Результати ФВВ для здобуття ОКР спеціаліста, магістра

Екзаменаційні відомості

Фахові вступні випробування – денна форма навчання:

Фахові вступні випробування – заочна форма навчання:

Вступний екзамен з іноземної мови – денна форма навчання:

Вступний екзамен з іноземної мови – заочна форма навчання: