Магістр: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

 

Інформація про спеціальність

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – це цікава, престижна і дуже прибуткова сфера діяльності. Фінансист – це високий професіонал в області фінансових операцій, який займається спрямуванням фінансових потоків, управлінням капіталом; аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства, бере участь у розробці інвестиційних програм. Особливість діяльності фінансиста – бути завжди і всюди потрібним, бути в центрі усіх важливих подій свого підприємства. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 80 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: Інтелектуальна власність, Глобальна економіка, Корпоративні інформаційні системи, Податковий менеджмент, Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Управління фінансовою санацією підприємства, Банківський менеджмент, Бюджетний менеджмент, Ринок фінансових послуг, Державний фінансовий контроль, Наукові дослідження у фінансах, Макрофінансовий аналіз, Митна справа. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна практика

Під час проходження практики студенти отримають навики науково-дослідної та педагогічної роботи. Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних (фінансових) відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускник спеціальності “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” зможе працювати: фінансовим директором, фінансовим аналітиком, керівником фінансових і економічних підрозділів, аналітиком фондового ринку, фінансистом в банках, фінансистом в інших державних та недержавних організаціях і установах, в органах державного управління, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, в Національному банку України і комерційних банках, в страхових компаніях, на підприємствах різних форм власності; державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, фонди соціального страхування, державне казначейська служба, державна фінансова інспекція). Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок” мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Житомирської політехніки студенти мають можливість здійснювати семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи, вивчати безкоштовно чеську мову. Детальніше про міжнародну мобільність.