Магістр: 125 «Кібербезпека»

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма: «Кібербезпека» (магістр))

 

Інформація про спеціальність

На сучасному етапі розвитку науки і техніки кібербезпека перетворюється на одну з найактуальніших задач високотехнологічного суспільства. Внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних кібернетичних впливів, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об’єднаннями.

Неможливо уявити роботу сучасного фахівця будь-якої сфери та посади без використання інформаційних технологій. Потоки інформації, що передаються, зберігаються та обробляються в кіберпросторі постійно зростають, що вимагає їх належного захисту від несанкціонованого доступу зі злочинною метою. Тому потреба у фахівцях з кібербезпеки є актуальною і з розвитком високотехнологічного суспільства буде ще більше зростати.

Випускники спеціальності «Кібербезпека» працюють на посадах, які на сьогодні є найбільш високооплачуваними:
Згідно ДК 003:2010

 • Розробник систем захисту інформації
 • Адміністратор мереж і систем
 • Аналітик загроз безпеки
 • Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей
 • Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем
 • Дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації)
 • Слідчий з кіберзлочинів
 • Фахівець з криптографічного захисту інформації
 • Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології
 • Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту
 • Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки
 • Фахівець з тестування систем захисту інформації
 • Фахівець з технічного захисту інформації
 • Фахівець сфери захисту інформації

Згідно міжнародної класифікації

 • Головний фахівець з інформаційної безпеки (Chief Infosec Officer)
 • Фахівець-менеджер з кібербезпеки (Security Manager)
 • Директор з кібербезпеки (Security Director)
 • Фахівець-аудитор з кібербезпеки (Security Auditor)
 • Фахівець з оцінки вразливостей (Vulnerability Assessor)
 • Фахівець з тестування на проникнення (Penetretion Tester)
 • Фахівець-аудитор безпеки коду (Security Code Auditor)
 • Фахівець-експерт з розслідування інцидентів кібербезпеки (Forensiсs Expert)
 • Фахівець-архітектор з кібербезпеки (Security Architect)
 • Фахівець-аналітик з кібербезпеки (Security Analyst)
 • Спеціаліст з кібербезпеки (Security Specialist)
 • Фахівець-адміністратор безпеки (Security Administrator)
 • Інженер з кібербезпеки (Security Engineer)
 • Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки (Incident Responder)
 • Фахівець з криптографії (Cryptographer)
 • Фахівець з розробки програмного забезпечення для кібербезпеки (Security Software Developer)
 • Фахівець-консультант з кібербезпеки (Security Consultant)

Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 30 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Інженерія програмного забезпечення» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Спеціальність «Кібербезпека» охоплює всі аспекти захисту інформації від моменту її появи до моменту її «старіння» та знищення.

У процесі навчання студенти вивчають технології побудови комп’ютерних систем та мереж, теорію проектування, моделювання та конструювання систем управління доступом, комп’ютерних та інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж. Окрім того, студенти вивчають мови програмування та технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного захисту інформації. Особливістю магістерської програми є вивчення актуальних на сьогодні дисциплін:

 • Веб-орієнтовані системи та технології безпечного програмування;
 • Технології адміністрування та захисту інформаційних систем;
 • Розширена мережна та хмарна безпека;
 • Тестування на проникнення, етичний хакінг та цифрова криміналістика
 • Моніторинг, аудит та управління системами кібербезпеки
 • Штучний інтелект в задачах кібербезпеки
 • DevNet (Development Networking Programmability)
 • Спецкурс CCNP Enterprise: Core Networking
 • Безпека ІоТ
 • Архітектура та технології ІoТ
 • Мови інтелектуального аналізу даних
 • Безпека Linux/Unix систем.
 • Побудова захищених мережних інфраструктур на базі обладнання Mikrotik
 • Проектування систем кібербезпеки;

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Переддипломна практика
 • Наукова практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Кібербезпека» працюють на таких підприємствах, як:

 • ТОВ «САНА КОМЕРС Україна»;
 • ТОВ «VISEVEN»;
 • ТОВ «Infopulse»;
 • ТОВ «Zinit Solutions».

Укладено договори про співпрацю з можливістю подальшого працевлаштування з такими установами та підприємствами, як:

 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • Департамент кіберполіції Національної поліції України;
 • Державне підприємство «ІНФОТЕХ».
 • ТОВ «ІБМ УКРАЇНА”;
 • ТОВ «Інфопульс Україна»;
 • ТОВ «Фрінет»;
 • ТОВ «Телесвіт»;
 • ТОВ «ЗІНІТ СОЛЮШН ЮКРАЙН»;
 • ТОВ «ДІВІКС»;
 • ТОВ «НЕТ СІТІ».ТОВ ДІЯ.УА;
 • ТОВ «Перший охоронний альянс».

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти можуть приймати участь в програмах академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між університетами партерами Житомирської політехніки, які дають змогу пройти навчання, стажування, практику у відомих університетах світу (згідно укладених угод). Детальніше про міжнародну мобільність.