Магістр: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна інженерія» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Аналіз ринку праці м. Житомира, Житомирської та сусідніх областей показав, що, окрім фахівців з розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які займаються питаннями проектування, монтажу.

Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення, та їх компонент. Апаратне забезпечення включає технічні засоби, які забезпечують безперебійну роботу ІТ-інфраструктури підприємства: робочі станції користувачів, універсальні та спеціалізовані сервери, спеціалізовані комп’ютерні системи; кабельну інфраструктуру, мережне та телекомунікаційне обладнання, пристрої та засоби захисту інформації, засоби резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін. Системне програмне забезпечення включає: клієнтські та серверні мережні операційні системи, операційні системи спеціального призначення, спеціалізоване системне програмне забезпечення; системи керування базами даних; системи електронної пошти; інформаційні системи різного призначення (зокрема і Web-орієнтовані); системи журналювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних тощо.

Випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на наступних посадах:

 • адміністратор системи (системний адміністратор, мережний адміністратор, адміністратор інформаційних систем);
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор даних;
 • адміністратор доступу;
 • адміністратор доступу (груповий);
 • адміністратор задач;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з комп’ютерних систем;
 • аналітик з комп’ютерного банку даних;
 • інженер з комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • розробник комп’ютерних програм;
 • інженер-програміст;
 • програміст прикладний;
 • програміст системний;
 • інженер із застосування комп’ютерів

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 30 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Комп’ютерна інженерія» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» охоплює всі аспекти розробки комп’ютерних систем та мереж від створення проектів до введення в експлуатацію і поточної підтримки.

У процесі навчання студенти вивчають архітектурні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання комп’ютерних систем та мереж; підходи та засоби адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів та інформаційних систем. Особливістю магістерської програми є вивчення актуальних на сьогодні дисциплін:

 • Англійська мова (за професійним спрямуванням);
 • Інтелектуальна власність;
 • Методологія;
 • Технології адміністрування та захисту інформаційних систем;
 • Розширена мережна та хмарна безпека;
 • Тестування на проникнення, етичний хакінг та цифрова криміналістика;
 • Моніторинг, аудит та управління інформаційними системами;
 • Проектування комп’ютерний систем та мереж;

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Переддипломна практика
 • Наукова практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» працюють на таких підприємствах, як:

 • ТОВ «САНА КОМЕРС Україна»;
 • ТОВ «VISEVEN»;
 • ТОВ «Infopulse»;
 • ТОВ «Zinit Solutions».

Укладено договори про співпрацю з можливістю подальшого працевлаштування з такими установами та підприємствами, як:

 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • Департамент кіберполіції Національної поліції України;
 • Державне підприємство «ІНФОТЕХ».
 • ТОВ «ІБМ УКРАЇНА”;
 • ТОВ «Інфопульс Україна»;
 • ТОВ «Фрінет»;
 • ТОВ «Телесвіт»;
 • ТОВ «ЗІНІТ СОЛЮШН ЮКРАЙН»;
 • ТОВ «ДІВІКС»;
 • ТОВ «НЕТ СІТІ».ТОВ ДІЯ.УА;
 • ТОВ «Перший охоронний альянс».

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Житомирської політехніки, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу (згідно укладених угод). Детальніше про міжнародну мобільність.