Офіційні документи (2018 рік)

 • Перелік документів для вступу
 • Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 році
 • Правила прийому до Житомирського державного технологічного університету в 2018 році
 • Додатки до правил прийому:
 • Конкурсні предмети для вступу
 • Положення про приймальну комісію Житомирського державного технологічного університету
  • Державне замовлення в 2018 році
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, денна та заочна форми навчання
   • освітній ступінь “бакалавр” на базі ОКР “молодший спеціаліст”
   • освітній ступінь “магістр”
  •  Вартість навчання у 2018 році  для освітніх ступенів (бакалавр, магістр, доктор філософії)
Ліцензування та акредитація
Навчання в ЖДТУ здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:

 

Архів
Інформація по офіційним документах за минулі роки