052 «Політологія»

Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин (ФНБПМВ)

Спеціальність: 052 «Політологія»

Освітньо-професійна програма: «Політичний менеджмент та PR» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Навчання за освітньою програмою «Політичний менеджмент та PR» спрямоване на підготовку фахівців щодо вирішення стратегічних завдань управління в політичній сфері, державно-корпоративному секторі та налагодженні й організації зв’язків із громадськістю, враховуючи як зовнішні, так і внутрішні фактори впливу в конкурентній політичній боротьбі, лобістській діяльності, просуванні та поширенні політичних продуктів та брендів.

Дана освітньо-професійна програма корелюється із запитами та потребами, які домінують на сучасних українських та міжнародних ринках праці, адже освітній процес спрямований на комплексно-синергетичне оволодіння знаннями у сферах: політики, політичного менеджменту, геополітичних відносин, PR-технологій, державного управління, національної безпеки, лобіювання, економіки, права, соціології, психології та конфліктології.

Фахівці з політичного менеджменту і PR набудуть практичних компетенцій, які дозволять їм розв’язувати складні спеціальні фахові задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері формування та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави, управлінні політичною та електоральною сферами, налагодженні та здійсненні зв’язків із громадськістю, політичного лобіювання, створенні політичної реклами та брендингу, що є невід’ємною складовою в управлінні сучасними політичними системами світу, як на внутрішньому, так і транснаціональному рівнях.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Політичний менеджмент та PR» для тих, хто хоче отримати фахові компетентності щодо:

 • системи управління політичною сферою суспільства на засадах використання форм, методів і технологій політичного маркетингу і правового менеджменту;
 • аналізу тенденцій політичного розвитку та передбачення його наслідків;
 • вироблення рекомендацій для політичного керівництва та забезпечення реалізації цих рекомендацій в політичній практиці;
 • ухвалення й утілення в життя політичних рішень;
 • організації та проведення виборчої кампанії;
 • вивчення ментальних факторів у політичному PR та політичному лобіюванні;
 • вивчення та аналізу основних політичних проблем в соціальному середовищі;
 • засвоєння правової та економічної складової політичного PR у державному управлінні;
 • пізнання психологічних аспектів політичного піару;
 • вивчення етапів планування політичного піару;
 • забезпечення знань з різносторонності менеджменту в політичному піарі.

Розробником освітньої програми є фахівець у сфері політології, національної безпеки та геополітичних відносин, професорка, доктор гуманістичних наук у галузі політології (Польща, 2008 р.), доктор наук з державного управління (Україна, 2021 р.) Вікторія Загурська-Антонюк.

Унікальність освітньої програми «Політичний менеджмент та PR» в Державному університеті «Житомирська політехніка» полягає у тому, що до освітнього процесу залучаються: політико-дипломатичні практики, представництва міжнародних організацій, державні службовці, політики, юристи, представники бізнесу та громадських організацій, які передають свій досвід студентам. Серед наших викладачів є представники з Міністерства закордонних справ, представництв міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, народні депутати та науково-педагогічні працівники партнерських закордонних закладів освіти: Університет ім. Миколая Коперника в Торуні (Польща); Університет Штейнбейса (Німеччина); Кіпрський інститут маркетингу (Кіпр); Університет м. Кордова (Іспанія); Університет DTI (Словаччина); Римський університет ла Сап’єнца (Італія).

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів. Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що посилює підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівці з політичного менеджменту і PR здобувають теоретичні знання, практичні компетенції та soft skills, в яких зацікавлені роботодавці та, які затребувані у конкурентному професійному середовищі, що дозволяє їм працевлаштуватися в:

 • політичних інституціях та організаціях;
 • органах державної влади на різних рівнях та у відомчих структурах;
 • політично-дипломатичних представництвах різних країн в Україні та представництвах України за кордоном;
 • представництвах державних та міжнародних організацій в Україні (ООН, ЄС, НАТО та ін.) та офісах міжнародних організацій за кордоном;
 • засобах масової інформації та мас-медійних інституціях;
 • піар та рекламних агенціях;
 • громадських організаціях та інших установах і організаціях, діяльність яких пов’язана із політичним управлінням та зв’язками із громадськістю як на національному, так і на регіональному рівнях.

Випускник освітньої програми займає такі посади:

 • фахівець в галузі політики та політичних відносин (політичний менеджер);
 • державний службовець на різних рівнях та у відомчих структурах;
 • фахівець з питань політико-дипломатичних відносин;
 • фахівець із співробітництва в області державного управління та місцевого самоврядування;
 • експерт з суспільно-політичних питань (політтехнолог), політичний радник (електоральний представник);
 • фахівець зі зв’язків із громадськістю (піар-технолог) та управління людськими ресурсами (менеджер іх публічних комунікацій);
 • аналітик у сфері мас-медіа (політичний оглядач, журналіст-аналітик), журналіст в засобах масової інформації – пресі, радіо, телебаченні, інтернеті;
 • фахівець з внутрішніх і зовнішніх комунікацій, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою, PR-менеджер/консультант, іміджмейкер, бренд-менеджер (брендолог), контент-менеджер (профайлер).

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Політичний менеджмент та PR» дає можливість студентам більше дізнатися про відносини між різними країнами світової політики та світового бізнесу. Студент може проявити себе під час стажування у рамках програми ЄС Еразмус+ та на підставі спільних договорів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та закордонними університетами партнерами.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання за освітньо-професійною програмою «Політичний менеджмент та PR» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ, тактичних навчань тощо.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Додатковий блок
Історія України 0,25
Іноземна мова
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,4
Історія України 0,25
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Історія України
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Магістерський тест навчальних компетенцій
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 2500 грн.
Магістр 1,4 роки 30 2700 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/MEV.ZSTU/
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua