Магістр: 184 «Гірництво» (спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 184 «Гірництво» (спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)

Освітньо-професійна програма: «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» (магістр)

 

Інформація про спеціальність

Гірничий інженер – це фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на видобуванні корисних копалин відкритим, підземним та комбінованим способами. Фахівці гірничі інженери виконують проектування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також приймають участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається за результатами вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 35 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

У процесі навчання студенти вивчають такі дисципліни:

 • Цивільний захист,
 • Охорона праці в галузі,
 • Вища освіта України і Болонський процес,
 • Іноземна мова професійного спрямування,
 • Методологія наукових досліджень і математичне моделювання,
 • Інтелектуальна власність,
 • Проектування каменевидобувних та каменеобробних підприємств,
 • Видобування та переробка будівельних гірських порід,
 • Прикладні програми в гірництві,
 • Сучасні фізико-хімічні методи обробки природного каменю,
 • Технологія видобування корисних копалин (гідромеханізованим способом),
 • Управління станом гірського масиву,
 • Геологія родовищ корисних копалин,
 • Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з каменю,
 • Організація та планування гірничих робіт,
 • Видобування блоків у складних гірничих умовах,
 • Відкриті гірничі роботи у складних гірничих умовах,
 • Гірничий аудит.

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-виробнича практика
 • Переддипломна практика

За час проходження науково-виробничої практики студент повинен навчитися планувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих соціальних, наукових чи безпекових проблем.

За час проходження переддипломної практики студент бере активну участь у практичній діяльності підприємства, спостерігає й аналізує різні боки діяльності гірничого підприємства, визначає проблематику в його діяльності. Його основне завдання – подальше закріплення та поглиблення теоретичних знань та виробничих навичок, ознайомлення із застосуванням методів наукових досліджень в гірничій галузі, збір та інтерпретація інформації (даних), необхідних для написання кваліфікаційної роботи магістра. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

По закінченню навчання випускники отримують класичну інженерну освіту в гірничій галузі. Вони мають можливість займати посади з достойною заробітною платою, а саме: гірничий майстер, начальник виробничої дільниці, інженер структурного підрозділу, головний спеціаліст структурного підрозділу, гірничий інженер, технолог, гірничо-технічний інспектор, головний інженер, керівник гірничого підприємства або фірми, науковий співробітник, викладач. А також можуть продовжити будувати кар’єру науковця. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Студенти спеціальності 184 «Гірництво», спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» мають змогу залучатись до програм міжнародної мобільності з ВНЗ Німеччини (Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія»), Польщі (Університет науки і технології «Гірничо-металургійна Академія», м. Краків), Чехії (Чеський технічний університет, м. Прага), Туреччини (Думлупінарському університеті, м. Кютахья) та інших країн. За сприяння Чеського центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі Житомирської політехніки студенти мають можливість здійснювати семестрове або річне навчання в університетах Чехії за аналогічною спеціальністю, брати участь в конференціях, відвідувати літні школи, вивчати безкоштовно чеську мову.

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі за програмою ЄС Еразму Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів». Детальніше про міжнародну мобільність.