Магістр: 071 «Облік і оподаткування»

Факультет бізнесу та сфери обслуговування (ФБСО)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Випускники даного профілю підготовлені до здійснення професійної діяльності у різних галузях економіки – здатні працювати в якості провідних фахівців фінансового, податкового та управлінського обліку; з обліку і аудиту в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах, зарубіжних країнах; інформаційних систем і технологій. Це експерти, які спеціалізуються на податковому праві, надають податкові консультації. Навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування” за рівнем магістр дозволяє отримати поглиблені знання у сфері обліку, аналізу та контролю за фінансовою діяльністю підприємств, в тому числі знання Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту, що є конкурентною перевагою при працевлаштуванні. Особлива увага приділяється науковим дослідженням з проблем обліку, контролю, аналізу та їх впровадженню в практику господарювання. Наявність ступеня магістра з обліку та оподаткування дозволяє здобувачеві при достатньому стажі роботи здати кваліфікаційний екзамен на сертифікат аудитора. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 150 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Облік і оподаткування” подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни: МСФЗ та МСБОДС, Мікроекономіка ІІ, Глобальна економіка, Інтелектуальна власність, Соціальна відповідальність, Аналітичне забезпечення фінансових розрахунків, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Фінансовий аналіз, Організація і методика аудиту, Організація бухгалтерського обліку, Методологія наукових досліджень в обліку та аудиті, Методика викладання облікових дисциплін.

Студенти серед дисциплін варіативної частини можуть обирати наступні дисципліни: Податкове планування на підприємстві, Професійна етика бухгалтера і аудитора, Корпоративні інформаційні системи, Фінансовий облік (поглиблене вивчення), Консолідована фінансова звітність, Облік та оподаткування операцій за договорами, Бухгалтерська експертиза, Корпоративні інформаційні системи, Обліково-інформаційне забезпечення підготовки та подання податкової звітності, Актуальні проблеми бухгалтерського обліку. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Науково-дослідна практика

Під час проходження практики студенти отримають навики науково-дослідної та педагогічної роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності “Облік і оподаткування” працюють на таких посадах: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер, асистент аудитора, провідний бухгалтер-ревізор, бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, керівник фінансового чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор, асистент, викладач вищого навчального закладу, методист з економічної освіти, науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік, економіка), бухгалтер-експерт, аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, економіст, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, економічний радник, економіст-статист, провідний бухгалтер в управлінні (департаменті) бухгалтерського обліку міністерства, відомства. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти спеціальності “Облік і оподаткування” мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Польщі, Чехії, Болгарії та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Житомирської політехніки студенти мають можливість здійснювати семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи, вивчати безкоштовно чеську мову. Детальніше про міжнародну мобільність.