Магістр: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 100 осіб денна форма, 50 – заочна.

 

Документи для вступу

Вступники на програму Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

По закінченню навчання випускники отримують класичну інженерну освіту в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна
  • Переддипломна

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» працюють на таких престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

  • головний інженер;
  • головний метролог;
  • інженер з автоматизації;
  • інженер-розробник систем автоматизації;
  • тестувальник програмного забезпечення;
  • системний адміністратор.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра проводить активну роботу за напрямком співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів. Триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Детальніше про міжнародну мобільність.