Магістр: 256 «Національна безпека»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 256 «Національна безпека»

Освітньо-професійна програма: «Національна безпека» (магістр)

 

 

Інформація про спеціальність

Спеціальність 256 «Національна безпека» – це сучасний надзвичайно затребуваний напрям підготовки безпекової еліти, що має володіти науково-практичним інструментарієм в військовій, охоронній, політичній, правовій, економічній і соціальній, інших сферах з метою забезпечення національної безпеки в країні в умовах поглиблення євроінтеграції, глобалізації та нарощуванні геополітичних загроз. Формування у майбутніх випускників кафедри теоретичних та практичних знань, практичних та наукових умінь і навичок, необхідних їм при виконанні організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих та експертно-аналітичних функцій і завдань прямо чи опосередковано пов’язані із забезпеченням внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.

Мета освітньої програми – забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з національної безпеки, які: володіють системними знаннями у відповідній сфері, що дозволяють ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, знайомі з сучасними науковими досягненнями в цій сфері, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання та самовдосконалення, проведення наукових досліджень, організаційно-управлінської діяльності. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на спеціальність до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами: Магістерського тесту навчальної компетентності, Фахового іспиту. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб, з них 50 осіб денної форми навчання, 50 осіб заочної форми навчання.

 

Документи для вступу

Вступники на спеціальність «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості освітньої програми

Програма акцентована на підготовку магістрів з національної безпеки, які повинні мати необхідні знання та практичні навички у сфері різновекторної безпекової діяльності в умовах євроінтеграції, що дозволять ефективно реалізовувати їх професійні компетенції, вміння та навички. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» мають можливість працювати:

 • керівником, заступником керівника департаментів СБУ, Національного антикорупційного бюро України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Бюро економічної безпеки України, інших силових та спеціалізованих структур, антикорупційних органів;
 • керівником служб внутрішньої безпеки міністерств та органів місцевої влади;
 • керівником служби безпеки економічних суб’єктів різних профілів діяльності – підприємств, фірм тощо.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у програмах академічної мобільності Erasmus+:

 • Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
 • Вища школа м. Ліль (Франція);
 • Будапештський університет технології і економіки (Угорщина);
 • Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща);
 • Університет Північ (Хорватія);
 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина).

В університеті в продовж останніх років триває реалізація проектів за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність». У 2020 році Державним університетом «Житомирська політехніка» розширено горизонти міжнародної співпраці, підготувавши проєктну заявку в рамках програми Еразмус+, яка була затверджена представництвом Європейської Комісії. Детальніше про міжнародну мобільність.