071 «Облік і оподаткування»

Факультет обліку і фінансів (ФОФ)

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

 

Інформація про спеціальність

 

Друзі, привіт!

Скоро перед Вами постане непростий вибір: який ВНЗ та яку спеціальність обрати для подальшого навчання. Основна проблема сучасних абітурієнтів полягає в тому, що Ви змушені робити вибір майбутньої професії маючи примарні уявлення про неї або ж сприймаючи її через сформовані стереотипи.

Глобальний стереотип, що пов’язаний зі спеціальністю “Облік і оподаткування”, полягає у тому, що більшість абітурієнтів думають, що обравши цей напрям, випускник зможе працювати лише бухгалтером. Але це далеко не так!!!

В першу чергу, випускник спеціальності “Облік і оподаткування” отримує диплом економіста. І не просто економіста, а економіста, що окрім базових економічних знань, має ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Поставте себе на місце роботодавця і запитайте себе: що краще, економіст, який додатково знає всі тонкощі обліку і оподаткування, чи економіст, який їх не вчив і не знає? Відповідь буде очевидною.

Навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування” означає, що Ви станете універсальними економістами, які зможуть успішно претендувати на всі без виключення посади, де є вимога мати вищу економічну освіту.

Якщо відчуваєш покликання бути економістом, що спеціалізується на питаннях обліку і оподаткування, то стань найкращим!!!

Професійна освіта з обліку і оподаткування – це підготовка до реального життя

Бухгалтер – це спеціаліст, який веде бухгалтерський облік на підприємстві відповідно до вимог законодавства. Основна діяльність бухгалтера полягає в організації і веденні фінансового, податкового та управлінського обліку господарської діяльності підприємства, в контролі за використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а також в збереженні власності підприємства.

Податковий едвайзер – це експерт, який спеціалізується на податковому праві, основне завдання якого полягає у наданні податкових консультацій, аналізі діяльності компанії на предмет відповідності вимогам податкового законодавства, податковому антикризовому менеджменті.

Споріднені професії: аудитор, податковий інспектор, фінансист, економіст, фінансовий інспектор, фінансовий аналітик, податковий консультант та радник з економічних питань.

Індивідуальні вимоги до професії: надійність, відповідальність, чесність, пунктуальність, охайність.Професійно важливі якості бухгалтера та податкового едвайзера:

 • фахова комунікабельність;
 • достатній рівень математичних здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення інформації;
 • вміння швидко переходити від одного виду діяльності до іншого;
 • гарно розвинена пам’ять;
 • високий рівень володіння персональним комп’ютером.

Сфера застосування: на сьогодні дана професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, спеціалісти можуть працювати як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в банках, державних організаціях і установах (зокрема, в Державній фіскальній службі Україні та Державній аудиторській службі України), так і вести приватну практику у сфері податкового едвайзингу.

Кар’єрне зростання: початківці працюють, як правило, на одній з ділянок бухгалтерського обліку (нарахування заробітної плати, нарахування та утримання податків, облік необоротних та оборотних активів тощо). Знання іноземної мови та міжнародних стандартів фінансової звітності, нових версій комп’ютерних програм збільшують шанси кар’єрного зростання. Професійне зростання бухгалтера передбачає поступове зближення його функціональних обов’язків із управлінською діяльністю, що дозволяє займати такі посади, як: головний бухгалтер, заступник директора, фінансовий директор. Висококваліфіковані фахівці в сфері оподаткування на сьогодні також можуть відкрити власний бізнес у сфері податкового едвайзингу.

Унікальність спеціальності “Облік і оподаткування” полягає в тому, що Ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, але й здобудете додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу, а також маєте можливість за бажанням повноцінно оволодіти англійською / польською / чеською мовами, що, в свою чергу, значно розширює перелік посад, на яких зможете працювати після закінчення ВНЗ як в Україні, так і за її межами.

 

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності здійснюють викладачі кафедри обліку і аудиту – доктори та кандидати економічних наук, які не тільки проходять стажування закордоном, але й активно здійснюють викладацьку діяльність у зарубіжних ВНЗ, є практикуючими фахівцями, постійно удосконалюють свої професійні знання та приймають активну участь у наукових семінарах, конференціях, тренінгах.

