Терміни прийому документів до Житомирської політехніки (2020 рік)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 серпня 2020 року з 01 серпня 2020 року
Реєстрація на вступні іспити та проведення вступних іспитів для осіб (на місця державного замовлення), зазначених в пункті 3 розділу ІV Правил прийому 01-12 серпня 2020 року 01-12 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 16 серпня 2020 року     о 18.00 годині 16 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 22 серпня 2020 року
о 18.00 годині
22 серпня 2020 року
(12 жовтня 2020 року)*
(23 листопада 2020 року)*
Проведення творчого конкурсу для вступу за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” 13–22 серпня
2020 року
13–22 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада
2020 року)*
Строки проведення державним університетом «Житомирська політехніка» вступних іспитів (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб) 17–22 серпня
2020 року
17–22 серпня 2020 року
(10-11 жовтня
2020 року)*
(21-22 листопада
2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року не пізніше 12.00 години 27 серпня 2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18.00  31 серпня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше 12.00 години
6 вересня 2020 року
• на місця державного замовлення до 18.00 години 31 серпня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше
12.00 години
6 вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада
2020 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години    05 вересня 2020 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 30 вересня 2020 року
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години          05 вересня 2020 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше
30 вересня 2020 року(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 15 вересня 2020 року не пізніше 15 вересня 2020 року
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА/МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
Реєстрація на вступні іспити та проведення вступних іспитів для осіб (на місця державного замовлення), зазначених в пункті 3 розділу ІV Правил прийому 01-12 серпня 2020 року 01-12 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
13 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 22 серпня 2020 року
о 18.00 годині
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
22 серпня 2020 року
о 18.00 годині
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
Строки проведення  фахових вступних випробувань з 25 серпня до 30 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада
2020 року)*
з 25 серпня до 30 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада
2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 31 серпня
2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
не пізніше 31 серпня
2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення  –  до 18.00 години 04 вересня
2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 6 вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
• на місця державного замовлення  –  до 18.00 години 04 вересня
2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 6 вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 години 05 вересня 2020 року;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2020 року
(11 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 години 05 вересня 2020 року;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 30 вересня 2020 року
(11 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, (єдиного фахового вступного випробування для спеціальності 081 «Право») 12  травня до 18.00
05 червня 2020 року
12 травня до 18.00
05 червня 2020 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 01 липня 2020 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право») 03 липня 2020 року 03 липня 2020 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 17 липня до 25 липня
2020 року
з 17 липня до 25 липня
2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 серпня 2020 року з 01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
05 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 21 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
21 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
Строки проведення  фахових вступних випробувань 23-26 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*(21-22 листопада 2020 року)*
23-26 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*(21-22 листопада
2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 01 вересня
2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
не пізніше 01 вересня
2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 06 вересня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
• на місця державного замовлення до 06 вересня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 години 11 вересня
2020 року;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня
2020 року
(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 години 11 вересня
2020 року;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 15 вересня
2020 року
(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»), підготовка яких здійснюється за рахунок НАДС, проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
10 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 23 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
23 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
Строки проведення  вступних іспитів 25-28 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада 2020 року)*
25-28 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18 години
01 вересня 2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
не пізніше 18 години
01 вересня 2020 року
(13 жовтня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 12.00 години 06 вересня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 06 вересня 2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 06 вересня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 06 вересня
2020 року
(15 жовтня 2020 року)*
(25 листопада 2020 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години
11 вересня 2020 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 11 вересня
2020 року(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години
11 вересня 2020 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 11 вересня
2020 року(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти проводиться в такі строки*:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
10 серпня 2020 року
(05 жовтня 2020 року)*
(16 листопада 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 19 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
19 серпня 2020 року
(09 жовтня 2020 року)*
(20 листопада 2020 року)*
Строки проведення конкурсного відбору З 20 по 21 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада 2020 року)*
З 20 по 21 серпня 2020 року
(10-11 жовтня 2020 року)*
(21-22 листопада 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18 години
01 вересня 2020 року
(13 вересня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
не пізніше 18 години
01 вересня 2020 року
(13 вересня 2020 року)*
(24 листопада 2020 року)*
Терміни зарахування вступників не пізніше 11 вересня
2020 року
(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
не пізніше 11 вересня
2020 року
(17 жовтня 2020 року)*
(26 листопада 2020 року)*
* Осіби, які вступають для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти, зараховуються виключно на вакантні місця ліцензованого обсягу, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.