152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 

Інформація про спеціальність

 

Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з метрології. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих інженерів-метрологів, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України.

Фахівець з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – це висококваліфікований інженер-метролог, який вміє:

 • розробляти сучасні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи та впроваджувати їх у виробництво;
 • застосовувати спеціалізовані програмні засоби у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах, мати навички роботи в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах;
 • визначати основні техніко-економічні показники функціонування засобів вимірювальної техніки, прогнозувати собівартість, експлуатаційні затрати та терміни окупності проектованого засобу вимірювальної техніки;
 • виконувати налаштування засобів вимірювальної техніки відповідно до напряму його застосування;
 • забезпечувати процес неперервності виробництва та якість промислової продукції, що виробляється;
 • проектувати та експлуатувати сучасні засоби вимірювальної техніки;
 • використовувати методи та спеціалізовані програмні засоби для накопичення та зберігання вимірювальної інформації, швидкого пошуку та користування цією інформацією;
 • використовувати методи цифрової обробки сигналів для аналізу, фільтрації, перетворення, модуляції, демодуляції, ущільнення, архівації вимірювальної інформації;
 • відтворювати поведінку типових виробничих об’єктів контролю та управління за допомогою фізичних, математичних, логічних, алгоритмічних засобів базуючись на накопиченій вимірювальній інформації про статику та динаміку зовнішніх та внутрішніх параметрів об’єкту.

По закінченню навчання випускники отримують класичну інженерну освіту в галузі автоматизації та приладобудування з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Вони мають можливість займати посади:

 • головних метрологів;
 • інженерів-розробників комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем та електронних приладів;
 • інженерів-метрологів;
 • техніків зі стандартизації та метрології;
 • фахівців з інформаційних технологій;
 • адміністраторів баз даних;
 • спеціалістів з проектування комп’ютерних мереж та ін.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (МтаІВТ) є випусковою для бакалаврів зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

У процесі навчання майбутні бакалаври вивчають: технології та мови програмування: C, C++, Delphi, Асемблер; прикладні пакети математичного аналізу та моделювання MathCAD, MATLAB; програми проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем та електронних пристроїв «Аскон» Компас-3D LT, Autodesk AutoCAD 2004, Protel Design Explorer; а також програмні пакети LOGO! Soft Comfort, Simatic Step 7 та інші.

Усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016.

Кафедрою МтаІВТ та факультетом інформаційно-комп’ютерних технологій ЖДТУ спільно з провідними виробничими підприємствами м. Житомира та області проводиться велика кількість цікавих пізнавальних заходів, завдяки яким навчальний процес стає набагато цікавішим.

У 2015 р. для працівників підприємств області, студентів та викладачів ДП «СІМЕНС УКРАЇНА» та ТОВ «ЕНКОН» провели черговий технічний семінар, присвячений сучасній промисловій автоматиці модульного типу та організації вимірювань. Подібні заходи на базі ЖДТУ «SIEMENS» проводить вже не вперше і щоразу ознайомлює присутніх із новинками компанії у галузі автоматизації, АСУ ТП і контрольно-вимірювальних приладів.

У 2017 р. на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій ЖДТУ було проведено форум освітян та представників профільних підприємств та організацій у форматі круглого столу. У форумі прийняло участь 12 найбільших підприємств міста та області. Обговорювались питання вдосконалення навчального плану та змісту дисциплін, перспективи та механізми співпраці, демонструвались розробки у вигляді навчальних стендів, макетів та науково-технічних розробок викладачів. Багато корисних і конструктивних пропозицій щодо вдосконалень було озвучено та продемонстровано колегами з промислового сектору та сектору проектно-технічних послуг. За результатами форуму у навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» внесено всі побажання та рекомендації провідних роботодавців.

 

 

Фахові предмети

 

 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Електротехнічні та конструкційні матеріали
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи метрології
 • Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Методи вимірювання та ідентифікації параметрів об’єктів
 • Комп’ютерне моделювання елементів вимірювальних систем
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Мікропроцесорні вимірювальні системи
 • Цифрова обробка вимірювальних сигналів
 • Бази даних інформаційно-вимірювальних систем
 • Проектування інформаційно-вимірювальних систем та систем управління
 • Автоматизований електропривод, виконавчі механізми та регулюючі пристрої
 • Методи та засоби просторових вимірювань
 • Елементи теорії систем штучного інтелекту
 • Основи теорії автоматичного управління вимірювальними системами
 • Конструювання та технологія виробництва інформаційно-вимірювальних систем
 • Цифрова обробка зображень в інформаційно-вимірювальних системах
 • Вільнопрограмовані контролери в інформаційно-вимірювальних системах
 • Комп’ютерні інформаційно-діагностичні системи

