Магістр: 014.16 «Середня освіта (Захист України)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 014.16 «Середня освіта (Захист України)»

Освітньо-професійна програма: «Захист України та національне лідерство» (магістр)

Кваліфікація: вчитель захисту України, викладач закладів вищої освіти

 

Інформація про спеціальність

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя здійснює підготовку фахівців за спеціальністю Спеціальність: 014.16 «Середня освіта. Захист України» з наданням кваліфікації вчитель захисту України, викладач закладів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Захист України та національне лідерство)» магістерського ступеня передбачає підготовку фахівців, які здійснюють базову підготовку учнів із захисту Вітчизни, викладачів закладів вищої освіти, директорів шкіл та заступників з військово-патріотичного виховання, організаторів культурних заходів патріотичного спрямування, а також є радниками з питань національної безпеки та патріотичного виховання, спеціалістів, які здійснюють медіасупровід подій військового та воєнного змісту, а також володіють навиками переговорних процесів, у т.ч. як експерт миротворчого контингенту. Держава потребує сучасних лідерів, які здатні об’єднати громадян для відродження незалежної України. Лідери – це менеджери нової епохи, здатні самостійно й відповідально приймати рішення, об’єднувати колектив для розв’язання проблемних завдань. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Вступ на спеціальність 014.16 «Середня освіта (Захист України)»:

 • Бюджет: фаховий іспит у ЗВО та мотиваційний лист
 • Контракт: мотиваційний лист

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Детальніше про вступні випробування.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Захист України та національне лідерство» подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету, а також інші документі, передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Підготовка за освітньою програмою «Захист України та національне лідерство» передбачає:

 • вивчення основ національного лідерства;
 • освоєння навиків здійснення переговорів, розуміння політики запобігання військових конфліктів, реалізації миротворчих місій;
 • опрацювання програм морально-психологічного забезпечення військовослужбовців;
 • вивчення методики викладання дисциплін із захисту України та особистої безпеки у закладах вищої освіти;
 • здійснення менеджменту у галузі національно-патріотичного виховання.

Фахові предмети:

 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія вищої школи
 • Методика викладання військових та соціогуманітарних дисциплін
 • Безпека України у глобальному вимірі
 • Лідерство та командотворення
 • Стратегічні комунікації
 • Актуальні проблеми сучасної воєнної науки

Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
 • Науково-виробнича практика
 • Переддипломна практика

Під час проходження науково-виробничої практики студенти отримують навички науково-дослідної роботи та опановують методи реалізації теоретичних знань у практичній діяльності в умовах виробництва. Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань у сфері захисту України шляхом формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, набуття досвіду та опрацювання методики самостійного наукового дослідження, підбір, опрацювання та аналіз фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Магістр може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у засобах масової інформації; вчителем Захисту України; вчителем історії, правознавства, основ філософії та громадянської освіти; організатором заходів військово-патріотичного спрямування; консультантом-переговорником у миротворчих місіях; заступником командира підрозділу з морально-психологічного забезпечення; викладачем закладів вищої освіти. Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність реалізується на основі двосторонніх договорів між Державним університетом «Житомирська політехніка» та зарубіжними закладами вищої освіти, проектів TEMPUS та Еразмус, що імплементуються за участю університету. Детальніше про міжнародну мобільність.