Магістр: 122 «Комп’ютерні науки»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерні науки» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Комп’ютерні науки — це велика галузь із різноманітними підкатегоріями, що дає професіоналам багато варіантів під час вибору предметів для спеціалізації. Якщо вам цікаво дізнатися більше про сферу інформатики та ролі в ній, вам може бути корисно зрозуміти мету спеціалізації та яку вигоду ви можете отримати від неї, коли вирішуєте, чи підходить вам кар’єра. Оскільки інформатика настільки обширна, у цій галузі існує багато спеціалізацій, які дозволяють фахівцям зосередитися на певній сфері роботи. Наприклад, інженер-програміст і дизайнер відеоігор технічно є професіоналами з інформатики, але їхня підготовка та робочі обов’язки значно відрізняються. Завдяки спеціалізації ці люди можуть вибрати тему, яка їх цікавить, а потім стати експертами в ній.

Однією з головних причин, чому люди обирають спеціалізацію комп’ютерні науки, є наявність можливостей працевлаштування в межах предмета та його підкатегорій. Комп’ютерні науки є дуже затребуваною галуззю, де вакансії за спеціалізаціями, такими як кібербезпека, наука про дані та штучний інтелект, з кожним днем стають все більш актуальними. Коли ви спеціалізуєтесь на одній із цих тем, ви демонструєте роботодавцям, що маєте знання та підготовку в певній галузі, що може зробити їх впевненішими у виборі вас. Наявність такої спеціалізації також може призвести до просування по службі або підвищення по службі.

Вища зарплата

Однією з головних причин, чому люди обирають спеціалізацію комп’ютерні науки, є наявність можливостей працевлаштування в межах предмета та його підкатегорій. Комп’ютерні науки є дуже затребуваною галуззю, де вакансії за спеціалізаціями, такими як кібербезпека, наука про дані та штучний інтелект, з кожним днем стають все більш актуальними. Коли ви спеціалізуєтесь на одній із цих тем, ви демонструєте роботодавцям, що маєте знання та підготовку в певній галузі, що може зробити їх впевненішими у виборі вас. Наявність спеціалізації також може призвести до просування по службі або підвищення по службі.

Кар’єрний інтерес

Здобуваючи професію, важливо, щоб у вас залишалися виклики та мотивація протягом усієї вашої кар’єри. Оскільки інформатика — це така обширна галузь, ті, хто вступає в цю професію в рамках навчання в коледжі, можуть виявити, що деякі елементи кар’єри не приваблюють їх так, як інші. Наприклад, людина зі ступенем бакалавра інформатики може виявити, що віддає перевагу заняттям із цифрових медіа, а не програмуванню чи розробці програмного забезпечення. Спеціалізація на цифрових медіа дозволяє людині зосередитися на тому, що їй подобається, і зацікавити її кар’єрою.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Адміністратор бази даних:
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Розробник комп’ютерних ігор
 • Інженер із застосування комп’ютерів
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Згідно computerscience.org

 • Computer Programmer
 • Hardware Engineer
 • Software Developer
 • Systems Manager
 • Web Deweloper
 • Software Engineer
 • Database Administrator
 • IT Architect
 • Network Administrator
 • Systems Analyst
 • Security Analyst
 • Information Researcher
 • Video Game Developer
 • Health Information Technician
 • Data Scientist
 • Web Designer
 • Health Information Technician

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Інженерія програмного забезпечення» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Комп’ютерні науки» орієнтована на забезпечення студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, які відносяться до області комп’ютерних наук, що дасть їм можливість ефективно проводити дослідження та виконувати розробку інтелектуальних, інформаційних, експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, у тому числі Web-базованих, а також задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях у галузі інформаційних технологій.

Дана освітньо-професійна програма розвиває перспективні напрями комп’ютерних наук в галузі інформаційних технологій, глибокі знання з мов інтелектуального аналізу даних, навчання нейронних мереж, отримання знань у Web-просторі, класифікації та кластеризації даних, бізнес-аналітики. Акцент даної програми зроблено на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з математичним моделюванням процесів та об’єктів різної природи на дослідницькому рівні професійної діяльності.

Випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньою-професійною програмою «Комп’ютерні науки» буде володіти знаннями, вміннями та навичками розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій, що передбачають застосування теорій та методів комп’ютерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Переддипломна практика
 • Наукова практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Кібербезпека» працюють на таких підприємствах, як:

 • ТОВ «САНА КОМЕРС Україна»;
 • ТОВ «VISEVEN»;
 • ТОВ «ІСМ ЮА»;
 • ТОВ «Infopulse»;
 • ТОВ «АЙТІ ЛАБ СТУДІО»
 • Jelastic Inc;
 • ТОВ «Zinit Solutions».

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Житомирської політехніки, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу (згідно укладених угод). Детальніше про міжнародну мобільність.