184 «Гірництво» (спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»)

Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва (ФГСПБ)

Спеціальність: 184 «Гірництво»

Освітньо-професійна програма: «Гірництво» (бакалавр)

Спеціалізація: «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»

 

Інформація про спеціальність

 

Гірничий інженер – це фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, який спеціалізується на видобуванні корисних копалин відкритим, підземним та комбінованим способами. Фахівці гірничі інженери виконують проектування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також беруть участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства.

По закінченню навчання випускники отримують класичну інженерну освіту в гірничій галузі. Вони мають можливість займати посади з достойною заробітною платою, а саме: гірничий майстер, начальник виробничої дільниці, інженер структурного підрозділу, головний спеціаліст структурного підрозділу, гірничий інженер, технолог, гірничо-технічний інспектор, головний інженер, керівник гірничого підприємства або фірми, науковий співробітник, викладач.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Підготовку гірничих інженерів організовує кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т. гірничо-екологічного факультету Державного університету «Житомирська політехніка». На даній кафедрі працює 10 викладачів, із них 1 професор, доктор геологічних наук, 6 доцентів, кандидатів технічних наук, 2 старших викладача. Завідує випускною кафедрою – кандидат технічних наук, доцент Башинський Сергій Іванович.

Викладачі кафедри підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом вивчення та дослідження сучасних процесів гірничої галузі, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами ЗВО України та Європи, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах України і країн СНД, участю в міжнародних та державних конференціях і симпозіумах, а також проходять стажування в провідних навчальних закладах Європи та США.

До навчального процесу залучаються фахівці з інших профільних ВНЗ України та світу.

Лекцію з курсу «Переробка та збагачення корисних копалин» для студентів-гірників Житомирського державного технологічного університету проводить професор Думлупінарського університету Октай Сахбаз (м. Кютах’я, Туреччина)

Щороку на базі гірничо-екологічного факультету проходить Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів», де активну участь беруть студенти та аспіранти.

 

 

Фахові предмети

 

 • Геологія
 • Геотехнології гірництва (відкриті гірничі роботи, підземні гірничі роботи)
 • Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт
 • Гірничі машини та комплекси
 • Гірничий транспорт
 • Технологія розробки родовищ стінового каменю та блоків
 • Фактурна обробка та фрезерування каменю
 • Основи проектування гірничих підприємств
 • Переробка та збагачення корисних копалин
 • Організація та планування гірничих робіт
 • Технологія видобування корисних копалин гідромеханізованим способом
 • Прикладні програми в гірництві
 • Відкриті гірничі роботи в складних гірничих умовах
 • Фізичні процеси гірничого виробництва.

Під час навчання студенти мають можливість вільного вибору дисциплін із запропонованого вибіркового циклу.

Враховуючи особливість спеціалізації «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», більш ніж 50% студентів навчаються за рахунок державного бюджету.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

При підготовці студентів використовуються наступні приміщення, які знаходяться у розпорядженні кафедри гірничих технологій та будівництва ім. проф. Бакка М.Т.:

 • лабораторія ГІС-технологій, яка оснащена сучасними комп’ютерами з програмним забезпеченням AutoCAD, AutoCAD Civil3D, ГІС «САМАРА», ГІС K-Mine; САПР КОМПАС; Кошторис 8.
 • лабораторія геології та гемології, де представлена унікальна колекція мінералів та гірських порід із різних куточків України та світу;
 • лабораторія геотехнологій та аерології;
 • лабораторія охорони праці;
 • лабораторія з цивільної оборони та безпеки життєдіяльності.

Використовуються також навчальні мультимедійні аудиторії університету для проведення лекційних занять.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

З метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, виробничої та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”;
 • науково-дослідної та переддипломної для підготовки фахівців освітнього рівня “магістр”.

Переддипломні та виробничі практики проходять на провідних гірничих та каменеобробних підприємств Житомирщини та ближніх регіонів:

ПрАТ “Товкачівський ГЗК”

ПрАТ “Товкачівський ГЗК”

ПАТ “Коростенський кар’єр”

ПАТ "Коростенський кар’єр"

ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

ПАТ «Малинський каменедробильний завод»

ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр»

ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр»

ПрАТ «Кримський титан», філія Іршанського ГЗК

ПрАТ «Кримський титан», філія Іршанського ГЗК

ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»

ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»

AKW Ukrainian Kaolin Company

AKW Ukrainian Kaolin Company

ПАТ «Коростишівський гранітний кар’єр»

ПП «Спецгран»

ПАТ “Лезниківський кар’єр”

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Від часу свого заснування факультет гірничої справи, природокористування та будівництва та кафедра гірничих технологій та будівництва ім. проф. М.Т. Бакка, зокрема, проводять активну роботу в напрямку налагодження співробітництва з закордонними освітніми закладами та установами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень. Беручи участь у міжнародних грантах, студенти мають можливість відвідати провідні гірничі навчальні заклади Європи. На сьогодні міжнародними партнерами гірничо-екологічного факультету є:

 • Технічний університет “Фрайберзька Гірнича Академія” (факультет відкритих гірничих робіт, Німеччина);
 • Університет науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща);
 • Думлупінарський університет, м. Кютахья (Туреччина);
 • Університет Кордови (Іспанія).

