Накази на зарахування (2020 рік)

Накази щодо зарахування на навчання за державним замовленням

Денна форма навчання

Молодший бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого спеціаліста”

Магістр

Переведення на додатково надані місця державного замовлення за всіма освітніми ступенями

Доктор філософії

Заочна форма навчання

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого спеціаліста”

Магістр

Переведення на додатково надані місця державного замовлення за всіма освітніми ступенями

Вечірня форма навчання

Доктор філософії

Накази щодо зарахування на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

Денна форма навчання

Молодший бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого спеціаліста”

Магістр

Доктор філософії

Заочна форма навчання

Молодший  бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Бакалавр на базі “молодшого спеціаліста”

Бакалавр на базової або повної вищої освіти

Магістр

Доктор філософії

 

 

 

Архів
Інформація по наказам на зарахування за минулі роки