Результати ФВВ для здобуття ОКР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

Денна форма навчання:

 

Заочна форма навчання: