Офіційні документи (2011 рік)

 

 

Ліцензування та акредитація
Навчання в ЖДТУ здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність: