Магістр: 052 «Політологія»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 052 «Політологія»

Освітньо-професійна програма: «Політичний менеджмент та PR» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Освітня програма «Політичний менеджмент та PR» корелюється із запитами та потребами, які домінують на сучасних українських та міжнародних ринках праці, адже освітній процес спрямований на комплексно-синергетичне оволодіння знаннями у сферах: політики, політичного менеджменту, геополітичних відносин, PR-технологій, державного управління, національної безпеки, лобіювання, економіки, права, соціології, психології та конфліктології.

Фахівці з політичного менеджменту і PR набудуть практичних компетенцій, які дозволять їм розв’язувати складні спеціальні фахові задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері формування та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави, управлінні політичною та електоральною сферами, налагодженні та здійсненні зв’язків із громадськістю, політичного лобіювання, створенні політичної реклами та брендингу, що є невід’ємною складовою в управлінні сучасними політичними системами світу, як на внутрішньому, так і транснаціональному рівнях. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань (магістр на основі повної вищої освіти – спеціаліст/магістр) або за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (магістр на основі базової вищої освіти – бакалавр). Ліцензійний обсяг – 20 осіб. Детальніше про вступні випробування.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Політичний менеджмент та PR» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документи передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного здобувача на магістерській програмі становить 23700 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Навчання за освітньо-професійною програмою «Політичний менеджмент та PR» для тих, хто хоче отримати фахові компетентності щодо системи управління політичною сферою суспільства на засадах використання форм, методів і технологій політичного маркетингу і правового менеджменту; аналізу тенденцій політичного розвитку та передбачення його наслідків; вироблення рекомендацій для політичного керівництва та забезпечення реалізації цих рекомендацій в політичній практиці; ухвалення й утілення в життя політичних рішень; організації та проведення виборчої кампанії; вивчення ментальних факторів у політичному PR та політичному лобіюванні; вивчення та аналізу основних політичних проблем в соціальному середовищі; засвоєння правової та економічної складової політичного PR у державному управлінні; пізнання психологічних аспектів політичного піару; вивчення етапів планування політичного піару; забезпечення знань з різносторонності менеджменту в політичному піарі. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Наукова практика
  • Переддипломна практика

 

Можливості працевлаштування

Фахівці з політичного менеджменту і PR здобувають теоретичні знання, практичні компетенції та soft skills, в яких зацікавлені роботодавці та, які затребувані у конкурентному професійному середовищі. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Навчання за освітньо-професійною програмою «Політичний менеджмент та PR» дає можливість студентам більше дізнатися про відносини між різними країнами світової політики та світового бізнесу. Студент може проявити себе під час стажування у рамках програми ЄС Еразмус+ та на підставі спільних договорів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та закордонними університетами партнерами. Детальніше про міжнародну мобільність.