Вітаємо абітурієнтів, яких зараховано студентами ЖДТУ у 2014 році

Ректорат університету та члени Приймальної комісії вітають абітурієнтів, яких зараховано до складу студентів Житомирського державного технологічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на основі ОКР “молодший спеціаліст”;  за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, “магістр” (денна та заочна форма навчання).

Висловлюємо вдячність Міністерству освіти і науки України за надане державне замовлення для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на 2014/2015 н.р.

Вітаємо професорсько-викладацький склад університету з виконанням обсягу державного замовлення на денну форму навчання в повному обсязі.

 

Оприлюднено списки осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення за ОКР “бакалавр” 08.08.2014 р. (третій етап)

Список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення за ОКР “бакалавр” 08.08.2014 р. (третій етап)

Список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення за ОКР “бакалавр” на основі ОКР “молодший спеціаліст” 08.08.2014 р. (третій етап)