Магістр: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (спеціалізація «Менеджмент в ІТ»)

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (спеціалізація «Менеджмент в ІТ»)

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Необхідність підготовки за спеціалізацією «Менеджмент в ІТ» викликана гострою потребою у менеджерах проектів у м. Житомирі, які б мали технічні знання, комунікаційні навички, вміння працювати в команді та знання іноземних мов на розмовному рівні.

Програмою підготовки запропоновано пропорцію між дисциплінами: 70% менеджменту та 30% програмування.

Теоретичними знаннями студентів забезпечать викладачі університету, практичними – спеціалісти з практики, які проводять лекції, запрошують студентів на практику та виконувати спільні дослідницькі проекти.

Підготовка магістрів за програмою «Менеджмент в IT» триває 1,5 роки. Розклад адаптується під робочий графік студентів. Випускники можуть працювати менеджерами проектів, менеджерами команд/ресурсів, бізнес-аналітиками, директорами з інформаційних технологій тощо. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 20 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Менеджмент в ІТ» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 18000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Випускник програми «Менеджмент в ІТ» матиме такі вміння:

 • управляти проектами з розробки ПЗ,
 • управляти командами, що розробляють ПЗ,
 • управляти та вдосконалювати процеси з розробки ПЗ,
 • розробляти нові комерційні програмні продукти

Ми прагнемо, щоб наші випускники отримали професійний практичний досвід “від першої особи” у середовищі, що є максимально близьким до їх майбутньої роботи.

 

Тому крім традиційних навчальних активностей, таких як лекції, практичні та семінарські зайняття та змішані / перевернуті класи, ми включили до навчальної програми наступні форми:

 • управління проектом групи бакалаврів у ролі “Менеджер проекту”;
 • організація роботи інтернів молодших курсів під час їх стажування в ІТ-компаніях у ролі “Менеджер ресурсів / команд”;
 • стажування в ІТ-компанії як помічника менеджера проектів / менеджера ресурсів / бізнес-аналітика;
 • дослідницький проект у галузі комунікації / культури / процесів за запитом ІТ-компанії.

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Переддипломна практика
 • Наукова практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» працюють на таких підприємствах, як:

 • ТОВ «ІСМ Україна»;
 • ТОВ «VISEVEN»;
 • ТОВ «Infopulse»;
 • Веб-студія «SEOTM»;
 • ТОВ «Ignite»;
 • ТОВ «Stuzo»;
 • Jelastic Inc;
 • ТОВ «Zinit Solutions»;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами ЖДТУ, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Кафедра має безпосередньо укладено угоду про співпрацю з Роттердамським університетом прикладних наук. В рамках цієї угоди та завдяки співпраці з ТОВ «ІСМ Україна», кожного року найкращі студенти мають можливість відвідувати Роттердам і переймати досвід своїх колег з Нідерландів.

Колектив кафедри приймає участь в проекті Tempus Tacis JEP_26182_2005 «EU-UA Master Degree in Software Engineering» (Європейсько-Українська магістратура з програмного забезпечення), спрямованому на створення освітньої програми з підготовки магістрів з програмного забезпечення відповідно до європейських стандартів, надання українським студентам можливості отримувати два дипломи (український та польський) після успішного завершення. В рамках цього міжнародного проекту магістранти кафедри мали можливість отримувати другу магістерську степінь європейського зразку, навчаючись в університетах Німеччини та Польщі. У проекті задіяні: Вроцлавський університет технологій (Польща), Університет Зітау-Гоерліц (Німеччина) та Технічний університет у місті Ліберець (Чехія). Детальніше про міжнародну мобільність.