256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Освітньо-професійна програма: «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (бакалавр)

Кваліфікація: бакалавр з національної безпеки

 

Інформація про спеціальність

 

Національна безпека – це популярний напрям навчання уже декілька років, але в майбутньому йому прогнозують ще більше визнання й значення. Адже затребуваність спеціалістів з безпеки у сучасному хиткому світі надзвичайно висока. Забезпечення національної безпеки – це комплекс політичних, воєнних, охоронних, правових, оздоровчих, економічних і соціальних заходів, що спрямовані на забезпечення мирного життя нації, попередження можливих загроз.

Національна безпека спрямована на захист інтересів не лише однієї особи, а й усього суспільства та держави від різного роду загроз зовнішнього та внутрішнього характеру. Спеціалісти з національної безпеки повинні не лише усувати різного плану загрози, а й прогнозувати можливі дії окремих людей, угрупувань, організації чи країн, які можуть нанести шкоду для життя та здоров’я громадян своєї країни. Враховуючи наростаючі конфлікти у світі, гібридні війни та терористичні акти, стає зрозумілим, чому спеціалісти цієї професії затребувані в Європі, США, а спеціальність «Національна безпека» є однією із найпопулярніших спеціальностей в європейських та американських університетах.

Враховуючи наростаючі конфлікти у світі, гібридні війни та терористичні акти, стає зрозумілим, чому спеціалісти цієї професії затребувані в Європі, США, а факультети з їх підготовки вважаються престижними.

Навчання за спеціальністю ««Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» спрямоване на підготовку аналітиків із питань національної безпеки, фахівців із сучасних методів менеджменту національної безпеки, спеціалістів антикризового управління та системи безпеки.

Загальна вища освіта в галузі національної безпеки орієнтована на внутрішньо-політичну безпеку із забезпеченням оборонної, інформаційної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою.

Мета програми – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) та сформувати нове покоління фахівців, які володіють належними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в галузі управління національною безпекою в умовах динамічних змін та сучасних викликів.

Мета навчання на спеціальності «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» у Державному університеті «Житомирська політехніка» ґрунтується на підготовці професіонала, здатного розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері національної безпеки, виявляти та протидіяти загрозам національній безпеці України (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» є: здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі забезпечення національної безпеки у професійній діяльності або у процесі навчання, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

Основна предметна область – теорія та практика національної безпеки (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Освітня складова забезпечує отримання освітнього рівня бакалавра за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». До її складу включаються:

 • навчальні дисципліни циклу загальної підготовки, які забезпечують набуття загальних компетенцій;
 • навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, призначення яких полягає у забезпеченні професійного рівня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)».

Практична складова дозволить закріпити отриманні знання та вміння щодо виконання завдань за посадою на практиці. До складу практичної складової включається навчальна та виробнича практика, командно-штабні навчання.

 

 

Фахові предмети

 

Навчальний план побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівців з безпеки та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

Фахові предмети, що вивчаються освітньою програмою «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»:

 • Основи публічного управління
 • Цивільна безпека та охорона праці
 • Основи національної безпеки
 • Державна служба
 • Спеціальна фізична підготовка
 • Права і свободи людини і громадянина
 • Режим секретності
 • Спеціальна вогнева підготовка
 • Основи правових знань в Україні
 • Основи оперативно-технічної безпеки
 • Професійно-психологічне забезпечення
 • Основи забезпечення охорони об’єктів
 • Криміналістичне забезпечення державної охорони
 • Основи протидії терористичної діяльності
 • Організація забезпечення об’єктової та особистої безпеки під час надзвичайних ситуацій
 • Охорона фізичних осіб
 • Військова психологія
 • Правові системи сучасності
 • Міжнародна безпека
 • Правове забезпечення державної охорони
 • Інженерно-технічні засоби охорони

Фахівці із питань національної безпеки працюють в публічному спектрі.

Основні напрямки діяльності:

 • Соціально-економічний;
 • Соціально-політичний;
 • Соціально-особистісний;
 • Оборонна сфера;
 • Контроль, аналітика та проведення досліджень.

Фахівець із національної безпеки повинен володіти такими особистими якостями, як уважність, вміння логічно мислити, аналізувати, спостерігати, мати високий рівень самоконтролю. Важливими є відповідальність, цілеспрямованість, вміння швидко реагувати та приймати рішення, системно та інноваційно мислити, вирішувати складні проблеми. Галузь національної безпеки постійно розвивається, тому такий спеціаліст повинен розвиватися відповідно до динамічних змін галузі та викликів сучасного суспільства.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівці із національної безпеки мають можливість отримати престижну роботу у таких організаціях:

 • Силові та спеціалізовані структури
 • СБУ;
 • Антикорупційні органи;
 • Держслужбовці у секторі безпеки;
 • Військові структури;
 • У державних організаціях як фахівець з національної безпеки;
 • Радниками, помічниками та консультантами в фірмах, організаціях та установах;
 • Спеціалістом із систем безпеки;
 • Охоронні фірми;
 • Менеджери з безпеки на фірмах та підприємствах.

Бакалавр спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» може займати первинні посади: фахівця з питань національної безпеки, молодшого радника, консультанта, помічника керівника підприємства, установа, організації, в т. ч. міжнародних, з питань інформаційної безпеки; фахівцями з режиму секретності підприємства чи установи, захисних та охоронних служб, воєнізованої охорони, фінансово-економічної безпеки, дізнання, молодших працівників в наукових установах, центрах, дослідницьких групах (Think Tank), що займаються вивченням та прогнозуванням процесів у сфері безпеки; фахівця у відділах соціально-політичного напрямку редакцій засобів масової інформації.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна та заочна 2 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Біологія
Хімія
Іноземна мова 0,25
Фізика 0,5
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Історія України
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Контракт
ЄВІ
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

 

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10

місяців

60 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 2700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10

місяців

15 2030 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 2460 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua