125 «Кібербезпека та захист інфорації»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 125 «Кібербезпека та захист інфорації»

Освітньо-професійна програма: «Кібербезпека»

 

Інформація про спеціальність

 

На сучасному етапі розвитку науки і техніки кібербезпека перетворюється на одну з найактуальніших задач високотехнологічного суспільства. Внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних кібернетичних впливів, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об’єднаннями.

Неможливо уявити роботу сучасного фахівця будь-якої сфери та посади без використання інформаційних технологій. Потоки інформації, що передаються, зберігаються та обробляються в кіберпросторі постійно зростають, що вимагає їх належного захисту від несанкціонованого доступу зі злочинною метою. Тому потреба у фахівцях з кібербезпеки є актуальною і з розвитком високотехнологічного суспільства буде ще більше зростати. Тому, з метою забезпечення потреб ринку праці, у 2017 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» була ліцензована нова ІТ-спеціальність 125 «Кібербезпека». У цьому ж році буде проведено перший набір студентів в обсязі 50 осіб.

Підготовка фахівців з кібербезпеки вимагає належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення висококваліфікованих спеціалістів, що може запропонувати Державний університет «Житомирська політехніка». У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та організації України, у тому числі і Житомирщини, які готові надавати свою допомогу та у подальшому сприяти працевлаштуванню студентів в межах підписаних договорів про співпрацю.

З одного боку кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно небезпечних проявів інформаційного впливу, що створюють небезпеку для функціонування інформаційних ресурсів, систем, мереж, програмних і апаратних засобів, а також свідомості, підсвідомості, морально-психологічного стану людини, соціальних груп та суспільства в цілому. З іншого, кібербезпека – це комплекс заходів та засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, цифрових даних і мереж їх передачі від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з маніпулюваннями або крадіжкою, блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як випадкового, так і цілеспрямованого впливу. Тому об’єктом діяльності фахівця з кібербезпеки є процеси захисту інформації у всіх її видах.

Фахівець з кібербезпеки – це ІТ-спеціаліст, який володіє:

 • сучасними технологіями програмування, у тому числі веб- та системним програмуванням для створення ефективних систем захисту інформації в кіберпросторі та можливості знайдення «слабких місць» у програмних продуктах, що використовуються;
 • апаратним та системним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційних (комп’ютерних) систем i мереж універсального та спеціального призначення, їх компонентів для захисту від несанкціонованого доступу, забезпечення їх належного функціонування;
 • знаннями апаратного забезпечення, технічних засобів захисту інформації для захисту та забезпечення належного функціонування ІТ-інфраструктур підприємств;
 • знаннями архітектур робочих станції користувачів, універсальних та спеціалізованих серверів та комп’ютерних систем, кабельної інфраструктури, мережного та телекомунікаційного обладнання для захисту від несанкціонованого доступу на усіх рівнях комп’ютерних систем та мереж;
 • засобами та технологіями захисту інформації, засобами резервного збереження даних, системи безперебійного живлення та ін для забезпечення цілісності та доступності інформації;
 • клієнтськими та серверними операційними системами, операційними системами спеціального призначення з метою забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інформації та протидії несанкціонованому доступу;
 • системами керування базами даних; системами електронної пошти; інформаційними системами різного призначення (зокрема і Web-орієнтованих); системами протоколювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних для забезпечення належного рівня захисту баз даних;
 • знаннями організації служби безпеки на підприємствах різної інфраструктури, вміннями організувати системи управління доступом та роботу з документами, що мають обмежений доступ;
 • технологіями інженерно-технічного захисту інформації.

