Магістр: 274 «Автомобільний транспорт»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Професія інженера-автомобіліста, сферою діяльності якого є автомобільне господарство і його основний об’єкт – автомобіль, у наш час важко переоцінити. Адже сучасне життя не можна собі уявити без цих машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить – з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму автомобільний транспорт подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «автомобільний транспорт» охоплює у сі питання пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів.

У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Наші студенти вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей, технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно-спрямованих дисциплін. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі міста. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Навчальна практика
  • Виробнича практика
  • Конструкторсько-технологічна практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Автомобільний транспорт» працюють на таких престижних посадах на державних та приватних підприємствах, як:

  • головний інженер;
  • начальник сервісної служби;
  • директор станції технічного обслуговування;
  • начальник автопарку;
  • логіст.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи. Так у рамках міжнародного проекту «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR кафедра співпрацює з трьома українськими університетами та чотирма європейськими університетами. Детальніше про міжнародну співпрацю. Детальніше про міжнародну мобільність.