З першого курсу студенти поглиблено вивчають дві ділові іноземні мови англійську та польську (протягом всіх чотирьох років навчання). Викладання здійснюють викладачі кафедри обліку і аудиту, які мають як економічну освіту, так і філологічну.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в міжнародних студентських конференціях і олімпіадах, форумах та міжнародних освітніх проектах.

У навчальному процесі використовується спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення.

 

 

 

 

Фахові предмети

Професійні дисципліни, передбачені навчальним планом:

 • Аудит
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Фінансовий аналіз
 • Аналіз господарської діяльності
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік і аналіз договірного процесу
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік в бюджетних установах
 • Облік і фінансова звітність за МСФЗ
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Інформаційні системи обліку і звітності в оподаткуванні
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Основи ділового економічного спілкування іноземною мовою (англійська)
 • Іноземна мова (польська)
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська)
 • Основи ділового економічного спілкування іноземною мовою (польська)

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

В розпорядженні студентів і викладачів знаходяться комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії та кабінети дипломного проектування, які загалом нараховують 37 комп’ютерів. Встановлені на комп’ютери демо-версії професійних програм (“Парус-Предприятие 7.20”; “Парус-Предприятие 7.40”; “Парус 7” (для навчальних закладів); “Инфо-Бухгалтер 8.2” (для навчальних закладів); “Бэст-Про”; “Парус-Менеджмент и Маркетинг 7.40”; “Парус-Зарплата 7.40”) дозволяють студентам отримати в повній мірі базові навики ведення комп’ютеризованого бухгалтерського обліку.

На зразок кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі ЖДТУ для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

oblik-logo-pr

Співробітництво з Житомирською філією ЗАТ «Український страховий дім»24 березня 2011 року був підписаний договір про науково-виробниче співробітництво між Житомирським державним технологічним університетом та Житомирською філією ЗАТ «Український страховий дім». Одними із основних пунктів договору є проходження різних видів практики та працевлаштування студентів та випускників ЖДТУ.

Співробітництво з Житомирським обласним центром зайнятості20 квітня 2011 року був підписаний договір про науково-практичне співробітництво між Житомирським державним технологічним університетом та Житомирським обласним центром зайнятості. Предметом договору є співробітництво з питань працевлаштування випускників.

Налагодження співробітництва ЖДТУ з рядом підприємств м. ЖитомираВ Житомирському державному технологічному університеті, сектором організації працевлаштування студентів та випускників, активно проводиться робота по налагодженню зв’язків з підприємствами та організаціями м. Житомира, щодо можливості проходження практики студентів та їх подальшого працевлаштування.

22 березня 2013 року підписано договори про науково-виробниче співробітництво між Житомирським державним технологічним університетом та страховими компаніями міста Житомира, а саме, з Житомирською філією ПрАТ «СК ПРОВІДНА» та з ПрАТ «Страхова група «ТАС». Головною метою підписання цих угод є організація співпраці між сторонами у таких напрямах як: можливість проходження практики студентами ЖДТУ з подальшим працевлаштуванням, проведення спільних заходів, проектів, у тому числі науково-дослідницького характеру, з урахуванням спільних інтересів тощо.

Таким чином, студентам буде надана можливість ознайомитися з діяльністю страхових компаній, та отримати навики, які вони зможуть використати в подальшому.

Співробітництво з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області31 липня 2012 року підписано договір про науково-виробниче співробітництво між Житомирським державним технологічним університетом та Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області.

Предметом даного Договору є проходження практики студентами ЖДТУ. Одним з пунктів Договору є сприяння в працевлаштуванні студентів Житомирського державного технологічного університету.

Студенти мають можливість проходити практику в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області.

Зустріч студентів факультету обліку і фінансів з фінансовим директором ТДВ “ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ”3.12.2015 р. в Житомирському державному технологічному університеті кафедрою бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності в рамках наукового гуртка “Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів суб’єкта господарювання” та кафедрою економічної теорії та загальноекономічної підготовки проведено зустріч студентів факультету обліку і фінансів спеціальності “Облік і аудит”, “Фінанси і кредит”, “Міжнародна економіка” та факультету економіки та менеджменту з фінансовим директором ТДВ “Житомирські ласощі” Ольгою Прус. Зустріч була присвячена окресленню якостей та навичок, якими повинен володіти фінансовий аналітик; перспектив професії бухгалтер, фінансист, аналітик; перспектив працевлаштування випускників.

Зустріч з професіоналом – фінансовим директором ТДВ «Житомирські ласощі»

Зустріч з аналітиком ТзОВ ТВК “ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ”25.11.2015 р. в Житомирському державному технологічному університеті кафедрою бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності в рамках наукового гуртка “Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів суб’єкта господарювання” проведено зустріч студентів п’ятого курсу факультету обліку і фінансів спеціальності “Облік і аудит” з аналітиком ТзОВ ТВК “Перша приватна броварня” А. Липовою. Зустріч була присвячена проблемам працевлаштування випускників, на якій активно обговорювались питання переваг освіти за спеціальністю “Облік і аудит”, перспектив і можливостей працевлаштування, в т.ч. на посаді аналітик, якостей, якими має володіти майбутній аналітик.

022

26 березня 2015 р. в офісі компанії «Астеліт» відбулася квартальна зустріч членів Лабораторії “Бізнес і університети”, в якій брала участь д.е.н., професор кафедри «Обліку і аудиту» І.В. Жиглей. На зустрічі підводились підсумки роботи Лабораторії за 1 квартал 2015 року та затверджувались плани на другий квартал. Серед пріоритетів – початок підготовки ІІІ Національного форуму “Бізнес і університети”, робота з центрами працевлаштування в університетах, організація зустрічей викладачів з фахівцями-практиками. На зустрічі були присутні представники бізнесу: Анна Михайлова, PR & CSR експерт ТОВ «Астеліт», Анна Єгорова, керівник Служби навчання та розвитку корпорації «Артеріум», Марина Буднік – молодший спеціаліст цієї ж Служби. Кожен з них поділився досвідом співпраці з університетами, що дозволило визначити можливості подальшої співпраці.

Навчальні заклади та науковці, з якими співпрацює факультет обліку і фінансів:

 • Університет економіки в Кракові (Польща)
 • Сопотська вища школа (Sopocka Wyższa Szkoła) (м. Сопот, Польща)
 • РГКП «Кокшетауський державний університет ім. Ш. Уаліханова» МОН РК (Казахстан)
 • Каунаський університет технологій (Литва)
 • Господарська Академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія)
 • Вища школа бізнесу Туриба (Латвія)

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Літня школа в Чеській республіці!

Літня школа в Чеській республіці

Чеський центр освіти і культури ім. Вацлава Длоугі ЖДТУ запрошує Вас взяти участь з 9 по 17 липня 2016 року в літній школі Південночеського  університету м. Чеське Будьєйовіце (Чеська республіка). Вартість поїздки 150 євро, яка включає проживання (2 ночі в Польщі, 6 в Чехії), транспорт, триразове харчування, екскурсійну програму (Краків, Прага, Чеське Будьєйовіце, Чеський Крумлов), навчальну програму (знайомство з факультетами університету).

Студенти факультету обліку і фінансів ЖДТУ стали активними учасниками школи європейських студій в Україні

Студентки факультету обліку і фінансів приймають активну участь в роботі сесії Школи європейських студій в Україні (EU Study Days in Ukraine). EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні і створений для поширення та популяризації знань щодо процесу європейської інтеграції України.

Анна Кисель та Тетяна Савелюк – студентки 4-го курсу факультету обліку та фінансів (спеціальність «Облік і аудит», пройшли конкурсний відбір з-поміж 120 поданих заявок та були обрані для участі Школи європейських студій за визначеними критеріями, зокрема освітнім рівнем та рівнем володіння англійською мовою.

Весною 2016 р. студентка-магістранка спеціальності “Облік і аудит” проходить 2-місячне стажування в Чехії (м. Чеські Будейовиці) відповідно до програми Erasmus+ student mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES.

cheh-oblik-magister

У ІІ семестрі 2015-2016 н.р. студентка-магістранка спеціальності “Облік і аудит” проходить навчанням в Господарській академії імені Д.А. Ценова (Республіка Болгарія, м. Свіштов) з 08.02.16-15.07.2016 (літній семестр) відповідно до програми Erasmus+ student mobility between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Навчання на спеціальності «Облік і оподаткування» дає можливість усім бажаючим пройти навчання на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу на базі Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Безпосередньо навчальний процес проходить у формі лекцій, лабораторних, тактичних, практичних та семінарських занять, групових вправ,тактичних навчань тощо.

За результатами пройденого матеріалу проводяться військові збори на полігоні, що дозволяють на практиці закріпити отримані теоретичні знання. За результатами навчання усі курсанти отримують звання офіцера запасу Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Філь Тетяна
Регіональний фінансовий бізнес-партнер в країнах Північної та Центральної Європи компанії “Maersk”, м. Лондон, Великобританія
Знання, отримані за спеціальністю “Облік і оподаткування”, стали для мене платформою для подальшого розвитку та реалізації кар’єрних планів у світі фінансів. Отримана освіта дозволила мені швидко і легко орієнтуватися в питаннях ведення обліку, оподаткування та організації бізнес процесів. А вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності допомогли продовжити кар’єру на міжнародному рівні. Я вважаю, що отриманий диплом фахівця з питань обліку і оподаткування є цінним активом, володіючи яким можна досягнути будь-які амбітні цілі та мрії.Філь Тетяна

 

Сачук Артем
Президент Федерації шахів Житомирської області, Директор аутсорсингового центру “Облік + контроль – Податки”
Базова освіта з бухгалтерського обліку та аудиту дозволила мені зробити досить швидку кар’єру від помічника аудитора до співвласника компанії. Чудово, що акцент у освіті змістився на вивчення оподаткування, оскільки постійні зміни та ускладнення податкового законодавства підвищують попит на послуги таких фахівців як в Україні, так і закордоном.Сачук Артем

 

Діділовський Олександр
Провідний співробітник в компанії “Pricewaterhousecoopers LLP UK”, м. Лондон, Великобританія
Я впевнений, що Факультет обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету є гарним місцем для початку успішної кар’єри. Адже у свій час, будучи студентом Факультету обліку і фінансів, я сам отримав необхідні знання та навики, які допомогли мені досягти успіху.Діділовський Олександр

 

Левковська Олена
Фахівець відділу надання послуг підприємствам АПК Департаменту аудиту в ПрАТ АФ “Де Візу”
Особисто для мене Житомирський державний технологічний університет завжди залишиться в пам’яті як чудовий навчальний заклад. Я 5 років навчалася на Факультеті обліку і фінансів у зв’язку з чим всім абітурієнтам рекомендую вступати на даний факультет, оскільки саме на цьому факультеті можна здобути чудові знання, які допоможуть в подальшому гарно працевлаштуватися. Завдяки здобутим знанням з бухгалтерського обліку та аудиту я змогла влаштуватися на роботу в місті Києві в Аудиторську фірму “Де Візу”. Зараз я працюю помічником аудитора, беру участь в аудиторських перевірках, маю змогу застосувати свої теоретичні знання на практиці. Мені в роботі дуже допомагають знання професійної англійської мови. Часто доводиться перекладати фінансову звітність з англійської мови, а також працювати з фірмами, в яких засновники ‒ іноземці. Я дуже вдячна всім викладачам Факультету обліку і фінансів за їх нелегку щоденну працю, за отримані мною знання і бажаю всім успіхів.Левковська Олена

 

Новіченко Людмила
Директор ТОВ “Центр розвитку аудиту”
Навчання на Факультеті обліку і фінансів Житомирського державного технологічного університету є початковим етапом успішної кар’єри кожного студента. Завдяки високоякісній та професійній роботі професорсько-викладацького складу Факультету обліку і фінансів створені всі передумови для отримання необхідної підготовки та високого рівня знань за фахом, застосування яких в професійній діяльності на сьогодні є одним із інструментів досягнення успіху та кар’єрного зростання.Новіченко Людмила

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,35
Математика 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,35
Історія України 0,25
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 50 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 35 1550 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 60 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 30 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 35 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 90 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 331, 332

(0412) 24-09-95, (067) 411-07-03, (096) 538-28-72

dekanatfof@gmail.com

ztu.edu.ua
off-news.ztu.edu.ua
facebook.com/dekanatfof332