Випускники спеціальності 125 «Кібербезпека» можуть працювати на наступних посадах:
Згідно ДК 003:2010

 • Розробник систем захисту інформації
 • Адміністратор мереж і систем
 • Аналітик загроз безпеки
 • Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей
 • Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем
 • Дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Слідчий з кіберзлочинів
 • Фахівець з криптографічного захисту інформації
 • Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології
 • Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту
 • Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки
 • Фахівець з тестування систем захисту інформації
 • Фахівець з технічного захисту інформації
 • Фахівець сфери захисту інформації

Згідно міжнародної класифікації

 • Головний фахівець з інформаційної безпеки (Chief Infosec Officer)
 • Фахівець-менеджер з кібербезпеки (Security Manager)
 • Директор з кібербезпеки (Security Director)
 • Фахівець-аудитор з кібербезпеки (Security Auditor)
 • Фахівець з оцінки вразливостей (Vulnerability Assessor)
 • Фахівець з тестування на проникнення (Penetretion Tester)
 • Фахівецць-аудитор безпеки коду (Security Code Auditor)
 • Фахівеь-експерт з розслідування інцидентів кібербезпеки (Forensiсs Expert)
 • Фахівець-архітектор з кібербезпеки (Security Architect)
 • Фахівець-аналітик з кібербезпеки (Security Analyst)
 • Спеціаліст з кібербезпеки (Security Specialist)
 • Фахівець-адміністратор безпеки (Security Administrator)
 • Інженер з кібербезпеки (Security Engineer)
 • Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки (Incident Responder)
 • Фахівець з криптографії (Cryptographer)
 • Фахівець з розробки програмного забезпечення для кібербезпеки (Security Software Developer)
 • Фахівець-консультант з кібербезпеки (Security Consultant)

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Кібербезпека» охоплює всі аспекти захисту інформації від моменту її появи до моменту її «старіння» та знищення.

У процесі навчання студенти вивчають технології побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання систем управління доступом, комп’ютерних та інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного захисту інформації.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Державний університет «Житомирська політехніка» має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ: Cisco та Microsoft.

Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу у межах університетської академії Cisco працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco. Кращі, за результатами навчання, студенти мають можливість проходити професійну сертифікацію рівнів CCNA та CCNP.

CISCO CCNA, CCNP

Infopulse & IBM Security

Завдяки програмі Microsoft DreamSpark усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Visual Studio 2019, SQL Server 2019 та ін.

Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

JetBrains

У процесі навчання постійно використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних технологій.

 

 

Фахові предмети
Цикл загальної підготовкиЦикл фахової підготовки
 • Іноземна мова
 • Українська мова, професійне та академічне письмо
 • Фізичне виховання
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Фізика
 • Математичний аналіз
 • Розвиток комунікаційних навичок та групова динаміка
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Політико-соціальні студії
 • Екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Архітектура комп’ютера
 • Хмарні офісні пакети
 • Програмування
 • Теорія кіл та сигналів
 • Web-технології
 • Основи кібербезпеки
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Стандарти та нормативно-правове забезпечення кібербезпеки
 • Бази даних: побудова, адміністрування, захист
 • Прикладна криптологія
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
 • Теорія кібербезпеки
 • Теорія ризиків та її застосування в кібербезпеці
 • Системи технічного захисту інформації
 • Управління кібербезпекою
 • Кібероперації
 • Комплексні системи захисту інформації

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських леційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 107 та 107а, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторіях інших кафедр факультету. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання (комутатори, маршрутизатори, безпровідні точки доступу, міжмережні екрани, системи виявлення та попередження вторгнень, системи технічного захисту, компоненти та системи ІоТ тощо).

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Житомирської політехніки, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі та факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 125 «Кібербезпека» передбачені наступні практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна. Навчальна та технологічна практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Виробнича та переддипломна практика орієнтовані на проходження на базі підприємств. При організації виробничої та передипломної практик особлива увага приділяється вибору підприємств-баз практик та керівників практик від підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Базами практики є провідні підприємства міста та області, в діяльності яких широко застосовуються сучасні ІТ-технології.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр на основі ОКР “Молодший спеціаліст” Денна 2 роки 10 місяців
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 2800 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців (1 рік 10 місяців) 2800 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 3000 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1 рік 4 місяці 2040 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1 поверх, кабінети: 110, 132-а

(067) 388-76-17, (0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

yefimenko.andrii@gmail.com

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/