Рейтингові списки та екзаменаційні відомості на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки

Опубліковано екзаменаційні відомості та рейтингові списки за результатами фахових вступних випробувань для вступу на ОКР бакалавра за скороченим терміном підготовки на базі ОКР молодшого спеціаліста.

Рейтингові списки осіб на ОКР спеціаліста, магістра

Опубліковано рейтингові списки за результатами фахових вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та рейтингові списки за результатами фахових вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».