 

Додатково студенти можуть оволодіти знаннями з економіки, програмного забезпечення, іноземної мови, бухгалтерського обліку та ін. Найбільш підготовлені студенти мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться у загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, звуковими системами.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах факультету інформаційно-комп’ютерних технологій:

 • лабораторія метрології та вимірювальної техніки;
 • лабораторія автоматизації технологічних процесів та виробництв;
 • лабораторія електричних кіл;
 • лабораторія електромеханіки;
 • лабораторія електротехніки та електроніки;
 • комп’ютерна лабораторія пристроїв та систем передачі інформації;
 • комп’ютерна лабораторія електроніки та мікросхемо техніки;
 • 3 комп’ютерні класи з встановленим програмним забезпеченням.

Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовується сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які використовуються для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін розміщені на Освітньому порталі ЖДТУ, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення навчальної, технологічної, виробничої та переддипломної практик.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних підприємствах м. Житомира та області:

ПрАТ “Коростенський завод МДФ”

ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

ПАТ “Біо мед скло”

ПАТ "Біо мед скло"

Дочірнє підприємство “Євроголд Індестріз Лтд”

Дочірнє підприємство "Євроголд Індестріз Лтд"

ПАТ “Житомирський маслозавод” — компанія “Рудь”

ПАТ "Житомирський маслозавод"

ТОВ “Кромберг енд Шуберт Житомир”

ТОВ "Кромберг енд Шуберт Житомир"

ТОВ “ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ”

ПАТ “Житомирський завод огороджувальних конструкцій”

ЗАТ “Житомирські ласощі”

ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”

КП “Житомирводоканал”

ПАТ “Житомиробленерго” та інші.

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій та кафедра проводять активну роботу за напрямком співпраці з закордонними університетами у рамках двосторонніх договорів, а також бере участь у програмах національних та зарубіжних фондів.

Міжнародна мобільність

З 2011 р. триває реалізація проектів за програмою Темпус: EU-PC double degree master program in automation/mechatronics 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZTEMPUS-JPCR, “Подвійний магістерський ступінь з автоматизації/ мехатроніки в ЄС-країнах партнерах”. Мета проекту: створення освітньої програми з підготовки магістрів спеціальності “Автоматизація/мехатроніка” відповідно до європейських стандартів. Партнери: Міністерство освіти і науки України; Технічний університет м. Ліберець (Чехія); Технічний університет м. Софія (Болгарія); Університет ім. Блеза Паскаля (Франція); Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет “ЛЕТІ” (Росія); Саратовський державний технічний університет (Росія); Новосибірський державний технічний університет (Росія); Тамбовський державний технічний університет (Росія); ЗАТ “Електропульт – АСУ”(Росія); Національний технічний університет України “КПІ” (Україна); Національний технічний університет “ХПІ”(Україна); Житомирський державний технологічний університет (Україна); ТОВ “Науково-виробниче підприємство “КІА” ” (Україна).

Завдяки проекту студенти українських університетів учасників проекту матимуть змогу отримувати подвійний диплом (українського/російського ВНЗ та одного з університетів ЄС, що беруть участь в проекті) після успішного завершення магістерського курсу в Технічному університеті м. Ліберець або у Технічному університеті м. Софія, або в Університет ім. Блеза Паскаля.

Від початку реалізації програми 2201250 “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном” МОН України студенти, аспіранти і викладачі університету проходять навчання/стажування у рамках даної програми на базі провідних університетів світу. У 2013 р. к.т.н., доцент Коваль А.В. пройшов стажування у Вільному університеті Брюсселю (Брюссель, Бельгія) та у 2015р. в Університеті країни Басків (Іспанія) за темою “Керування мікробезпілотними літальними апаратами” (Micro-UAV control).

У рамках реалізації в ЖДТУ програми академічної мобільності Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів» (2013-2017 рр.) викладачі, аспіранти і студенти проходять стажування, навчання відповідно на базі університетів партерів країн ЄС.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти ФІКТ люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти факультету ІКТ (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання ФІКТ (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

Можливе навчання на бюджетній або контрактній основі. Для безкоштовного навчання (на бюджетній основі) відводиться до 10% місць з ліцензованого обсягу (загальна кількість – до 70 місць). Вартість навчання на контрактній основі на теперішній час складає 6400 грн. на рік.

Після закінчення навчання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу» Збройних Сил України.