Впродовж останніх років здійснюються взаємні навчально-ознайомчі візити студентів, аспірантів та викладачів до Університету науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща), Технічного Університету “Фрайберзька Гірнича Академія”, Університету Кордови та Технічного Університету м. Клаусталь-Целерфельд.

Під час візитів студенти мали можливість познайомитися з особливостями навчання студентів гірничих спеціальностей в Німеччині, Польщі та Іспанії, поспілкуватися з викладачами та студентами. Окрім цього для студентів було організовано ряд екскурсій як за тематичним спрямуванням – на гірничі підприємства, так і загалом – по визначним місцям.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Кожен студент має можливість пройти воєнну підготовку на військовій кафедрі при Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету та отримати звання молодшого лейтенанта запасу.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

За увесь час роботи випусковою кафедрою було підготовлено більше 1000 гірничих інженерів, які успішно працюють на гірничих підприємствах України і на сьогодні вони вже є справжніми професіоналами. Також кращі випускники кафедри із року в рік поповнюють ряди професорсько-викладацького складу.

Хоменко Олександр
Викладач Головинського вищого професійного училища нерудних технологій
Вибір своєї професії, єдиної, обраної з великої безлічі — складне й відповідальне завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія — це половина життєвого успіху. Я обрав професію гірничого інженера. Ця професія була, є і буде перспективною, тому що людство не може існувати без корисних копалин, так як людині для науково-технічного розвитку необхідні метали, будівельні матеріали, паливо, мінеральні добрива та багато інших природніх незамінних ресурсів. Гірнича промисловість – основна та перспективна галузь економічного розвитку України.Хоменко Олександр

 

Ткач Галина
Головний інженер на Дочірньому підприємстві «Олевськторф» Державного підприємства «Житомирторф»
Навчання в Житомирському державному технологічному університеті на гірничо-екологічному факультеті дало можливість набути умінь творчо мислити, нестандартно підходити до вирішення різних виробничих завдань. Професія гірничого інженера є складною, але дуже цікавою. Щодня ви знаходитесь у пошуках оптимальних інженерних рішень.Ткач Галина

 

Возігнуй Андрій
Директор кар’єру №9 Іршанського гірничо-збагачувального комбінату
Більше половини потреб людства задовольняються за рахунок мінеральної сировини, видобуток якої неможливо уявити без участі гірничого інженера. Спеціалісти у сфері гірничої справи є традиційно затребувані і високооплачувані. Тож при виборі професії гірничого інженера сумнівів не було.Возігнуй Андрій

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 3 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки 10 місяців
Бакалавр на базі ОС «молодший бакалавр» Денна та заочна 1 рік 10 місяців
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Додатковий блок
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,25
Біологія 0,5
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова та література 0,3
Математика 0,5
Історія України 0,2
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2021 роки)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,3
Біологія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Фізика
Хімія
Географія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1
Бакалавр на основі НРК5 (ОС «молодший бакалавр», «молодший спеціаліст»)
БюджетКонтракт
Перелік предметів
Українська мова
Математика
Перелік предметів
Українська мова
Математика, або історія України, або географія, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
БюджетКонтракт
ЄВІ
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 75 2200 грн.
Бакалавр на основі ОКР
«молодшого
спеціаліста»
2 роки 10 місяців 10 2200 грн.
Бакалавр на основі НРК5 1 роки 10 місяців 10 2200 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 35 2400 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 3 роки 10 місяців 10 1250 грн.
Бакалавр на основі ОКР
«молодшого
спеціаліста»
2 роки 10 місяців 10 1250 грн.
Бакалавр на основі НРК5 1 роки 10 місяців 5 1250 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 25 1500 грн.

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет 307

(0412) 24-68-09, (0412) 22-49-13, (096) 758-75-18, (093) 315-79-15, (050) 966-00-69

gef@ztu.edu.ua, kgtb@ztu.edu.ua

ztu.edu.ua