172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо-професійна програма: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Розвиток телекомунікаційних і радіотехнічних технологій призводить до того, що в розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямів. Спеціалістами щороку створюються все більш сучасні і досконалі прилади, які роблять зв’язок якіснішим, доступнішим і полегшують життя: Internet, 3G, LTE, 5G, супутниковий зв’язок – зліт нових і розвиток досконаліших технологій неможливий без великої кількості кваліфікованих інженерів з телекомунікації, попит на яких щороку зростає.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних організаціях з програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, конструкторських бюро, освітніх установах, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах.

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть займати дуже широкий спектр посад:

 • системний адміністратор;
 • системний інтегратор;
 • розробник пристроїв цифрової обробки сигналів;
 • розробник програмних продуктів для цифрових мереж зв’язку;
 • проектувальник локальних мереж;
 • розробник сенсорних мереж;
 • інженер з організації виробничих процесів радіосистем;
 • інженер-радіотехнік;
 • інженер з експлуатації, керування та ремонту радіосистем;
 • інженер в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • консультант в галузі радіотехніки;
 • аналітик комп’ютерних систем та мереж;
 • конструктор комп’ютерних мереж;
 • технік-технолог та технік-конструктор;
 • радіотехнік;
 • технік зі зв’язку;
 • технік з радіолокації;
 • диспетчер зв’язку;
 • лаборант-радіометрист;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • диспетчер та електромеханік зв’язку;
 • електромеханік засобів радіо і телебачення;
 • лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв;
 • інспектор електрозв’язку;
 • інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних питань електрозв’язку;
 • оператор радіочастотного контролю;
 • технік електрозв’язку;
 • диспетчер та технік поштового зв’язку;
 • науковий співробітник, викладач.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

У процесі навчання студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, передачі, прийом та розподіл, захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

Сумісно з навичками використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, а також умінням створювати бази даних та використовувати Internet-ресурси, студенти оволодівають здатністю проектувати нові радіотехнічні, телекомунікаційні, інформаційні та транспортні мережі, медичні прилади і системи, цифрові системи передачі, комутації та обробки даних, основи налагоджування, монтажу, діагностики та ремонту радіотехнічної, телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури. Оволодівають навичками програмування, комп’ютерного моделювання та автоматизованого проектування в області радіотехніки та телекомунікацій.

Також під час навчання студенти приймають активну участь у науковому, культурному та спортивному житті університету, працюють в експериментально-наукових гуртках, що функціонують на кафедрі. Викладачі кафедри проводять екскурсії на підприємства та установи міста по спеціалізації, разом зі студентами їздять на екскурсії до інших міст України, відвідують цікаві місця, проводять зібрання на кафедрі приурочені до свят тощо.

Викладачі кафедри проводять екскурсії на підприємства та установи міста по спеціалізації, разом зі студентами їздять на екскурсії до інших міст України, відвідують цікаві місця, проводять зібрання на кафедрі приурочені до свят тощо.

Кафедра Біомедичної інженерії та телекомунікацій має наукові зв’язки з університетами України (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Державний університет телекомунікацій м. Київ, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Харківський національний університет радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний університет ім. В. Карабіна, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України тощо).

 

 

Фахові предмети

 

Фахові предмети спеціальності:

 • Компонентна база радіоелектронних апаратів
 • Комп’ютерна графіка в галузі
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Основи теорії кіл
 • Цифрові пристрої, цифрове оброблення сигналів та мікропроцесори
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Генерування та формування сигналів
 • Основи телебачення та телевізійні системи
 • Економіка та організація виробництва радіоелектронної апаратури
 • Схемотехніка радіоелектронної апаратури
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Пристрої приймання, оброблення та передачі сигналів
 • Основи комп’ютерного проектування радіоелектронної апаратури
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту радіоелектронної апаратури
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

 

Навчальні аудиторії та приміщення
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів окрім загальноуніверситетських аудиторів, використовуються приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри: комп’ютерний клас, лабораторія електронних надвисокочастотних апаратів, лабораторія радіозв’язку, лабораторія оброблення сигналів, лабораторія теорії електричних кіл та сигналів, лабораторія медичних приладів.

Для проведення лабораторно-практичних занять в лабораторіях кафедри використовуються спеціально виготовлені макети пристроїв, новітня вимірювальна техніка, цифрові та аналогові обчислювальні машини, персональні комп’ютери, а також розробки викладачів кафедри та студентів.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії Житомирської політехніки для проведення лекційних занять (ауд. 316, 248, 250).

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи
Конференц-зала
Центр розвитку кар'єри
Актова зала

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”;
 • наукової для підготовки фахівців освітнього рівня “магістр”.

Переддипломні та виробничі практики студенти кафедри мають змогу проходити на підприємствах та установах м. Житомира та області. Основні партнери кафедри – Житомирська обласна філія “Укрчастотнагляд”, ВАТ “Електровимірювач”, підприємство “Радіоелектронна компанія”, ВАТ “ЕКТА-пром”, ПАТ “Укртелеком”, ТОВ Житомирські інформаційні мережі”, ТОВ “КЕП ІНТ”, “Обласний радіотелевізійний передавальний центр”, ДП “НДІ радіосистем”, ТОВ “ДІВІКС”, ПрАТ “Київстар”, компанія “Телеконтакт”, «Radionix», ПАТ «Житомирський маслозавод» та інші підприємства мобільного, радіо та телевізійного зв’язку, дистанційних контрольно-вимірювальних систем, охоронних систем тощо.

Логотипи партнерів

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Державного університету «Житомирська політехніка», які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу.

Міжнародна мобільність

Кафедра має безпосередньо договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій “Люблінська політехніка” (Люблін, Польща), де зараз проходять навчання в докторантурі та магістратурі випускники ” Ковалюк Ярослав та Вільчинський Євгеній.

У рамках програми Міністерства освіти і науки України щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012 році від кафедри була направлена студентка Брушук Ольга Ігорівна на навчання до Лондонського університету, Великобританія. В 2013 році там вона здобула кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Інформаційні системи”, а в 2014 р отримала кваліфікацію “магістр” за спеціальністю “Технології та засоби телекомунікацій” у Державному університеті «Житомирська політехніка».

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Сімчук Андрій
Інженер-керівник сервісної служби ТОВ “Біонікс ЛАБ” (м. Київ)
Навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка» дало можливість набути тих знань, які сьогодні допомагають у розробці нового медичного обладнання. Викладацький склад професійно та терпляче роз’яснює матеріал, а практичні заняття закладають освітній фундамент, який я наразі засвоюю.Сімчук Андрій

 

Мельничук Ольга
Студентка Технічного університету Дрездена
Навчання у Державному університеті «Житомирська політехніка» дало величезний досвід практичної підготовки, який допоміг вступити до Технічного університету Дрездена та постійно допомагає у навчанні. Дякую викладачам кафедри РТ, РЕА і Т за отримані знання.Мельничук Ольга

 

Остапчук Олександр
Інженер сервісної служби ПАТ “Укртелеком”
Завдяки навчанню в Державному університеті «Житомирська політехніка» я здобув можливість не тільки розвинути професійні якості, а також здобути знання і по своєму хобі. На всіх кафедрах викладачі доброзичливі, готові пояснювати і ділитися досвідом навіть у не робочий час. Бажаю, щоб всі такими і залишалися.Остапчук Олександр

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист

Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,2
Математика 0,35
Предмети на вибір (вибирається один)
Фізика 0,35
Історія України
Біологія
Географія
Хімія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст» (ОС «молодший бакалавр»)
Контракт
ЗНО з української мови та ЗНО на вибір абітурієнта (2019-2021 роки) або НМТ (2022 рік) з української мови та НМТ (2022 рік) на вибір абітурієнта (2019-2021 роки)

Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
Фаховий іспит

Фаховий іспит або Мотиваційний лист

Магістр на основі повної вищої освіти (спеціаліст/магістр)
БюджетКонтракт
Фаховий іспит

Фаховий іспит або Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 30 1850 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 10 990 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 60 2050 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 10 місяців 15 990 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 235, 237, 239

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

tnikitchuk@ukr.net

facebook.com/kafedrabitat
instagram.com/kafedrabitat/

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
facebook.com/zstufikt/