174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітньо-професійна програма: «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітньо-професійна програма: «Інтелектуальні роботизовані системи управління»

 

Інформація про спеціальність

 

Сучасне виробництво сьогодні неможливе без автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це реалізувати. Сфера діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій охоплює майже всі галузі промисловості України.

Підготовка фахівців за освітніми програмами «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» поєднує в собі одночасно різні напрями: автоматизацію технологічних процесів, програмування і робототехніку.

Однією з найважливіших переваг спеціальності, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання програмної та апаратної частин, написання програмного забезпечення під реальні виробничі процеси чи об’єкти. Це дає змогу випускниками успішно працювати розробниками програмного та апаратного забезпечення для засобів робототехніки, вбудованих систем, автомобілів, розумних будинків, займати керівні посади у відділах з автоматизації та метрології, а також реалізувати себе у якості менеджерів проектів, тестувальників програмного забезпечення, системних адміністраторів та ін.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Освітній процес організовує кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна. На ній працюють 2 доктори технічних наук, професори, 11 кандидатів технічних наук, доцентів. Середній вік викладачів кафедри – 40 років. До проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, залучаються також науково-педагогічні (наукові) працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом.

Ми в соціальних мережах: facebook.com/groups/895546740493932/

У 2017 та 2019 роках на базі випускаючої кафедри пройшли форуми освітян та роботодавців, де представники провідних виробничих підприємств м. Житомира та області (ПАТ «Житомирський маслозавод» – компанія «Рудь», ДП «Євроголд Індестріз Лтд», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна», ТОВ «ЕНКОН», ДП «Сіменс Україна», ТОВ «Пак-трейд», ТОВ «Магія комфорту», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК», ТОВ «Житомир-Агробудіндустрія» та інші) разом із викладачами обговорили навчальні плани підготовки фахівців у галузі автоматизації та приладобудування, зміст навчальних дисциплін та потреби сучасного виробництва у випускниках спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

У кінцевому результаті було погоджено навчальний план підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістрів» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» обох освітніх програм «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», досягнуто домовленостей про проходження практик на даних підприємствах та визначено перспективні напрямки досліджень науковців кафедри.

У процесі навчання вивчаються прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програми автоматизованого проектування та виробничої автоматизації (“Аскон” Компас-3D LT (version 5.1,8), Autodesk AutoCAD 2004, Protel Design Explorer 99 SE(DXP) ); технології та мови програмування: C, C++, Асемблер, а також програмні пакети LOGO! Soft Comfort, Simatic Step 7, ROS, Unity, .NET Framework та інші.

Усі студенти, які навчаються на факультеті ФКІТМР, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016 та ін.

У процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання.

Випускаючою кафедрою спільно з провідними виробничими підприємствами м. Житомира та області проводиться багато цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

Завдяки співпраці з ДП «СІМЕНС УКРАЇНА» та ТОВ «ЕНКОН» щорічно у Житомирській політехніці проводиться технічний семінар, присвячений сучасній промисловій автоматиці модульного типу, де студенти, викладачі та всі бажаючі можуть ознайомитись із новинками компанії у галузі автоматизації, АСУ ТП і КВП виробництва.

У ході заходу студенти мали можливість задати доповідачам усі питання, що їх цікавили, та отримати вичерпні відповіді. Даний захід справив гарне враження, у першу чергу, на студентів випускних курсів, які вживу побачили сучасні засоби автоматики з якими їм доведеться працювати у майбутньому.

 

 

Фахові предмети

Спільні предмети для обох освітніх програм:

 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електротехніка та електромеханіка
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Основи метрології
 • Проектування систем автоматизації
 • Теорія автоматичного керування
 • Технічні засоби автоматизації
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Обладнання, технологія та автоматизація дискретного виробництва
 • Системи автоматизованого проектування
 • Технологічні вимірювання та прилади
 • Числові методи
 • Елементи теорії систем штучного інтелекту
 • Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
 • Робототехніка та мехатроніка

 

Фахові предмети, що вивчаються в рамках освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

 • Комп’ютерна графіка в середовищі Autodesk Inventor
 • Алгоритмічне забезпечення автоматизованих систем управління
 • Розподілені мережні системи автоматизованого управління промисловими об’єктами та механізмами
 • Теоретична та прикладна механіка з основами конструювання
 • Основи моделювання автоматизованих систем управління
 • Основи теорії передачі інформаціїЕлектротехнічні та конструкційні матеріали
 • Основи конструювання, стандартизація, взаємозамінність, сертифікація та управління якістю
 • Системи оптимального і адаптивного керування
 • Технічна термодинаміка і автоматизація теплотехнічних систем

 

Фахові предмети, що вивчаються в рамках освітньої програми «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління»:

 • Технології штучного інтелекту
 • Бази даних автоматизованих систем управління
 • Динаміка мехатронних систем
 • Мови програмування в механіці технічних систем: С++; С#
 • Методи розробки цифрових пристроїв управління
 • Трибологія в системах мехатроніки
 • Інтелектуальні мехатронні системи
 • Проектування автоматизованих роботизованих систем
 • Конструювання промислових роботів
 • Математичні основи робототехнічних систем та інші.

 

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови та пройти підготовку на військовій кафедрі.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри:

 • 2 комп’ютерні класи, які оснащені сучасними комп’ютерами та системою відеоконференцій Polycom QDX6000;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;
 • лабораторія метрології та вимірювальної техніки;
 • лабораторія електромеханіки та робототехніки;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Для проведення лабораторних робіт з фахових дисциплін використовуються науково-технічні розробки викладачів та студентів кафедри

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії Житомирської політехніки для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр”;
 • науково-дослідної та переддипломної для підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр”.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ПрАТ “Коростенський завод залізобетонних шпал”

ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал"

ПАТ “Україна”

ПАТ "Україна"

ЗАТ “Житомирські ласощі”

ТДВ "ЖЛ"

Дочірнє підприємство “Євроголд Індестріз Лтд”

Дочірнє підприємство "Євроголд Індестріз Лтд"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ПАТ "Житомирський маслозавод"

ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”

ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”

ДП “Житомирський бронетанковий завод”

ТОВ “Енкон”

ТОВ “Сніговик – 24”

ПАТ “Біо мед скло”

КП “Житомирводоканал”

ПАТ “Житомиробленерго”

ТОВ «Магія комфорту» та інші.

Cinegy Systems

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Випускова кафедра проводить активну роботу щодо співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

З 2011 р. триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/ мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція);; ЗАТ “Електропульт – АСУ”(Росія); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА” ” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом (українського/російського ВНЗ та одного з університетів ЄС, що беруть участь в проекті) після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

У рамках цього проекту у 2012 – 2013 н.р. робоча група від кафедри у складі д.т.н., проф. Самотокіна Б.Б., к.т.н., доц. Кириловича В.А., к.т.н. Остапчук А.А. та старш. викл. Богдановського М.В. відвідали Університет ім. Блеза Паскаля (м. Клермон-Ферран, Франція).

У 2013-2014 н.р. три магістри успішно захистили магістерські роботи у Технічному університеті Софії (Болгарія):

 • Денисюк М.В. (тема магістерської роботи: Research of automated optical accelerometer, керівник Christiana Nikolova, as.prof., Болгарія);
 • Михаленко В.С. (тема магістерської роботи: Research of automated capacitive accelerometer, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія);
 • Шпінь Д.Ю. (тема магістерської роботи: Artifical satellite orientation control with predictive models of disturbances and Earth’s magnetic field, керівник Vasil Bogev, prof., Болгарія).

З 2013 р. кафедра має договори про наукову та академічну співпрацю з Технічним університетом м. Ліберець (Чехія) та Технічним університетом м. Софія (Болгарія).

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування у рамках даної програми на базі провідних університетів світу. У 2013 р. к.т.н., доцент Коваль А.В. виграв грант та пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control) за науковим напрямом “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”.

У рамках реалізації в університеті програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» (2013-2017 р.р.) викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання відповідно на базі університетів партерів країн ЄС.

Також в рамках програми студентської мобільності Еразмус у 2017 році декілька студентів спеціальності пройшли семестр навчання в Університеті країни Басків, Іспанія. Вони були залучені до роботи в лабораторії, де працювали над власним проектом. Також студенти випускаючої кафедри відвідували літню школу робототехніки в університеті Riga Technical University в Ризі, Латвія.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ФКІТМР (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Секушин В'ячеслав
Начальник відділу інформаційного забезпечення судового процесу Житомирського апеляційного адміністративного суду
Навчання у Житомирській політехніці, насамперед, дало можливість набути тих знань та людських якостей, які сьогодні допомагають у вирішенні поставлених переді мною задач. Вимогливий та терплячий викладацький склад професійно закладає освітній фундамент для кожного студента. Я вважаю, що вступ до цього закладу вищої освіти буде важливим кроком у вашому житті та надасть великий поштовх у розвитку вас як особистості.Секушин В'ячеслав

 

Савчук Олександр
Завідувач відділення електроерозійної обробки на ДП «Євроголд Індестріз Лтд»
За роки навчання у Житомирській політехніці вдалося здобути не тільки знання із багатьох предметів, вміння самостійно працювати над собою, а й знайти друзів та однодумців серед одногрупників і викладацького складу університету. Цей досвід, цей цікаво і насичено проведений період мого життя, стали незабутньою частиною мене, а також стартовим майданчиком і реальною базою вмінь та навичок при подальшій роботі за фахом.Савчук Олександр

 

Покидько Іван
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та спеціального інструмента на ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна»
Завдяки навчанню у Державному університеті «Житомирська політехніка», а саме на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, я, у першу чергу, навчився самостійно знаходити необхідну інформацію. Це не означає, що нас мало вчили, а навпаки, нам показали, як на основі базових знань розширювати свій кругозір і рухатися у потрібному інформаційному напрямку. Безмежно вдячний викладачам, чий досвід я перейняв собі та використовую зараз у роботі і в житті.Покидько Іван

 

Михалюк Михайло
JavaScript Developer в IT-компанії QAP Int
Навчання в університеті дало потужну технічну базу та вміння системно аналізувати інформацію. П’ять років проведених у стінах Житомирської політехніки залишаться назавжди у моїй пам’яті як один із найкращих періодів життя. Безсумнівно, вступ на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» буде правильним рішенням на шляху до отримання цікавої та улюбленої професії.Михалюк Михайло

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці
Освітньо-професійна програма «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління»
Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,35
Математика 0,35
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,2
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
БюджетКонтракт
Перелік предметів НМТ (2022 рік) або ЗНО (2019-2021 років)
Українська мова
Математика

Перелік предметів НМТ (2022 рік) або ЗНО (2019-2021 років)
Українська мова
Предмет на вибір абітурієнта

Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
Фаховий іспит
Мотиваційний лист

Фаховий іспит або Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 2020 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 1 рік 10 місяців 15 2020 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 100 2100 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 1 рік 10 місяців 20 1150 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 1350 грн.
Освітньо-професійна програма «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління»
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 2020 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 5 1150 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

1,3 поверхи, кабінети: 126, 327, 329

(0412) 24-14-18, (067) 411-07-06, (063) 336-67-49

andru_tkachuk@ukr.net
agromovoy@ukr.net

ztu.edu.ua
fim-news.ztu.edu.ua