Магістр: 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки (ФКІТМР)

Спеціальність: 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих фахівців, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

Фахівець з інформаційно-вимірювальних технологій – це висококваліфікований інженер, який вміє:

 • розробляти сучасні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи, засоби Інтернет речей вбудовані системи (ІоТ), та впроваджувати їх у виробництво;
 • застосовувати спеціалізовані програмні засоби, сучасні технології програмування, в тому числі – веб-технології;
 • має навички роботи в комп’ютерних системах і мережах;
 • має знання програмного забезпечення, технічних засобів передачі і захисту інформації для забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури підприємств та установ.

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на освітню програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 30 осіб денна форма, 20 – заочна.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

По закінченню навчання випускники отримують класичну інженерну освіту в галузі інформаційно-вимірювальних технологій з поглибленим опануванням електроніки мікроконтролерів, комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.  Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-дослідна
 • Переддипломна

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Інформаційно-вимірювальні технології» працюють на державних та приватних підприємствах:

 • Підприємства та приватні організації з розробки програмного-технічних засобів Інтернету речей (ІоТ) та вбудованих систем;
 • державні установи та підприємства України в галузі метрології та стандартизації;
 • підприємства різних форм власності у різних галузях промисловості;
 • науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів науки і техніки;
 • інноваційні фонди за участю іноземних партнерів;
 • громадські організації із захисту прав споживачів;
 • організації з нагляду за якістю товарів і послуг.

на таких престижних посадах, як:

 • розробники комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем та засобів ІоТ та вбудованих систем;
 • фахівці з інформаційних технологій;
 • фахівці з конфігурування комп’ютерних систем;
 • фахівці з обслуговування інформаційно-вимірювальних систем;
 • керівники та провідні спеціалісти в державних установах і центрах стандартизації, метрології та сертифікації промислової продукції, споживчих товарів та послуг;
 • головні метрологи підприємств та фірм різних форм власності;
 • інженери-метрологи підприємств та фірм різних форм власності;
 • фахівці зі стандартизації та метрології;

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра та факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, до складу якого вона входить, проводять активну роботу за напрямком співпраці із закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, беруть участь у програмах національних та зарубіжних фондів. мають договори про співпрацю у рамках проекту TEMPUS: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics з Технічним університетом м. Ліберець (Чехія), Технічним університетом м. Софія (Болгарія), Університетом ім. Блеза Паскаля (Франція) та іншими. Триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Детальніше про міжнародну мобільність.