Магістр: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки взагалі призводить до того, що в розвинених країнах світу фахівці з телекомунікації входять у список найпрестижніших професій.

Навчальною програмою спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, конструкторських бюро, технікумах, коледжах, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 40 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму Телекомунікації та радіотехніка подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка» охоплює усі питання пов’язані з створенням, розробкою, експлуатацією, ремонтом і обслуговуванням телекомунікаційних та радіотехнічних систем різноманітного призначення.

У процесі навчання майбутні фахівці-інженери оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасними системами для діагностування, обслуговування, розробки і модернізації телекомунікаційного та радіотехнічного обладнання. Методика навчання і зміст матеріалу підібрано з врахуванням сучасних тенденцій розвитку телекомунікаційного та радіотехнічного обладнання. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Виробнича практика
 • Наукова практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть займати дуже широкий спектр посад:

 • технік-технолог та технік-конструктор;
 • радіотехнік; технік зі зв’язку;
 • технік з радіолокації;
 • диспетчер зв’язку;
 • лаборант-радіометрист;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • диспетчер та електромеханік зв’язку;
 • електромеханік засобів радіо і телебачення, лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв;
 • інспектор електрозв’язку;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку;
 • оператор радіочастотного контролю;
 • технік електрозв’язку;
 • диспетчер та технік поштового зв’язку;
 • системний адміністратор;
 • системний інтегратор;
 • розробник пристроїв цифрової обробки сигналів;
 • розробник програмних продуктів для цифрових мереж зв’язку;
 • проектувальник локальних мереж;
 • розробник сенсорних мереж;
 • інженер з організації виробничих процесів радіосистем;
 • інженер-радіотехнік;
 • інженер з експлуатації, керування та ремонту радіосистем;
 • інженер в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • консультант в галузі радіотехніки;
 • аналітик комп’ютерних систем та мереж;
 • конструктор комп’ютерних мереж; інженер з проектування, експлуатації та обслуговування медичних приладів і систем;
 • науковий співробітник, викладач.

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Житомирської політехніки, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Кафедра має безпосередньо договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій “Люблінська політехніка” (Люблін, Польща), де зараз проходять навчання в докторантурі та магістратурі випускники Ковалюк Ярослав та Вільчинський Євгеній.

У рамках програми Міністерства освіти і науки України щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012 році від кафедри була направлена студентка Брушук Ольга Ігорівна на навчання до Лондонського університету, Великобританія. В 2013 році там вона здобула кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Інформаційні системи”, а в 2014 р отримала кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій” у ЖДТУ. Детальніше про міжнародну співпрацю. Детальніше про міжнародну мобільність.