі, Українсько-Азербайджанський освітньо-культурний центр, Українсько-Туркменський освітньо-культурний центр.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Правоохоронна діяльність» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки
Магістр Денна та заочна 2 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Контракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,3
Додатковий блок
Історія України 0,35
Іноземна мова
Біологія 0,3
Фізика 0,25
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Контракт
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,35
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,25
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,25
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Контракт
ЄВІ
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 2 роки 10 місяців 50 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 2700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 30 2460 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 231

3 поверх, кабінети: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua