281 «Публічне управління та адміністрування»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в галузі публічного управління та адміністрування з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку держави.

 

Мета програми – підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, а також в процесі подальшого навчання та наукової діяльності.

Освітня програма сфокусована на забезпечення компетентностей як реалізаційних здатностей фахівців здійснювати суспільно значиму  практичну та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування за сучасних умов, розробляти і впроваджувати ефективні методи й інструменти управління, спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку держави й суспільства.

Освітня програма зорієнтована на навчання здобувачів освіти щодо вирішення соціальних та економічних проблем регіонів. Така особливість програми обумовлює зміст кейсів, місць та завдань практик, тем кваліфікаційних робіт. Опанування освітньої програми включає обов’язкову практику в органах державної влади та місцевого самоврядування, залучення до освітнього процесу фахівців-практиків в галузі публічного управління та адміністрування.

Випускники спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» зможуть займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

343  Технічні фахівці в галузі управління

 • 3431 Секретарі адміністративних органів
 • 3435  Організатори діловодства
  • 3435.1  Організатори діловодства (державні установи)
  • 3435.2  Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 • 3436  Помічники керівників
  • 3436.1  Помічники керівників підприємств, установ та організацій
  • 3436.2  Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
  • 3436.3  Помічники керівників малих підприємств без апарату управління

344 Державні інспектори

 • 3441 Інспектори митної служби
 • 3442 Інспектори податкової служби
 • 3449  Інші державні інспектори

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті «Житомирська політехніка» це:

 • підготовка управлінської еліти на основі міжнародних стандартів та принципів;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах;
 • практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду від провідних фахівців (практиків) розвинених держав світу;
 • вивчення фахових іноземних мов.

 

Будуй свою кар’єру разом з нами

 

Лоти твого успіху

 

Лот 1
Академічна мобільність студентів
ПІЗНАВАЙ ГЕОГРАФІЮ ПОДОРОЖУЮЧИ.
Під час навчання ви маєте можливість:

 • пройти стажування та ознайомитися з лекціями професорів провідних навчальних закладів світу;
 • брати участь у міжнародних студентських конференціях;
 • брати участь у літніх школах країн Європи.
Лот 2
Налагодження комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування в Україні та світі у студентські роки
НАКОПИЧУЙ ДОСВІД ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – ЦЕ ЗАПОРУКА ТВОГО УСПІХУ.
Під час навчання ви маєте можливість:

 • прослухати лекції керівників урядових та неурядових організацій;
 • дізнатися як працює топ-менеджмент провідних компаній;
 • брати участь у з’їздах та форумах роботодавців.
Лот 3
Навчайся та працюй – індивідуальний план допоможе
БУДУЙ КАР’ЄРУ РАЗОМ З НАВЧАННЯМ
Під час навчання Ви маєте можливість:

 • Отримати роботу та навчатися за індивідуальним планом. Це допоможе здобувати знання в університеті та отримати практичний досвід в компанії.
Лот 4
Профком студентів та аспіратів Державного університету «Житомирська політехніка» дає тобі прекрасну можливість відпочивати в мальовничих куточках України та побачити історичні пам’ятки світу
ВІДПОЧИНОК Є ГАРАНТОМ ТВОГО ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 

 

Освітній процес

 

Освітній процес за освітніми програми здійснюють викладачі кафедр національної безпеки, публічного управління та адміністрування; права та провоохоронної діяльності; теорії та історії держави і права; міжнародних відносин і політичного менеджменту.

Викладачі кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування успішно пройшли сертифікацію за міжнародними фінансово-економічними програмами і програмами з державного управління та адміністрування, міжнародне стажування в Словаччині «Угода про асоціацію: стимулювання інтеграційних змін» за міжнародною програмою «Національна безпека в контексті реформи державного управління», що підтверджує їх міжнародне визнання як фахівців у сфері управління та фінансів.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах, проходити стажування в провідних європейських університетах та мовних школах за кордоном, брати участь в міжнародних освітніх проєктах.

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

Екскурсії у державні установи, органи місцевого самоврядування та ОТГ

Для студентів факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин періодично організовуються екскурсії до державних установ, органів місцевого самоврядування, ОТГ, де вони мають можливість ознайомитися із механізмами функціонування організацій, відвідати та ознайомитися з діяльністю різних структурних підрозділів, поспілкуватися з представниками та дізнатися про можливості стажування та працевлаштування.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у програмах академічної мобільності Erasmus+:

 • Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
 • Лундський університет (Лунд, Швеція);
 • Вища школа м. Ліль (Франція);
 • Університет М.Коперника (Торунь, Польща);
 • Будапештський університет технології і економіки (Угорщина);
 • Сілезький технологічний університет «Сілезька політехніка» (Польща);
 • Університет Північ (Хорватія);
 • Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина).
 • Кіпрський університет маркетингу (Кіпр);
 • Університет Османгазі (Ескішехір, Туреччина) та ін.

В університеті в продовж останніх років триває реалізація проектів за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність». У 2020 році Державним університетом «Житомирська політехніка» розширено горизонти міжнародної співпраці, підготувавши проєктну заявку в рамках програми Еразмус+, яка була затверджена представництвом Європейської Комісії.

 

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

На основі опанованого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють практично закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Додатковий блок
Історія України 0,3
Іноземна мова 0,5
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,4
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,2
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Історія України
Географія
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
ЄВІ
ЄФВВ
Мотиваційний лист
Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
Контракт
Магістерський тест навчальних компетенцій або індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10

місяців

20 2500 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 15 2700 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 235 2460 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303, 304

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua