Офіційні документи (2020 рік)

Додаток 1; Додаток 2; Додаток 3; Додаток 4; Додаток 5;

Додаток 6; Додаток 7; Додаток 8; Додаток 9; Додаток 10

 • Конкурсні предмети для вступу
 • Положення про приймальну комісію Державного університету «Житомирська політехніка»
  • Державне замовлення в 2020 році
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, денна та заочна форми навчання
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”
   • освітній ступінь “магістр”
  •  Вартість навчання у 2020 році  для освітніх ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії)
Ліцензування та акредитація
Навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:

 

 

Архів
Інформація по офіційним документах за минулі роки